únor 2019

6.2. – veřejné jednání zastupitelstva města č. 3 :

  • nový uzemní plán – snažili jsme se o to, aby byl nový ÚR schvalován 2/3 většinou, s pořízením nového ÚR souhlasíme, chceme řešit, kdo bude pořizovatel nového územního plánu
  • rozpočtové opatření  č. 1 – Tereza navrhla, aby se část investic přesunula do kapitoly projekty do doby, než bude dokončena projektová příprava a povolovací proce a realizována, až bude jasné jaký má být výsledek. Současně s tím se snažíme, aby zastupitelé ke všem městským investicím obdrželi elektronickou cestou projektovou dokumentaci, dosud je obtížné tyto podklady získat a úřad trvá na osobním nahlížení do projektu pouze v kanceláři správy majetku u p.Čermáka
  • Roman dává podnět pro kontrolní výbor, aby zkontroloval investici do polopodzemních kontejnerů realizovaných v r. 2018, zda byla zadána v pořádku
  • Petra upozornila, že stavební úřad nezařadil mezi účastníky řízení o uzemním rozhodnutí k výstavbě společnosti RHG v lokalitě na seřadišti nikoho z majitelů rodinných domů v přímé blízkosti budoucí stavby
  • diskuze – redakční rada Libčických novin, komunitní plán soc. služeb (Martina Macurová – LOS), zmizely již první vraky

18.2. – Konference skryté fenomény a potenciály města, která završila dvouleté období tvroby Strategického plánu města a která se konala v KDL

26. 2. – Petra svolala 2. jednání Výboru rozvoje města – proběhla diskuse nad Dohodou k projektu Park Cihelka (Skanska) a požadavky města na přípspěvek investora jako kompenzaci na budoucí náklady vzniklé městu v souvioslosti s potenciálním nárůstem počtu obyvatel Libčic. Diskuse se dále vedla nad prodloužením komunikace z náměstí Svobody ven z města – dvou pruhová komunikace, která by měla být prioritně využívána jako jednosměrná (směr ven z města). Nová komunikace by měla být vybavena chodníkem odděleným zeleným pásem od komunikace, součástí komunikace by měla být i stromová alej. Zvažují se výhody/nevýhody umístění inženýrských sítí mimo těleso komunikace.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>