Beseda nad Libčickými novinami: Videozáznam

Dne 20. 5. 2019 se konala beseda nad analýzou Libčických novin, kterou jsme nechali zpracovat spolkem Oživení o. s. Tento spolek se analýzám obdobných městských zpravodajů věnuje velmi intenzivně. Jen za poslední rok jich dokončilo přes 65. Od počátku svého působení se již jedná o stovky podobných posouzení.

Celý videozáznam besedy:

Pozitiva LN

 • politická plocha zabírá 30 % z celkové plochy novin, což je vyloženě optimální poměr. Politického obsahu tedy není v LN ani málo ani moc.
 • v LN neexistují články, u kterých není zřejmý autor
 • souhrnný Benefit index dosahuje velmi pozitivního čísla 65 %, přičemž jakákoliv hodnota tohoto indexu nad 50 % už je pozitivní
 • vedení radnice v novinách vyloženě neexhibuje, v ČR nalezneme i vyloženě extrémní případy

Negativa LN

 • abnormálně vysoký počet poškozujících článků psané jako reakce k článkům opozice, čímž radnice záměrně nedává možnost občanům si utvořit svůj vlastní názor – je jim předkládáno, jaký názor si mají udělat
 • v předvolebních číslech neměl občan možnost seznámit se s názory opozice, index IRON v těchto číslech nulový
 • špatně nastaven Statut Libčických novin – je zde zřejmá snaha kontrolovat obsah novin (objektivita a nestrannost tím dostává na frak)
 • šéfredaktor by neměl být aktivním politikem
 • šéfredaktor LN nevytváří vlastní články a nemá statutem LN udělené kompetence například k tomu odmítnout článek starosty
 • redakční rada nemá udělené kompetence k zasahování do toho, jak bude vydání výsledně vypadat

Obecně ke zpravodajům tohoto typu

 • zastupitel má dle zákona právo na otištění svého článku
 • „pravdivá“ informace má obsahovat i širší kontext celé věci a alternativní názory, zdroje
 • zpravodaje zaostávají v informování občanů o tom, co se teprve bude projednávat a nevyzývají občany k zapojení se do diskuze
 • čtenost těchto periodik je dle ověření např. na Praze 6 mezi občany až okolo 90 %

Návrhy na zlepšení LN

 • posílit nezávislost redakce vůči stávající výkonné moci samosprávy. Ideálně zformulovat taková pravidla, aby redakce nebyla personálně propojena s Redakční radou a stejně tak s politickými subjekty v obci. Redaktor (šéfredaktor) by měl být jediný člověk, který reálně tvoří daný výtisk, neměl by být současně předsedou redakční rady, redakční rada by naopak měla kontrolovat redaktora
 • poskytnout Redakční radě kompetence dozoru nad vydáváním zpravodaje a dodržování pravidel LN a posílit její nezávislost jak na redakci, tak na vedení města. Redakční rada, s přihlédnutí  k faktu, že v ní mají být zastoupeny všechny subjekty v zastupitelstvu, může být volena přímo zastupitelstvem obce.
 • motivovat redakci k aktivnímu vyhledávání informací k tématům (i alternativních) a vytváření vlastního redakčního obsahu podle zásad novinářské práce (viz etický kodex pro novináře)
 • definovat pravidla pro příspěvky zastupitelů a řešení případných sporů

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>