Vysvětlení starosty, proč nebyla opozici svěřena většina v kontrolním výboru

Dosud v žádném z městských médií nebylo podáno vysvětlení koalice (Liběhrad+TOP 09) k tomu, proč nebyla opozici na ustavujícím zastupitelstvu svěřena většina v kontrolním výboru. A protože nejde z našeho pohledu (i z pohledu praxe v naprosté většině obcí v ČR) o věc zanedbatelného významu, položili jsme tuto otázku panu starostovi v rámci diskuze na posledním jednání Zastupitelstva města.

Následuje transkripce této diskuze na ZM č. 2, dne 19. 12. 2018:

Roman Šebl (LOS):

Já bych poprosil… Na ustavujícím zastupitelstvu v rámci ustanovování členů kontrolního výboru padlo z vaší strany, že byste se rád vyjádřil až na konci k tomu, proč vlastně byla ponechána většina v kontrolním výboru koalici a ne opozici, jako je to standardem pro ostatní města v České republice. A to nezaznělo, a proto bych byl rád, kdyby to vaše vyjádření mohlo zaznít teď.

Pavel Bartoš (starosta):

Nejdřív musím říct, že to, co jste formuloval, je váš názor a není to standardem. Standardem je zákon 128/2000 Sb. Zákona o obcích, to je standard. Standard znamená nějaký papír, kde je to napsáno, zvaný zákon – standard. A jestli je úzus nebo obvyklý stav, že, nebo nějaká taková morální záležitost, tak to je možný. To neříkám, že není pravda – to bývá. Teď vy se mne ptáte, proč nemá opozice většinu v kontrolním výboru.

Roman Šebl (LOS):

V čem… či kde vlastně vidíte tu výhodu.

Pavel Bartoš (starosta):

Řešení nebo odpověď zní takto. Věc není rozhodnutí jedné osoby, ale skupiny účastníků. Tou skupinou je skupina lidí zde sedících, která v přípravě těchto všech následujících aktů co byly dimenze těch výborů si to odhlasovali a shodli jsme se na tomto postupu. Tomuhle… třeba to teď budete považovat, že si dělám legraci, ale tomu se říká demokracie. My jsme si o tom hlasovali. V tomto hlasování jsme si odhlasovali, že takto bychom to chtěli s přihlédnutím k volebnímu výsledku. Ten volební výsledek je určitý, a protože nenastaly v průběhu vyjednávání žádné mimořádné jakoby příznivé okolnosti, které by nás přivedly k tomu udělat tento velkorysý krok (o němž si myslím, že je velkorysý – určitě), tak jsme si to odhlasovali a to je výsledek. Já lepší vysvětlení nemám.

A dokonce si myslím, že by se na celé věci nic nezměnilo, i kdyby… nebo doufám, že by se na fungování výboru nic nezměnilo, kdyby to bylo dle vašeho názoru, ale některé neblahé skutečnosti z minula mne vedly k tomu (nebo nás vedly k tomu), že jsme prostě takhle rozhodli. To bylo specielně působení Ing. Chrtové v roce 2012. Ale není to podstatné. Je to podstatné v tom, že jsme se takto dohodli a takhle jsme si to odhlasovali.

Roman Šebl (LOS):

Já jsem tedy vlastně pochopil, že vy byste vnímali přenechání kontrolního výboru opozici jako velkorysost. Já bych to jenom uzavřel, že já bych to vnímal jako právě ten standard.

Videozáznam této diskuze zde:
https://www.youtube.com/watch?v=MoJ5wWwAdH0

Jak by to dělal LOS?

Závěrem by současní zastupitelé za LOS chtěli uvést, že pokud bude LOS v dalších volbách vítězným subjektem a bude součástí koalice, že považují za samozřejmé, aby kontrolní výbor byl vždy svěřen opozici. Tím po dlouhých letech konečně přestane v Libčicích docházet k tomu, že koalice díky své většině de facto kontroluje sebe samu. To již z podstaty věci přeci není správné rozložení.

 

komentáře 2

 1. Martin Sekera napsal:

  Ne, demokracie je diskuse a většina rozhodne a příslušné orgány
  rozhodnou a rozhodnou v rámci zákonů a zákony napříště chceme tvořit včetně ústavy ve všenárodních diskuzích. Důležité zákony, který se týkají každého člověka. Tak je připravován i návrh, návrh ústavy nové, v této diskuzi a koneckonců i stranické dokumenty, pude k diskuzi návrh stanov nový, zásady programu strany a k diskuzi návrh sociálně-ekonomického rozvoje na příští pětiletku až do roku 2005. Nechť se lidé vyjádří, ale nemůže si někdo myslet,
  že jeden jednotlivec, že jeho myšlenka musí být proti vůli všech uplatněna. To se nedá nic dělat.
  Generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš, Červený Hrádek 17.7.1989
  Zdroj: http://www.totalita.cz/txt/txt_o_jakesm_text_hradek_01.pdf

 2. Martin napsal:

  Já bych do toho takové vzletné úvahy netahal. Arogantního člověka snad pozná každý.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>