Dočkáme se strategického plánu?

Koncertní síň, komunitní centrum, sportovní halu? Nebo spíš lávku přes řeku, parkoviště místo bývalé Nádražky či zvětšit školu? To je pouze částečný výčet nápadů, které jste mohli v poslední době zaznamenat v Libčických novinách, v zápisech ze zastupitelstva nebo jen pouliční šuškandou.
Co je ale opravdu potřeba? Co hoří nejvíc? A když to vše postavíme, zvládneme se o to také starat a účelně využívat?
A nezapomněli jsme na něco zásadního, co našemu městu chybí a na co by nakonec nezbyly finance? Mít zásobárnu nápadů je fajn. Realizovat je bez důkladného promyšlení souvislostí a důsledků, bez jasného zdůvodnění a snahy nalézt širší podporu mezi občany svého města je ale nezodpovědnost.

Vedení našeho města chybí jasná vize. Skáče od jednoho tématu k dalšímu, některá odkládá, další řeší horkou jehlou. Důsledky tohoto přístupu se už teď tu a tam vynořují, co je však jisté, mohou mít nepříjemné dohry během příštích mnoha let. Je to pochopitelné, Libčicím totiž chybí strategický plán, tedy dokument, který by stanovil priority, na nichž se dohodne co nejširší spektrum zastupitelů, zástupců škol, sportovních klubů, spolků a všech dalších občanů, kterým rozvoj a budoucí vzhled našeho města není lhostejný.

Strategický plán? To už tu někdy bylo…

Otázka strategického plánu našeho města není žádnou novinkou. Kolegům zastupitelům jsme tento důležitý koncepční materiál navrhli zpracovat už téměř před třemi lety.
Z počátku to vypadalo slibně. Shodli jsme se, že je nezbytné jej pořídit, a po slibném začátku, kdy jsme vyhradili z obecního rozpočtu pro rok 2015 štědrých 300 tisíc korun, jsme měli možnost připomínkovat úvodní část dokumentu z pera RNDr. J. Huka. Poté jsme na několika setkáních v rámci tvorby tzv. SWOT analýzy, která je nedílnou součástí celého procesu, diskutovali společně s občany o jednotlivých tématických okruzích, snažili si ujasnit, v jakém stavu jsou, a přemýšleli, jak danou oblast fungování naší obce vylepšit. V okamžiku, kdy se objevily připomínky, které byly radnicí neakceptovatelné, však tvorba tohoto důležitého koncepčního dokumentu ustala a více než rok se fakticky neposunula.

Dobrá zpráva – dostali jsme dotaci!

Práce na dokumentu samotném se zastavily a vedení města nadále fungovalo v módu „řešme, co nás momentálně pálí nejvíc“.
Ale pozor! Ve druhé polovině roku 2016, paralelně s tímto pro naši obec již obvyklým „ad hoc“ režimem, městská rada nechala zpracovat žádost o dotaci na „Strategické dokumenty města“. A byla úspěšná! Na únorovém zastupitelstvu nám starosta tuto novinu slavnostně oznámil. Město získalo více než 2 mil. Kč, které by mělo použít na zaměstnání koordinátora tvorby strategického plánu, najmutí jeho zhotovitele a zadání urbanistické studie.
Dotace na vytvoření strategického plánu města je velmi štědrá, můžeme začít klidně od znovu a pořádně. Peníze nás brzdit nebudou.

Kde se to zadrhlo tentokrát?

Měsíce však rychle plynou, radnice opět předkládá momentální nápady a koncepční opatření navržená opozicí většinou odmítá. Kde je koordinátor? Proč už dávno nesedíme nad plány a nebavíme se o příležitostech jak Libčice postupně a dlouhodobě udržitelně přizpůsobit současným a budoucím potřebám našich občanů?

Konání městské rady v této otázce působí notně rozpolceně. Prvotní statisícovou částku na zpracování dokumentu považuje za zhýralé utrácení; předkládá mnohem skromnější nabídku od zpracovatele, kterého si sama vybere; následně s pompou ohlásí o několik řádů vyšší dotační úspěch, leč dotaci nevyužívá…
Financování je však jen jednou stránkou věci a s ohledem na potřebnost dokumentu nepodstatnou; jen se na něm snadno dokládá rozporuplný přístup městské rady.

Doufejme, že radní i další koaliční zastupitelé konečně dohlédnou důležitost strategického plánu pro naše město a práce na jeho tvorbě se brzy naplno rozjedou. S ohledem na současné rozhodování o budoucí tváři centra města by to bylo za minutu dvanáct.

V pondělí 4. září od 18 hodin se koná mimořádné jednání zastupitelstva města s tímto programem:

  1. Žádost o dotaci na komunitní centrum nám. Svobody (Co bude náplní komunitního centra, zatím nevíme. Jisté je, že projekt budovy, která bude mít zásadní dopad na podobu i využívání libčického náměstí, bude zpracován pod nesmyslným a nezodpovědným časovým tlakem.)
  2. Zrušení usnesení ZM č. 2/16-2017 (Aniž bychom prověřili, co obnáší, už ji rušíme – architektonickou soutěž na úpravu libčického náměstí.)
  3. Rozpočtové opatření č. 4/2017 (Je potřeba narychlo schválit 750 tisíc Kč na projekt komunitního centra.)
  4. Smlouva o budoucím nákupu pozemku (A na závěr pospěšme s nákupem dalšího pozemku. Proč? Zeptáme se…)

Pokud vás jednání zastupitelstva zajímá, přijďte v pondělí do obřadní síně MěÚ. Záznam bude později k vidění na našem webu.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>