O náměstí nikoliv poprvé

Jedno z uvažovaných náměstí

Nevzhlednost některých míst si uvědomíme až při pohledu na fotografii

V poslední době se na radnici i ve veřejnosti diskutuje o úpravě některých prostranství, která by mohla být náměstím našeho města. Dokonce vedení města nedávno vykoupilo některé domy, aby se po jejich eventuálním zbourání vytvořil důstojný centrální prostor. Faktem je, že Libčice (ale ani Letky nebo Chýnov) skutečné náměstí nemají.

Současné úvahy a i návrhy architektů směřují do čtyř míst, která jsou dnes spíše křižovatkami než náměstími. Jde o centrální křižovatku u Městského úřadu, křižovatku v Chýnově (pod statkem Rousových), zatáčku u pomníku v Letkách a křižovatku u katolického kostela, která teď nově slouží navíc jako „točna“ autobusu.

Právě toto poslední místo je dokladem, že úvahy o vytvoření náměstí není v naší obci ničem novým. V roce 1947 se v místní kronice psalo: „Ježto okresní národní výbor uznal dům čp. 25 v Libčicích nad Vltavou za neobyvatelný, byl tento dům koupen místním národním výborem od majitelky paní Konfinové za 10 000 Kčs. Poněvadž dům hrozil zřícením, byl zbourán. Tím se získalo potřebné prostranství před římskokatolickým kostelem, kde je počítáno se zřízením náměstí“.

Co k tomu dodat. Jen snad to, že dodnes, po více než sedmdesáti letech, zde opravdové náměstí není. Doufám, že až po letech najde občan Libčic zapálený pro historii tento můj článek, nebude konstatovat, že se opět nic nezměnilo a jediným náměstím v obci zůstává Náměstí Svobody, které není náměstím, ale parkem.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>