O jednom zapomenutém usnesení rady města

Ač jsem se šel podívat na poslední zasedání zastupitelstva především kvůli jednání o bodu Řešení nedostatečné kapacity školky, odcházel jsem plný dojmů z jiných otázek a odpovědí, které na zasedání zazněly. V souvislosti s dřívějším odmítnutím „Etického kodexu zastupitele“ zástupci Liběhradu na zasedání zastupitelstva 29.2.2012 mne zaujala informace, na kterou poukázal zastupitel Jiří Sochor. A sice že rada města ve složení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Tomáš Hykeš přijala dne 14.5.2012 usnesení doporučující zastupitelstvu uhradit firmě Stavby Libčice s.r.o. (František Hudek, Ing. Petr Kosík, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Antonín Hořínek) 1.600.000,- Kč za vynaložené náklady na stavbu komunikace Ke Studánkám II. Hlasování o tomto doporučení rady města dosud na zasedání zastupitelstva neproběhlo. A jelikož rada města toto své doporučení zatím na žádném svém dalším jednání nerevokovala, je stále platné.

Pan tajemník s panem starostou vysvětlili, že o tomto doporučení již zastupitelstvo hlasovat nemusí, jelikož se „záležitost vyřešila jinak“ a hlasování by tak bylo bezpředmětné. Skutečnost, že rada města na svém nejbližším jednání poté, co se „záležitost vyřešila jinak,“ toto doporučení neodvolala, tak jen dodává jistý punc šlendriánství zpětným kontrolám plnění usnesení rady, které by systematicky pracu jící radní měli provádět. To je však jen formální pohled na míru důslednosti práce rady města..

Skutečně mě ale zaráží fakt, že Ing. Vladimír Urbánek, člen rady města, doporučil s ostatními radními zastupitelstvu, aby město uhradilo 1.600.000,- Kč firmě částečně vlastněné panem Ing. Vladimírem Urbánkem. Bez ohledu na to, zda je za tím zištný kalkul, nebo opravdová snaha o blaho libčických občanů, jednalo se v procesní rovině schvalování usnesení o střet zájmů. A všichni radní to tak měli při svém jednání kvalifikovat. Pan radní Ing. Vladimír Urbánek, podle mého názoru, neměl morální právo pro takový návrh hlasovat.

Vzhledem k tomu, že pan Ing. Vladimír Urbánek dle svých veřejných vystoupení žádný střet zájmů nepociťuje ani v takto očividném případu, nedá se předpokládat, že by ze svého jednání vyvodil politickou odpovědnost a neprodleně se vzdal svého působení jak v radě města, tak i v zastupitelstvu. „Záležitost se přeci vyřešila jinak.“ Zhodnocení významu tohoto usnesení rady města tak bylo přeneseno na občany, kteří přijdou v říjnu volit v komunálních volbách.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>