Drobnosti z Libčic

Libčice jsou krásné město blízko řeky – se starou zástavbou, s dobrým občanským vybavením (školka, škola, umělecká škola, pošta, atd…) a s dobrým dopravním spojením do Prahy. Má všechny předpoklady stát se vyhledávanou lokalitou pro bydlení. A přece člověk časem objeví výrazné nedostatky.

Chybí místa v mateřské školce, ačkoli město dobře ví, kolik dětí se v daném roce narodilo a kolik jich tedy bude mít nárok. Pozitivní je, že řešení město hledá, negativní, že je to řešení na poslední chvíli a maminky tak neví, co tam jejich děti čeká, nakolik kvalitní školka bude, jestli bude schopná děti něco naučit, rozvíjet jejich kreativní stránku a pomáhat naučit děti základním sociálním návykům a samostatnosti.

Základní škola má velmi špatnou pověst – prý v minulosti vázla komunikace s rodiči. Jako máma tříleté holčičky se ptám – zlepší se to do doby, než se budu muset rozhodnout, zda ji tam dám? Nebo už se to zlepšilo? O problémech se nikde nemluví, jen tak se k člověku dostanou střípky informací, které možná nakonec vypadají hůř než skutečná situace.

Dobře jsem neporozuměla záměru (naštěstí) odvolaného ředitele Umělecké školy. Dělal vše pro to, aby zrušil pobočky v okolních městech či vesnicích. Což by snížilo úvazek učitelům a snížilo by jim plat. Následek takové věci  je zřejmý i mně – odchod těchto lidí a pravděpodobný úpadek umělecké školy. Ptám se, jak mohl člověk s takovým přístupem vyhrát konkurz?

Koupaliště je vlajkovou lodí Libčic – a proč by ne? Ale voda v bazénech je neustále velmi studená, protože bazény nemají čističku, takže se musí neustále dopouštět. Což je v českých podmínkách a v konkurenci Kralupského koupaliště poměrně dost znevýhodňujícím faktorem. Takto asi nenaláká lidi z okolních vesnic, to si spíš opravdu zajdou na to kralupské koupaliště. To, co na koupališti připravovala firma Accon, bylo velmi předvídavé a pro libčické děti a děti z okolí lákavé. Dětské hrací skupiny (nebyl by existoval problém s umístěním dětí do školky), sauna, místa určená pro kreativní kroužky. Prostor k dispozici pro zájmové skupiny v Libčicích. Velká škoda, že koupaliště vyhořelo! Doufám, že i současný (nebo budoucí) nájemce dokáže na tomto místě vytvořit malé kulturní středisko. Jako občanku Libčic mě zarazilo tvrzení, že současný nájemce nemá s městem žádnou smlouvu! Bylo by vhodné, aby město podobné řeči vyvrátilo uveřejněním podstatné části smlouvy v Ličických novinách. Že by smlouva skutečně neexistovala, mi přijde natolik absurdní a skandální, že se mi tomu nechce věřit. Vždyť je to majetek všech Libčických občanů a městská rada jej jen spravuje. Byla by skutečně špatným správcem…

Převelikou škodou je, že zavřela libčická cukrárna. Bylo to v podstatě jediné místo, kam se dalo s dětmi zajít posedět – měla krásný dětský koutek. Ale pokud dostatečně nevydělávala, nedá se nic dělat. Ale zase doufám, že vedení města vymyslí nějaké řešení, které by těchto prostor využilo. I z jednoho prozaického důvodu – rodiče s dětmi, co byli na hřišti, si aspoň měli kam odskočit. I když WC bylo jen pro zákazníky, stačilo si koupit jednu zmrzlinu a problém byl vyřešen. Teď to bude podstatně horší. A když už jsme u budovy libčické cukrárny…

“Budova Ludvíka” je zanedbaná, a přece by byla ideálním místem pro nějaký kulturní či společenský projekt, který by byl ku prospěchu všem občanům Libčic. Je jasné, že tak malé město jako Libčice nemůže mít mnoho kulturních center, neuživily by se. Bylo by třeba se rozhodnout pro jedno místo, vymyslet dobrý projekt a samozřejmě zajistit podporu financování z kraje, od sponzorů nebo z EU. Koupaliště? Ludvík? Kulturní dům? Zchátralá samoobsluha v Letkách? Se zbylými objekty by pak bylo  třeba naložit tak, aby Libčice dál nehyzdily.

Co se mi dál v Libčicích nezdá? Myslím si, že je tu místo, které je nebezpečné pro děti! Malé hřistě mezi paneláky s houpačkou na pružinách. Ta houpačka vypadá, že až na ni příště někdo sedne, rozpadne se a kousky se rozletí do všech stran. Už je dlouho v takovém stavu a až se někomu něco stane, bude pozdě. Vůbec stav hřišť mezi paneláky je velmi tristní – takové prostředí v dětech fantazii nerozvíjí, naopak je navyká na ošklivost. A určitě si raději sednou ke krásně graficky propracovaným počítačovým hrám.

Co mě naopak (jako majitelku psa) potěšilo, byly odpadkové koše s pytlíky na psí exrementy. Leč – z nepochopitelných důvodů se pytlíky ve stojanech vyskytovaly pouze na začátku, tak první dva měsíce. Od té doby jsem je tam už nikdy neviděla a jsou pro mě torzem toho, jak se Libčice pokusily držet krok s dobou a jak se jim to (z neznámého důvodu) nepodařilo.

Na vedení města se v současné době snáší velmi výrazná kritika. Mnoho věcí sdílím, jiné ne. Za tři roky, co žiji v Libčicích, mi k užitku a potěšení byly pouze tři projekty – Libčická plovárna, Malina a cukrárna (je pravda, že jako žena na mateřské mám užší okruh zájmů, ale takových je v Libčicích opravdu hodně!). Dva z nich už neexistují. Ale třeba vedení města něco připravuje! To je to, co bych si ráda přečetla v Libčických novinách. A taky názor opozice – ač může být mylný. Opozice je přece od toho, aby oponovala a kritizovala, a libčické noviny jsou placeny z peněz všech občanů Libčic, není to jen stranický měsíčník Liběhradu. A navíc, jak pan starosta sám uvedl: “… každý z nás si dokáže udělat svůj úsudek sám…”

Co se ale týče silnic a chodníků, nemám pochybnosti, v jejich stavbě a opravách se vedení města činí – ačkoli někde se muselo opravovat vícekrát…

Komentářů: 3

 1. Martin Sekera napsal:

  Poznámka k jedné pasáži – k základní škole. V předminulém volebním období jsem byl radním pro školství a pamětníci (stejně jako staré Libčické noviny, vystavené jsou od roku 2008 zde: http://www.libcice.cz/kultura/libcicke-noviny.html potvrdí, že jsem do školské otázky vstoupil velmi zřetelně. A otevřeně tak, že se diskuse vedla opravdu ve veřejné rovině, do té doby v Libčicích nevídaná věc, vedla se tvrdě, ale vlastně (s nadsázkou) s jediným pozitivním výsledkem: změnil se do té doby tristní design a obsah školního webu. Ve vztahu k základní škole jsme tehdy byli na radnici zajedno, ale nebyla za tehdejšího školského zákona cesta, jak odvolat bývalou ředitelku, která byla dobrá hospodářka, ale selhávala v řídící invenci a ve vnitřní komunikaci s učiteli, v jejím způsobu řízení jsem spatřoval diktátorské metody. A současně se sama bála – tehdejší radnice. To, co jsem na začátku chtěl pojímat jako tvořivý dialog mezi zřizovatelem – městem a vedením školy velmi úspěšně převedla na snahu města o politickou infiltraci do věcí, do kterých podle školského zákona a zákona o obcích zřizovateli nic není. Ve vyhrocené atmosféře a pro hraniční situaci jsem po třech letech raději odstoupil, ale stačil jsem alespoň udělat z tehdy dostupných zdrojů (o ně byl také boj) jakousi analýzu vývoje školy, kterou jsem zastupitelstvu předložil k informaci. Na ni měla navazovat koncepce města ve vztahu k jeho školám, protože školství je snad nejcitlivější oblast v městské agendě, co se týká dlouhodobého přístupu a kontinuity jeho zásad. Mohu tedy trochu srovnávat, zajisté bez důvěrné znalosti vnitřku školy v období 2010-2014, dvě ředitelky. A současná paní ředitelka se mi (opět zdůrazňuji – zvnějšku) jeví jako výrazně lepší než předcházející, hlavně otevřenější, nápaditější. Zlá pověst školy, o níž píšete, je vícevrstevnatý přívlastek, obsahuje, myslím, hodně názorové setrvačnosti a stereotypu. V současné situaci potřebuje škola – neboli ředitelka – podporu, bude-li o ni stát, systematickou, dlouhodobě naplánovanou, podporovanou napříč zastupitelstvem. S novou radnicí musí začít nový dialog, jeho výchozím bodem budou jeho hlavní aktéři – za město radní pro školství a dva lidé ve školské radě, za školu paní ředitelka, dva učitelé ve školské radě, za rodiče dva v témže orgánu. Obrovská zodpovědnost a práce, běh na dlouhou trať. “Tahouny” tohoto závodu za prospívající a perspektivní školou jsou ředitelka a budoucí radní pro školství, přitom oba musejí být dostatečně vnímaví ke zpětné rodičovské vazbě. Věřím a doufám, že na to paní ředitelka základní školy má. A při jednání o postu radního pro školství v budoucí (předpokládám) radniční koalici, by na to místo měl přijít nejkvalifikovanější člověk z nabídky zvolených zastupitelů. A když takový nebude ve vítězné koalici, ale bude v opozici, tak klidně jako solitér z opozice. I když by to bylo nonkonformní narušení tradičního povolebního schématu a symetrie. Kvalifikace pro rezort školství je v malém městě úzkoprofilová. Na závěr – toto není má osobní předvolební agitace v můj prospěch, na funkci radního jako kandidát LOS vůbec nepomýšlím. Ale LOS má jiného kandidáta, který je na tuto funkci připraven dobře a stojí za ním úspěšná pedagogická a řídící praxe. S indiánským pozdravem – Howgh, martin sekera

 2. Pavel Štros napsal:

  Dovolím si přidat komentář k aktuálnímu stavu ZŠ. Základní škola v Libčicích je úplně normální maloměstská škola. Včetně druhého stupně. Máme tam dvě děti (čtvrtá a sedmá třída), další dvě předškolní. Vzdělání považujeme v rodině za důležité, o ZŠ se dlouhodobě zajímám, momentálně jsem i členem Školské rady.
  Odsuňme už tu špatnou pověst a pochybnosti o místní ZŠ někam do šuplíku, protože nemají reálné opodstatnění. Diskutujme s vedením školy z úrovně radnice i rodičů o tom, co konkrétně by se dalo dělat lépe. Počitejme ale s tím, že škola se nemůže zavděčit všem. Ze zkušenosti z let minulých mohu potvrdit, že co rodič, to jiný názor. Na učitele, na způsob výuky, na tempo, atd.
  Vedení školy svoji vizi má a je to vidět. Stačí se dobře dívat – škola se zdařile prezentuje několika akcemi ročně, v novinách i na webu. Podporuje spolupráci starších s mladšími, včetně akcí pro MŠ. Snaží se rozšiřovat výuku jazyků. Na škole učí několik vynikajících pedagogů.
  Na druhou stranu, problémy byly, jsou a budou. Na této ZŠ i na jiných školách. Místní ZŠ má tu smůlu, že je pod velkým drobnohledem a je snadným terčem stížností. U některých snad oprávněně, u mnohých je stížnost poplatná jen názoru dané konkrétní osoby a u některých se ukázalo, že stejný problém vyvstal i po přechodu žáka na jinou ZŠ.
  Libčická základní škola má velkou podporu od stávajícího vedení města a jsem přesvědčen, že ji bude mít i po volbách, nezávisle na jejich výsledku. Buďme za to rádi a nebojme se tam posílat naše děti. Neublíží jim více než jiná ZŠ. 😉

 3. Petr Nehasil napsal:

  Já bych přidal komentář k jiné pasáži.. Libčická plovárna. Informaci, že město nemá se současným “provozovatelem” smlouvu mám přímo od zdroje a sice od pana tajemníka. Následně to potvrdil ještě pan starosta s panem Urbánkem na zasedání zastupitelstva. Pan Zvolánek (osoba jenž se stará o provoz koupaliště) je údajně osoba pověřená. Další indície, která ukazuje na neexistenci smlouvy je, že pravděpodobně stále ještě běží výpovědní doba firmy Accon a město nemůže areál pronajmout dvěma subjektům najednou.
  A vrcholem demonstrace podezřelého hospodaření s veřejným majetkem je dnes končící výběrové řízení s tak vágním zadáním a šibeničním termínem, že se zdá být ušito na míru konkrétnímu zájemci.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>