Názor pana Dobeše: Rekonstrukce náměstí Svobody v Libčicích nad Vltavou

Uveřejňujeme příspěvek pana Dobeše v plném znění a bez úprav:
“Součástí připravované rekonstrukce libčického náměstí je také několik změn stávající dopravní situace na náměstí a v jeho okolí.

Pojďme se podívat na to, zda se jedná o změny k lepšímu a přispějí-li zejména ke zvýšení bezpečnosti provozu v prostoru náměstí a chodců na přechodech nebo naopak dojde ke zhoršení současného stavu…”

Rekonstrukce náměstí Svobody v Libčicích nad Vltavou

Dopravní situace

Součástí připravované rekonstrukce libčického náměstí je také několik změn stávající dopravní situace na náměstí a v jeho okolí.

Pojďme se podívat na to, zda se jedná o změny k lepšímu a přispějí-li zejména ke zvýšení bezpečnosti provozu v prostoru náměstí a chodců na přechodech nebo naopak dojde ke zhoršení současného stavu.

Obrázky nového uspořádání, např. na titulní straně a uvnitř Libčických novin č. 6 jsou pěkné, ale působí idylicky až nepřirozeně. Papír snese všechno.
Skutečnost bude ale úplně jiná, více dramatická.

Nejvyšší prioritou projektantů musí být zajištění bezpečnosti občanů a dále zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Je také třeba brát v úvahu, že někteří řidiči nerespektují pravidla silničního provozu a do projektů je nutné zapracovat opatření, která eliminují možnosti jejich negativního chování, jako např. omezení rychlosti, instalace dopravních kamer a zpomalovačů, horizontální dopravní značení, …
Narůstající agresivita řidičů se našemu městu nevyhýbá.

Změna hlavního směru

Největší zásahem do dopravní situace má být změna hlavního směru ze stávajícího: Letecká ulice – ulice 5. května na: Letecká ulice – Chýnovská ulice.

Nyní – pro vozidla přijíždějící z Chýnovské ulice na náměstí platí dopravní značka STOP, která je doplněna horizontálním značením v prostoru křižovatky (viz. foto).

Značka STOP se významným způsobem podílí na zklidnění dopravy na křižovatce a v jejím okolí.

Ke snížení rychlosti vozidel přijíždějících na vyznačené místo k zastavení na křižovatce pozitivně také přispívá značka „Přechod pro chodce“ u autobusové zastávky u Schönfeldů (viz. foto) spolu s horizontálním značením přechodu u obchodu pí Čechovské (viz. foto).

V prostoru křižovatky jsou horizontálně vyznačeny vedle sebe dvě pozice a to jak pro vozidla odbočující vlevo do ulice 5. května, tak pro vozidla jedoucí do ulice Letecké (viz. foto).

Dovolí-li to dopravní situace, mohou vozidla stojící vedle sebe na křižovatce současně pokračovat v jízdě každé ve svém směru.

Jedná se o jistou variantu systému ZIP.

Přechody pro chodce u obchodu pí Čechovské a u zdravotní ordinace by bylo možné hodnotit jako poměrně bezpečné, kdyby přechod u zdravotní ordinace byl označený příslušnou dopravní značkou (viz. foto).

Jak je možné, že tento přechod pro chodce není označen dopravní značkou (viz. foto)?
Značka „Přechod pro chodce“, která je u autobusové zastávky u Schönfeldů, pro něj nemůže platit, protože je příliš daleko od tohoto přechodu!
Kdo má dopravní značení na libčické radnici na starosti?

Nyní je dopravní situace na křižovatce z pohledu vozidel přijíždějících z ulice Chýnovské klidná a když vozidla odbočují do ulice 5. května, tak nedochází k dopravním zácpám.

Pro vozidla přijíždějící z ulice Letecké a odbočující do ulice Chýnovské opět pozitivně pro snížení rychlosti působí jak vertikální, tak horizontální značení přechodu u zdravotní ordinace a také horizontální značení pro zastavení v prostoru křižovatky pro vozidla přijíždějící z ulice Chýnovské, případně stojící vozidlo na STOP.

I z pohledu vozidel přijíždějících z Letecké ulice je dopravní situace na křižovatce klidná.

Nově – po zrušení vertikálních a horizontálních dopravních značek STOP se nutně zvýší rychlost projíždějících vozidel centrem města.

O nějaké zklidnění nyní klidné křižovatky se nemůže jednat. Naopak dojde k dramatickému zhoršení bezpečnostní situace na křižovatce.

Řidiči budou využívat možnosti projíždět křižovatkou zejména ve směru Chýnovská – Letecká ulice (a v opačném směru) rychlostí až 50 km/hod.
Najdou se „závodníci“, kteří pojedou i rychleji.
Při jízdě do a z ulice 5. května to bude podobné.
Poměrně bezpečné přechody pro chodce se tak stanou velice nebezpečnými.

Zejména přechod u zdravotnické ordinace a to od vozidel přijíždějících z Chýnovské ulice.
Přechod není označený a je schovaný za mírnou zatáčkou.
Mimořádně nebezpečný bude tento přechod pro děti.

Stejně nebezpečný bude také přechod u obchodu pí Čechovské a to od vozidel přijíždějících z Letecké ulice.
Zejména, když vozidlo přijíždějící z Chýnovské ulice při odbočování do ulice 5. května zastaví a bude dávat přednost vozidlu (vozidlům) přijíždějícímu (přijíždějícím) z Letecké ulice.
Chodec může za stojícím vozidlem začít přecházet, ale přes toto stojící vozidlo (a nemusí to být nákladní auto) neuvidí přijíždějící vozidlo z Letecké ulice.
Nejnebezpečnější bude tento přechod opět pro děti.
Učitelé budou muset dávat velký pozor, když půjdou se školními dětmi na Sokolák a zpět do školy.

„Průjezd“ do ulice 5. května

Pojmenování „průjezd“ najdeme v červnových Libčických křižovatkách na straně 2 v následující větě:

„Směr průjezdu do ulice 5. května je navrhován ke zklidnění“.

Co je tím asi myšleno?
O jaké zklidnění by se mělo jednat?

Oním „průjezdem“ totiž budou úplně ve stejném počtu jako nyní projíždět různá vozidla od bicyklů až po velké autobusy a velká nákladní auta popelářů jedoucích do a také z ulice 5. května na křižovatku.
Na výkresech projektu nového náměstí se m.j. zdá, že „průjezd“ je příliš úzký na to, aby se v něm mohl bezpečně minout velký autobus s vozidlem popelářů.
2

Sloupky vymezující nájezd z křižovatky do „průjezdu“ asi dlouho na svých pozicích nevydrží.

Nový chodníkový oblouk u autobusové zastávky

Dalším novým zdrojem nebezpečných situací je nově vyprojektovaný chodníkový oblouk u autobusové zastávky v Chýnovské ulici u Schönfeldů.
Tento oblouk, který by měl být „přilepený“ ke stávajícímu chodníku, nemá ale vůbec žádné opodstatnění pro to, aby existoval.
Jen ten, že na obrázku vypadá hezky.

Nyní – při odjíždění z uvedené autobusové zastávky řidič „vyhodí blinkr“ a téměř rovně (viz. foto) a protože je také upozorněn značkou na přechod pro chodce, který navíc i vidí, pomalu, téměř krokem najede na horizontálně vyznačenou pozici na křižovatce pro zastavení autobusu pro pokračování v jízdě do Letecké ulice (viz. foto)
Je-li křižovatka volná, řidič pomalu popojede několik metrů k neoznačenému! přechodu u zdravotní ordinace (viz. foto).
Až případní chodci přejdou, autobus pokračuje v jízdě Leteckou ulicí k další zastávce.

Více zklidnit dopravu pro autobusy ve směru Chýnovská ulice – Letecká ulice nelze.

Nově – autobus bude muset při odjíždění ze zastávky objíždět nově instalovaný chodníkový oblouk, který bude bezdůvodně přilepený ke stávajícímu chodníku.

Řidiči autobusů se budou divit a někteří si možná budou ťukat na hlavu a budou se ptát:
„Kdo a proč to sem dal?“.

Je potřeba si uvědomit, že na lince č. 456 jezdí nejen menší, ale také velké autobusy, které, když budou při odjíždění ze zastávky míjet pravými koly obrubník chodníkového oblouku ve vzdálenosti cca 20 až 30 cm, tak není vyloučeno, že levými koly přejedou plnou čáru na vozovce, dostanou se do protisměru a dojde k ohrožení protijedoucích vozidel.

Rozšíření chodníku podél prodejny obuvi LENA

Dalším novým zdrojem nebezpečných situací je rozšíření chodníku podél prodejny obuvi LENA.

Rozšířením chodníku zákonitě dojde ke zúžení šířky silnice.
Proti sobě jedoucí vozidla budou mít k sobě blíže a to určitě není žádoucí a nepřinese to nic dobrého.

Vyprojektovanému chodníku navíc chybí velice důležitý bezpečnostní prvek – zábradlí.
To svědčí o nezkušenosti projektantů nebo o jejich nedostatečném seznámení se s dopravní situací na náměstí Svobody a jeho okolí, protože:
– směr Chýnovská ulice – Letecká ulice je velice exponovaný, projíždí tudy mnoho vozidel.
Po zrušení značky STOP budou jezdit vozidla okolo uvedeného chodníku rychlostí až 50 km/hod., některá i rychleji.
– je běžné vidět, jak maminka tlačí kočárek nebo sesličku s dítětem a okolo ní pobíhá nebo jezdí na odstrkovadle další dítě.

Hrozí zde extrémní nebezpečí, že …

Dlažba

Z různých příkladů je známé, že to, co je vyzkoušené a osvědčené, se nemění.
Například vítězná sestava sportovního týmu nebo povrch vozovky.

Součástí rekonstrukce libčického náměstí by měla být výměna stávajícího, řadu let osvědčeného asfaltového povrchu, který snad ani nebyl od svého položení opravován, za kostkovou dlažbu.

Po zkušenostech se zámkovou dlažbou v ulici Pod Hájem II, kde v průběhu každého roku dochází k několika opravám propadlé dlažby (viz. foto), je možné očekávat, že i nová dlažba na náměstí Svobody se bude dříve nebo později také propadat.
A to m.j. vlivem dešťové vody, která bude prosakovat mezi kostkami dlažby a bude pomalu, ale jistě, narušovat podloží vozovky.
Zejména, když se k tomu navíc přidá vliv těžkých nákladních automobilů, autobusů a vozů popelářů, která svými koly vymačkají koleje ve vozovce.
U asfaltového povrchu nehrozí prosakování dešťové vody.
Opravy vozovky u vedlejších ulic, jako je např. ulice Pod Hájem II, nejsou složité.
Menší opravované místo je možné objíždět nebo při větší opravě většinou nevadí uzavření ulice na několik potřebných dní.
Opravovat propadlou dlažbu na náměstí Svobody bude, s ohledem na intenzivní dopravu, mnohem složitější.

Dalším nepříznivým jevem je ledovka, která několikrát za rok pokryje vše, včetně vozovek a chodníků.

Je všeobecně známo, že na dlažbě to při ledovce klouže.
Na dlažebních kostkách to bude klouzat hodně.
Máme zkušenost, že na zámkové dlažbě, která je na chodnících, to pěkně klouže a že je někdy lepší zkusit chůzi po asfaltce. Musí se ale dávat velký pozor na auta, kterým to také klouže.

Velice nebezpečný bude při ledovce pro řidiče přechod z jízdy po asfaltu na jízdu po dlažebních kostkách, na kterých to bude klouzat více, než během předcházející jízdy po asfaltu.

Kdo bude platit případné opravy propadlé vozovky?
Budou to, jako u ulice Pod Hájem II, opět daňoví poplatníci?

Dešťová voda

Z obrázků v Libčických novinách není zřejmý způsob odvedení dešťové vody z náměstí.
Zejména té, která se bude při velkých lijácích nekontrolovaně, neregulovaně valit z Chýnovské ulice a z ulic okolo koupaliště a Sokoláku přes náměstí do ulic Letecké a Libušiny, protože zmizí obrubníky chodníků, které nyní navádí dešťovku do kanálů.
Dešťovka patrně skončí ve sklepech domů v okolí místní pobočky pošty nebo v Libušině ulici.

Návrhy, připomínky a podněty pro městské zastupitelstvo Libčic nad Vltavou

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, §16, čl. 2, písmeno g), předkládám městskému zastupitelstvu k posouzení níže uvedené návrhy, připomínky a podněty.
Očekávám, že budou vyřízeny v zákonné lhůtě.

 1. Z bezpečnostních důvodů v předchozím textu popsaných navrhuji zachovat současný hlavní směr provozu na náměstí Svobody Letecká ulice – ulice 5. května, vč. zachování stávajícího dopravního značení (vertikální a horizontální STOP na křižovatce).
  Provést s tím související úpravu příslušných projektů a smluv.
 2. Z bezpečnostních důvodů v předchozím textu popsaných navrhuji zrušit instalaci nově vyprojektovaného půlkruhového oblouku chodníku u autobusové zastávky u Schönfeldů.
  Provést s tím související úpravu příslušných projektů a smluv.
 3. Z bezpečnostních důvodů v předchozím textu popsaných navrhuji zadat úpravu příslušných projektů a příslušných smluv tak, aby byla zajištěna dostatečná šířka vozovky v tzv. „průjezdu“ před městským domem, aby se mohly v bezpečné vzdálenosti od sebe míjet velké autobusy, např. l. 456 a velká nákladní auta, např. popelářské vozy, vč. úprav příslušných smluv.
 4. Z bezpečnostních důvodů v předchozím textu popsaných navrhuji, aby byl na náměstí zachován stávající asfaltový povrch vozovky, případně, aby byl na poškozených místech opraven.
  Provést s tím související úpravu příslušných projektů a smluv.
 5. Z bezpečnostních důvodů v předchozím textu popsaných navrhuji, aby na křižovatce na náměstí Svobody byla instalována bezpečnostní opatření – snížení rychlosti vozidel, instalace dopravních kamer a zpomalovačů, doplnění vodorovného značení, …
  Provést s tím související úpravu příslušných projektů a smluv.
 6. Z bezpečnostních důvodů v předchozím textu popsaných navrhuji, aby byl zachován chodník podél prodejny LENA ve stávající šířce, vč. zábradlí od prodejny pí Čechovské k přechodu u zdravotní ordinace.
  S tím související úpravu příslušných projektů a smluv.
 7. Navrhuji, aby případné finanční náklady spojené s opravami nových vozovek z dlažebních kostek na náměstí Svobody hradili ze svých soukromých finančních prostředků úředníci libčické radnice, kteří jsou nebo budou podepsáni pod příslušnými dokumenty pro rekonstrukci náměstí.
 8. Navrhuji, aby případné finanční náklady spojené s výše navrženými změnami projektů a smluv hradili ze svých soukromých finančních prostředků úředníci libčické radnice, kteří svými podpisy pod příslušnými dokumenty nehájili zájmy občanů Libčic, ale zájmy místních soukromých firem, viz. následující kapitola.

Na závěr

V televizních reportážích můžeme sledovat, jak se města a obce snaží odklonit těžkou nákladovou dopravu mimo svá centra.

V Libčicích je tomu naopak.

Představitelé našeho města odsouhlasili takovou podobu projektu, ve kterém jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby se těžké nákladové dopravě lépe a rychleji projíždělo centrem Libčic.

Je přímo skandální, že naši radní upřednostňují potřeby místních soukromých firem před bezpečností občanů Libčic!

Viz. Libčické noviny č. 6/2021, strana 7.

Část textového materiálu ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., vítězné projekční firmy na rekonstrukci náměstí Svobody v Libčicích nad Vltavou:

Dopravní řešení

„ … Je preferován dopravně významnější směr z Chýnovské do Letecké ulice kvůli vedení těžké nákladové dopravy pro potřeby provozu šroubárny. …“

V areálu bývalé šroubárny působí několik soukromých firem.

Ředitelem jedné z těchto firem – SCREWS & WIRE Libčice a.s. – je Ing. Petr Kosík, který je také členem rady města Libčice nad Vltavou.

Je to jen náhoda?

Pro občany Libčic je nejvhodnějším řešením zákaz vjezdu těžkých nákladních automobilů
(některé z nich nyní ještě táhnou přívěs, některé mají připojený nekonečně dlouhý návěs) zejména do centra města, které jsou bezpečnostním rizikem pro chodce na přechodech, jsou významnými znečišťovateli ovzduší v libčické kotlině a vahou svou a svého nákladu poškozují místní vozovky.

Jan Dobeš

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>