Regenerace sídliště Sahara: koncepční studie, etapy, rozpočet 1. etapy

V rámci jednání zastupitelstva města č. 20 svolaného jako mimořádné na den 23.11.2021 byl navržen jako hlavní bod programu “Schválení dotačního projektu Regenerace sídliště Sahara”. Na schválení ani k hlasování však vlivem celkové nepřipravenosti záležitosti nakonec vůbec nedošlo a tento bod byl po návrhu spolku LOS a následné shody celého zastupitelstva odložen na další mimořádné jednání zastupitelstva, které je nyní svoláno na 13.12.2021 v 18:00 v obřadní síni MěU Libčice nad Vltavou.

Obě mimořádná jednání ZM (když na první pokus nebyly podklady dostatečně připravené) si tento bod vyžádal především díky termínu podání případné žádosti o dotaci, který je stanoven na 15.12.2021.

Záznam z jednání ZM č. 20 dne 23.11.2021:


Pro svolané jednání ZM na 13.12.2021 a bod “Schválení dotačního projektu Regenerace sídliště Sahara” jsou nyní k dispozici následující materiály:

  1. Koncepční studie
  2. Etapizace + předpoklad výdajů
  3. Rozpočet pro 1. etapu – dešťová kanalizace
  4. Výsledky ankety
  5. Zápis z jednání k zadání – jednání proběhlo 6.9.2021, zápis vznikl v 12/2021 – zadání do té doby existovalo pouze ústně

Mapka z koncepční studie – nový stav:

Legenda k mapce:

 

 

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>