květen 2019

9.5. – Roman upozornil pana místostarostu, že koncem dubna byla zveřejněna výzva k uvolnění dotace na regeneraci sídlišť, o kterou by bylo vhodné se ucházet.

20.5. – na Plovárně proběhla beseda nad Analýzou nad Libčickými novinami za účasti dvou členů spolku Oživení.  Nikdo z vedení města, ani šéfredaktorka LN, na besedu nedorazili. Předem se omluvili z důvodu nesouhlasu s tím, jak byla beseda svolána – veřejně a bez souhlasu radnice, bez konzultace termínu besedy. 

21.5. – obdrželi jsme pozvánku na pracovní jednání ZM za účasti zástupců Skanska, které se koná 3. 6. 2019

22.5. – Marek si vyžádal zprávu o hospodaření a správě městských bytů

29.5. – Petra se zúčastnila schůzky členů VRM ( Výbor rozvoje města), kterou svolala

27.5. – podali jsme za LOS nový návrh na obsazení člena Komise pro sport. Z pracovních důvodů funkci opustila paní Radka Peřinová a nahradil ji pan Tomáš Lisý

31.5. – obdrželi jsme pozvánku na řádné jednání ZM, které se má konat 19.6.2019

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>