Kino Kotelna uvádí: 4x festival Be2Can a Planeta Praha

Po loňské premiérové účasti na festivalu Be2Can jsme se i letos s pořadateli ze společnosti Film Europe domluvili na zapojení našeho kina. Libčice se tak znovu dostávají na mapu vedle  většinou mnohem lidnatějších měst a zájemcům o tituly, jež zabodovaly na festivalech Berlinale, v Benátkách nebo v Cannes, se i v našem městě dostává šance vyrazit za filmem, který se možná ani v běžné distribuci neobjeví. (Pokračování textu…)

Povolební vyjednávání část I.

Ve volbách jsme získali silný mandát, téměř 46 % všech hlasů a v přepočtu na mandáty 7 zastupitelských míst. Protože je libčická politika dlouhodobě rozpolcená, a to často poměrně zbytečně, využíváme současnou povolební situaci k tomu, abychom se tento stav pokusili změnit hned od začátku. Ke stolu nyní zveme všechny subjekty a hledáme cestu, jak se na rozvoji města podílet společně. Chceme spolupracovat a uvítáme konstruktivní kritiku založenou na přístupu k informacím. Chceme pracovat pro budoucnost Libčic společně, transparentně a férově.

Libčická ODS je náš dlouholetý partner a úzkou spolupráci se zkušeným zastupitelem Jirkou Sochorem předpokládáme i v příštích letech. Naše první povolební jednání logicky proběhlo se zástupci volebního uskupení Společně pro Libčice, jehož je ODS součástí.

(Pokračování textu…)

Děkujeme vám za důvěru!

Volby jsou za námi a my vám všem děkujeme za podporu!

Libčický občanský spolek LOS získal 7 mandátů a 45,93 % hlasů. S radostí a zároveň úctou a pokorou se hlásíme k úspěchu, který dlouholetá práce všech z Libčického občanského spolku LOS, nejen v opozičních lavicích, ale zejména přímo mezi vámi ve městě, přinesla. Hluboce si vážíme vaší podpory a slibujeme, že uděláme maximum proto, abychom vás nezklamali. Svou volbou nám dáváte příležitost ukázat, že se dá město vést jinak.

Děkujeme vám za důvěru a slibujeme, že budeme vždy rozhodovat v zájmu města a v zájmu vás, občanů Libčic.

Za Libčický občanský spolek LOS

Petra Pelešková, Tereza Nehasilová, Jan Menšík, Martina Macurová, Lukáš Kučera, Tomáš Lisý a Ilona Ptáčková

Volby v Libčicích 2022

9. Libčická Hašlerka – ohlédnutí a fotografie

herec Petr Rychlý na Libčické Hašlerce 2022

Minulou neděli proběhl již 9. ročník Libčické Hašlerky. Neděle byla nečekaně chladná, ale déšť nakonec přišel až těsně po závěru festivalu.

Kulturních akcí pořádaných primárně pro naše babičky a dědečky, a pro mnohé z nás už rodiče, se v Libčicích v průběhu roku nenajde mnoho. V neděli se ale na Sokoláku do melodií písniček Karla Hašlera vlnili nejen oni, ale i početné obecenstvo napříč všemi generacemi.

O hudební zážitek se letos postaraly kapely Hašlerka a Plechová kapela Karla Vacka a svými historkami obecenstvo pobavil Petr Rychlý. To bylo dle jeho slov nejen dobře zabaleno v teplém oblečení, ale hlavně skvěle naladěno si takovéto odpoledne patřičně užít.

(Pokračování textu…)

Volby do libčického zastupitelstva: Využijte dobře svých 15 hlasů

Komunální volby jsou jediné volby, kdy můžeme vybírat kandidáty napříč stranami. Zní to dobře, můžeme volit konkrétní osobnosti. Komunální politika je postavena lidech, sousedech, které známe a chceme volit přímo je. Je to často důležitější, než názorový proud dané strany na celostátní úrovni. Křížkování jmen dokonce vytváří dojem přímé volby. 

To je ale omyl. Volba zastupitelů zdaleka není přímá, mandáty se rozdělují poměrným systémem. O mandátu pro vašeho favorita tak daleko spíše rozhodne hlas celé straně, než křížek u jeho jména. Dáte-li jednotlivý hlas svému kamarádovi na třinácté příčce, nejspíš pomůžete k mandátu některému z jeho výše nasazených kolegů. Dále si vysvětlíme, proč to tak skutečně je.

(Pokračování textu…)

Volby jsou tu!

Přijďte v pátek či sobotu k volbám a hlasujte.

Zasloužíme si fungující město.

Zvolme Petru Peleškovou starostkou Libčic.

Co chtějí děti v Libčicích?

V průběhu sousedského setkání na sídlišti Sahara, které v pátek LOS pořádal, jsme se zeptali libčických dětí, co by v našem městě změnily či postavily, kdyby měly tu moc. Dostali jsme 25 odpovědí od všech věkových vrstev, nejčastěji chodili respondenti do 2. až 4. třídy základní školy.

(Pokračování textu…)

Účel světí prostředky

Poslední zastupitelstvo znovu potvrdilo, že současná radnice řízená Ing. Pavlem Bartošem, MBA, ztratila zábrany. Ing. Bartoš pod tlakem našich dotazů přiznal, že smlouvu s firmou Montako na opravu šaten pro AFK uzavřel o více než měsíc dříve, než na ni měl v rozpočtu peníze. Starosta fakticky podepsal nekrytý šek! Zdá se vám to podivné?….já věřím, že ano! Je to pořádný faul zásadám dobrého hospodáře. Starosta města se naopak zachoval v duchu rčení “Účel světí prostředky” a spoléhal na své věrné, že jeho troufalost podrží a peníze mu přiklepnou. A jak to celé bylo?

(Pokračování textu…)

O slibech a skutečnosti

„Slibem nezarmoutíš“ zní oblíbené rčení jednoho mého kamaráda. Slib je zajímavá a důležitá věc. Je to nejjasnější příklad vytvoření nového závazku vůči druhým, kterým něco slibuji. Slibem dáváš všanc kus sebe sama (v případě manželského slibu sebe celého) a dodržení či nedodržení slibu o slibujícím hodně vypovídá.
Jak se blíží volby, téma slibu se dostalo i do našich posledních Libčických novin. V úvodním slově pana starosty čteme, že je přesvědčen o tom, že „náš volič je uvážlivý, nevěří laciným slibům“ (s. 3). Medailonek Liběhradu pak končí mottem: „Pracujeme s realitou a ne se sliby.“ (s. 15) Jsou-li sliby a skutečnost tak důležité, pojďme se podívat, jak je na tom s plněním slibů samotný spolek Liběhrad.

V roce 2018 Liběhrad uvedl ve volebním programu dvacet pět konkrétních slibů a následně měl čtyři roky možnost tyto sliby realizovat bez komplikovaných dohod s opozicí, jak potvrzuje ve svém úvodním slově sám pan starosta. Udělejme si stručný přehled:

(Pokračování textu…)
1 2 3 4 5 78