Město bude usilovat o získání dotace na přestavbu domu č.p. 54 na družiny, úpravu školní jídelny a rekonstrukci dešťové kanalizace na sídlišti Sahara

Na jednání zastupitelstva dne 13.12.2021 byla projednána 1. etapa Regenerace sídliště Sahara. Ta spočívá v rekonstrukci dešťové kanalizace, která je v havarijním stavu. Pro spolufinancování této rekonstrukce mimo rozpočet města bude město žádat o dotaci ze Státního fondu podpory investic v rámci výzvy č. 5. Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na projekt/etapu. O podání dotace a závazku dofinancovat akci z vlastních zdrojů města rozhodli na včerejším zastupitelstvu všichni přítomní zastupitelé.

Za připomenutí stojí, že návrh aby město pro investiční aktivity na sídlišti žádalo o dotace ze SFPI, inicioval náš spolek LOS. Pokud bude dotace přidělena jako město “uspoříme z vlastní kasy” až 6 mil. Kč.


Druhým bodem jednání bylo projednání podání dotace na přestavbu domu č.p. 54 (sousedící se ZŠ) tak, aby došlo ke vzniku 4 tříd školní družiny a úpravě školní jídelny. Součástí vyprojektovaného řešené je i zvětšení oken pro prosvětlení prostor budoucí družiny i jídelny nebo například větší sladění vizuální stránky fasády se sousední budovou ZŠ. Projekt počítá s využitím půdy. Nutné jsou také zakládací práce.

Pro konkrétnější představu o rozsahu úprav připojujeme technickou zprávu projektu.

Předložený předpokládaný objem investice: 34,994 mil. Kč (kdy tento rozpočet obsahuje i 5 mil. CZK rezervu investora, na což při jednání zastupitelstva upozornila Petra Pelešková)

V rámci dotace od MMR lze žádat o 70 % z celkových uznatelných, max. 20 mil. Kč.

Zastupitelé LOS a ODS si před závěrečným hlasováním vyžádali krátkou pauzu.

Ta byla vzhledem k okolnostem žádoucí. Všechny rozjeté plány města zahrnující sportovní halu (70 mil.?), městský dům, rekonstrukci městského úřadu a křižovatky (65 mil.?), regenerace sídliště Sahara v další etapě (20 mil.?), potřeba navýšení kapacity mateřské školky, spuštění architektonické soutěže na náplavku, nutné oživení a využití plovárny a k tomu tento projekt na přestavbu domu na družiny za 35 mil. Kč. To vše v předložených výhledech spadající do let 2022 – 2024 je prostředím vyžadující patřičné zamyšlení.

Nezapomeňme, že městský rozpočet vygeneruje ročně přebytek okolo 5 – 10 mil. Kč. Více jedině tehdy, když se městu nepodaří realizovat naplánované investiční akce. Toho jsme byli svědky po několik posledních let. Je zřejmé, že velké projekty nepůjde realizovat bez dotací a i s jejich zapojením tu můžeme mít v několika málo následujících letech velký tlak na městskou pokladnu. Nesmí se do budoucna stát, aby nějaká investice se kterou se “ještě dalo počkat” nebo ” byla neuvážlivě upřednostněna před tou, která bude svým charakterem jednoduše důležitější. Stávající rezerva činí zhruba 50 mil. Kč a proto je třeba každý výdaj pečlivě vážit.

S odůvodněním za zastupitele LOS a ODS, které po pauze přednesl Marek Coufal: “(po vložení videozáznamu bude doplněn zkrácený přepis)” bylo podání dotace na přestavbu č.p. 54 všemi přítomnými zastupiteli odhlasováno.

Nyní držme palce, aby obě dotace byly našemu městu přiděleny. Dozvíme se zhruba v 04/2022 a 05/2022.


Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>