S jarem se vrací Libčické farmářské trhy

K jaké představě jste se upínali, když nás na konci letošní zimy protiepidemická opatření zavřela v katastru naší obce a v hranicích okresu bez možnosti sociálních kontaktů a volnočasového vyžití? Na co jste se těšili, až to všechno skončí? Co Vám nejvíc chybělo?

Pro mne to byla představa poklidného sobotního dopoledne. Dám košík na řídítka koloběžky a svezu se k řece libčický farmářský trh. (Pokračování textu…)

Libčické stromy

V poslední době se v libčickém mediálním prostoru několikrát probírala otázka stromů v obci. Kameníček, břízy a ořech v Letkách, kácení v Chýnovském háji, necitlivé ořezávání některých stromů a další a další. Napadlo mne tedy podívat se na otázku libčických stromů z historického nadhledu. Zde tedy je výsledek. (Pokračování textu…)

Ukliďme Česko podruhé v karanténě

Ukliďme Česko je akce, která se už v Libčicích stává tradicí. Letos podruhé proběhla za zpřísněných karanténních opatření, ale přesto úspěšně – soudě podle počtu pytlů, které lemovaly silnici na Kralupy a Úholičky a několika ohlasů na libčickém facebooku. Pangejty prokoukly, ale ten hluboký příkop naproti domům v ulici Kralupská si prosím ukliďte vy co tam bydlíte, vážně vám nevadí se na to dívat z okna? (Pokračování textu…)

Očkování běží, ale mohlo by rychleji

V ordinaci libčického praktického lékaře pokračuje očkování proti covidu 19. K začátku tohoto týdne byli první dávkou naočkováni všichni pacienti 80+, kteří se sem přihlásili. Celkem už bylo naočkováno 100 lidí. Samozřejmě jsou rovněž tací, kteří se registrovali a nechali očkovat v některém z očkovacích center, eventuálně v nemocnicích. Ale je zřejmé, že očkování u svého praktika má mnoho výhod, kromě blízkosti také informovanost lékaře o pacientovi a jeho eventuálních problémech.

Doktor Blecha už začal i s očkováním skupiny 70+, ale také řady mladších, které k včasnému očkování vytipoval podle jejich diagnóz. Zejména jde o ty, kteří trpí nemocemi srdce, těžkým bronchiálním astmatem nebo cukrovkou, která vyžaduje podávání inzulinu.

(Pokračování textu…)

Zastupitelé LOS a ODS přispěli ke schválení oprav, investic, projektů a studií v objemu 17,2 mil. Kč

Připravená a kompetentní opozice napravovala nepřesnosti a nedostatky v jednotlivých “investičních návrzích”, které předložilo vedení města.

Příležitost k tomu dostala tím, že koalici chyběl jeden zastupitel a nemohla tedy na sílu prosadit hlasování o investicích jako celku. Tak se dělo zatím vždy v minulosti a nezbývá než doufat, že se to nebude dít v budoucnosti.

Opozice LOS a ODS dostala díky shodě okolností příležitost předvést, že je opozicí konstruktivní, pracovitou a dobře odborně vybavenou.

(Pokračování textu…)

Zprávy z ordinace

V ordinaci pana doktora Blechy probíhá registrace k očkování proti covidu. V současné chvíli jde o zbývající seniory 80+, dále o skupinu 70+ a rizikové mladší ročníky, které vybírá lékař podle jejich diagnóz. V současné chvíli eviduje dr. Blecha 150 registrovaných pacientů. Praktičtí lékaři mají jiný registrační systém než je ten centrální. Pro pacienty to znamená, že si musejí vybrat, kde a jak se zaregistrují. Ten, kdo se již zaregistroval v centrálním systému nemůže být paralelně zaregistrován u praktika. „Chápu, že někdo zkusí obě varianty s tím co vyjde dřív“, říká doktor Blecha, „bohužel to však systémy neumožňují. Přechod z centrálního systému ke mně je možný, pokud člověk centrální registraci zruší a přihlásí se ke mně. Já ho pak zařadím do skupiny 70+.“

(Pokračování textu…)

Parkoviště pod Leteckou ulicí

Následující text nám zaslal k otištění do rubriky „Napsali nám náš čtenář Jan Dobeš. Text vyjadřuje jeho názor. Libčické křižovatky pouze poskytují platformu k publikaci a veřejný prostor.

Vážení občané bydlící v č.p. 528, 529, 530 a 531,
na konci minulého roku (30. 11. 2020) jsem všem členkám a členům libčického městského zastupitelstva zaslal poměrně obsáhlý „Komentář“ (má 15 stran), (Pokračování textu…)

Na stopě. Stopem? Totiž “ve stopě”!

Letošní zima nabízí atrakci dlouho v Libčicích neviděnou. Na pláních a polích nad Libčicemi, mezi Turskem, Debrnem a Dolany se nemusí prohánět jen srnky, zajíci a pernatá. V posledních dnech je zde ke spatření i lyžař běžec klasik.

Jasně, nehledejte na poli Jizerskou magistrálu s vyfrézovanou stopou a umlácenou plochou pro bruslení. Ale pokud slevíte – libčické kritická laťka na sociálních sítích je v poslední době opravdu extrémně vysoko, můžete se hned za humny hezky svézt. Tedy, samozřejmě, jestli vám to nabitý aktuální program dovolí…

K dispozici je poctivě prošlápnutá stopa. A její délka a rozvětvenost každým dnem roste. (Pokračování textu…)

Zastupitelstvo přesunuté na 24.únor navrhujeme rozšířit o tři body jednání

Zastupitelstvo města, které bylo původně svoláno na 17.2.2021 bylo vlivem probíhající karantény na městském úřadě přesunuto na 24.2.2021. Zastupitelstvo posunuté o týden je na plánu od 18 hodin v sále na plovárně. Přičemž navržený program je následující:

1. Čerpání rozpočtu za rok 2020
2. Rozpočtové opatření č. 1/2021
3. Rozpočtový výhled 2022-23
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Různé

Tento program navrhujeme rozšířit o tyto tři další body jednání:

(Pokračování textu…)

1 2 3 4 67