O slibech a skutečnosti

„Slibem nezarmoutíš“ zní oblíbené rčení jednoho mého kamaráda. Slib je zajímavá a důležitá věc. Je to nejjasnější příklad vytvoření nového závazku vůči druhým, kterým něco slibuji. Slibem dáváš všanc kus sebe sama (v případě manželského slibu sebe celého) a dodržení či nedodržení slibu o slibujícím hodně vypovídá.
Jak se blíží volby, téma slibu se dostalo i do našich posledních Libčických novin. V úvodním slově pana starosty čteme, že je přesvědčen o tom, že „náš volič je uvážlivý, nevěří laciným slibům“ (s. 3). Medailonek Liběhradu pak končí mottem: „Pracujeme s realitou a ne se sliby.“ (s. 15) Jsou-li sliby a skutečnost tak důležité, pojďme se podívat, jak je na tom s plněním slibů samotný spolek Liběhrad.

V roce 2018 Liběhrad uvedl ve volebním programu dvacet pět konkrétních slibů a následně měl čtyři roky možnost tyto sliby realizovat bez komplikovaných dohod s opozicí, jak potvrzuje ve svém úvodním slově sám pan starosta. Udělejme si stručný přehled:

1. slib Liběhradu:

Zajistíme dostatečnou kapacitu MŠ a ZŠ dle aktuální potřeby s ohledem na plánovaný rozvoj výstavby ve městě. Realita: NESPLNĚNO, řeší se nyní na poslední chvíli, narychlo, bez koncepce.

2. slib Liběhradu:

Zvýšíme investice do modernizace vnitřních a venkovních prostor škol. Realita: asi splněno – v základní škole byly opraveny podlahy a záchody, což není modernizace, ale údržba. O prázdninách snad začala modernizace družin.

3. slib Liběhradu:

Zvýšíme prostředky fondu školského rozvoje na financování mimoškolních aktivit. Realita: splněno – nicméně školy nevyčerpají ani původní částku před zvýšením.

4. slib Liběhradu:

Ve spolupráci s vedením ZŠ, MŠ a ZUŠ se budeme finančně podílet na pokračování modernizace výuky. Realita: Takový slib se rozumí samo sebou, město je zřizovatelem školy, která se má přirozeně modernizovat. Poslední dva roky jsem byl členem školské rady a zájmu města o modernizaci výuky jsem si skutečně nevšiml.

5. slib Liběhradu:

Dokončíme a budeme naplňovat strategický plán města. Realita: splněno částečně, plán je na papíře, ale při rozhodování o městě se jím nikdo neřídí.

6. slib Liběhradu:

Budeme dbát na úzkou spolupráci s investory budoucí výstavby, aby byl rozvoj města udržitelný a obec si zachovala status klidného města. Realita: NESPLNĚNO, se Skanskou úzká spolupráce není, byla uzavřena smlouva s relativně malým příspěvkem developera městu.

7. slib Liběhradu:

Budeme usilovat o čerpání dotačních prostředků na investičně náročné projekty. Realita: splněno, dotací podpořena komunikace v Kolonce (ve výši cca 1,2 mil. Kč) a modernizace družiny v ZŠ (cca 20 mil. Kč).

8. slib Liběhradu:

Podpoříme aktivity zájmových skupin a spolků navýšením finančních prostředků městských dotací. Realita: splněno. I toto ale patří do normálního chodu města a nemělo by být předmětem zvláštního slibu. Spolky městu tvoří kulturu a zajišťují volnočasové aktivity v podstatě v minimálních nákladech a pro město je neskutečně výhodné tuto službu nechat na dobrovolnících.

9. slib Liběhradu:

Podpoříme finančně stavbu sportovní haly. Realita: splněno, podpořena sice nebyla hala, ale alespoň byly uvolněny peníze na projekt.

10. slib Liběhradu:

Postavíme nový Spolkový dům. Realita: NESPLNĚNO, spolkový dům existuje jen na papíře.

11. Slib Liběhradu:

Budeme pokračovat v poskytování sociální výpomoci potřebným občanům a zlepšíme fungování pečovatelské služby. Realita: NESPLNĚNO. Pokračovat v poskytování sociálních výpomocí opět považuji za základní povinnost města. Pečovatelská služba poslední roky funguje stále ve stejném rozsahu, koupě auta ani rozšíření pracovní doby stejného týmu pečovatelek za významné zlepšení považovat nelze.

12. slib Liběhradu:

Nadále podporovat výstavbu zdravotně sociálního zařízení ve městě. Realita: nesplněno, resp. NEÚSPĚCH, pokud bylo něco podporováno, tak bez výsledku.

13. slib Liběhradu:

Posílíme kapacitu lékařské péče pro dospělé. Realita: NESPLNĚNO, naopak dvě ordinace zmizely.

14. slib Liběhradu:

Adaptujeme městský úřad, aby byl bezbariérový. Realita: NESPLNĚNO, a je to ostuda.

15. slib Liběhradu:

Rozšíříme městský mobiliář. Realita: splněno – před obchodem v centru města přibyly dvě lavičky.

16. slib Liběhradu:

Postavíme nové městské malometrážní byty pro mladé lidi, seniory a učitele. Realita: NESPLNĚNO.

17. slib Liběhradu:

Zajistíme rozvoj a další zlepšování provozu areálu koupaliště. Realita: ožehavé téma konce letošního léta, podle mne NESPLNĚNO. Pokud si někdo všiml zlepšení provozu, dejte vědět.

18. slib Liběhradu:

Vybudujeme nová parkoviště ve městě. Realita: SPLNĚNO.

19. slib Liběhradu:

Budeme úzce spolupracovat se Středočeským krajem na zprovoznění cyklostezky v úseku Letky-Řež. Realita: NESPLNĚNO, cyklostezka v nedohlednu.

20. slib Liběhradu:

Vybudujeme úvaziště kol s kamerovým dohledem na obou vlakových zastávkách a na sídlišti Sahara. Realita: NESPLNĚNO, k tomu není co dodat.

21. slib Liběhradu:

Dokončíme zbývající povrchy komunikací … Realita: NESPLNĚNO, tento slib je nesplnitelný a nesplnitelný slib by se neměl dávat.

22. slib Liběhradu:

Postavíme sběrný dvůr … Realita: NESPLNĚNO.

23. slib Liběhradu:

Revitalizujeme v etapách libčickou náplavku. Realita: NESPLNĚNO, náplavka není revitalizovaná, je maximálně návrh revitalizace.

24. slib Liběhradu:

Zlepšíme průchodnost okolní krajiny a zvýšíme možnosti procházkových tras v okolí města. Realita: asi jen stezka na Moráně, ale budiž, splněno.

25. slib Liběhradu:

Vypracujeme plán obnovy a údržby zeleně s ohledem na extrémní klimatické podmínky. Realita: NESPLNĚNO.

Neschopnost dříve či později narazí na meze nepravd a polopravd, které ji mohou do určité míry maskovat. Počítejme spolu: z 25 slibů Liběhradu z roku 2018 jich je plných 15 nesplněných a nad dalšími se vznáší otazníky. Liběhrad za čtyři roky vlády nesplnil naprostou většinu daných slibů a nedokázal například ani namontovat kolostav.

Zdá se, že navzdory mottu „Pracujeme s realitou a ne se sliby“, Liběhrad neumí pracovat ani se sliby, ani se skutečností.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>