Zastupitelé koalice nepřišli na svolané jednání zastupitelstva

Začátkem srpna vyšlo další číslo Libčických novin, ze kterých jsme se o činnosti nás, opozičních zastupitelů, dočetli mnoho nelichotivých sdělení, která se však nezakládají na pravdě a jsou pouhou manipulativní interpretací naší práce. A jako by toho ještě nebylo málo, rada města odvolala zástupkyni spolku LOS, Ilonu Ptáčkovou, z redakční rady Libčických novin se zdůvodněním, že porušila Statut Libčických novin.

Neustálé verbální napadání opozičních zastupitelů (zastupujících společně dle posledních komunálních voleb v Libčicích hlas 46,67 % voličů) ze strany vedoucích představitelů města a zneužívání městského periodika k prezentování takových dezinformací již nelze přecházet bez povšimnutí. Následně jsme proto zaslali do podatelny města v souladu se zákonem o obcích žádost na svolání mimořádného jednání zastupitelstva města s navrhovaným programem:

  1. Redakční rada a statut Libčických novin
  2. Vměšování vedení města do obsahu Libčických novin
  3. Různé

Starosta v souladu se zákonem svolal jednání na 4. září od 18 hodin do obřadní síně úřadu. Několik dní před jednáním nám však oznámil, že se sedm zastupitelů z jednání omluvilo, a že proto navrhuje svolat jednání pracovní a v termínu, který se odsouhlasí. Trvali jsme i dále na termínu již řádně svolaného jednání na středu 4. 9. 2019 s tím, že jednání s vyloučením veřejnosti nepovažujeme k tomuto tématu za přijatelné.

Na jednání zastupitelstva dorazilo všech našich šest zastupitelů Libčického občanského spolku LOS. Všichni zastupitelé koalice (7x Liběhrad + 1x TOP 09) však nedorazili. Dle sdělení tajemníka zaslali koaliční zastupitelé starostovi omluvenky, přičemž jedna byla učiněna také telefonicky. Starosta neměl nahlášenou dovolenou a na jednání také nepřišel.

Předsedajícím byl určen Petr Schönfeld, který před ukončením jednání sdělil následující:

“Já bych chtěl říct, že toto zastupitelstvo jsme svolávali zejména proto, že si myslíme, že Libčické noviny jsou veřejným statkem celé obce, všech občanů – že je to v zásadě médium veřejné služby. A že bychom tedy rádi nastolili situaci, kdy o záležitostech takového veřejného média se jedná pokud možno co nejveřejněji.

To je tady velký deficit, který byl v minulosti zaveden. Naším vstupem do zastupitelstva se situace poněkud vylepšila, ale nicméně neustále jsme odkazováni, nebo neustále jsme nuceni k tomu, abychom si některé ty věci vynucovali.

Vrcholem těchto aktů je i osobní jednání s některými našimi zastupiteli a s některými našimi delegáty do redakční rady (nebudu to vypisovat – všichni víte o čem mluvím).

Čili pokud koalice nechce o veřejném médiu jednat veřejně, tak potom mám velmi vážné pochyby o tom jak to s demokracií v naší malé obci je. Tímto bych rád toto zasedání ukončil.”

Petra Pelešková poděkovala přítomným účastníkům z řad veřejnosti za účast na svolaném jednání.

Jak jsme zastupitelstvo svolali

Pro doplnění uvádíme, že naše žádost o svolání zastupitelstva s uvedeným programem zněla takto:

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, my níže podepsaní zastupitelé za Libčické občanský spolek LOS žádáme o svolání zasedání zastupitelstva.

Proč jsme zastupitelstvo svolali

K tomuto kroku nás vedou okolnosti týkající se práce redakční rady Libčických novin, jejího složení, neuspokojivá podoba a tendenční charakter článků zveřejňovaných v Libčických novinách i ovlivňování obsahu novin vedoucími představiteli města.

Dalším důvodem jsou i etické otázky spojené s některými články zveřejněnými v posledních několika číslech Libčických novin i způsob a důvody odvolání zástupce spolku LOS Ilony Ptáčkové z redakční rady LN.

Skutečnost, že se zastupitelé za koalici (Liběhrad + TOP 09) odmítli svolaného veřejného jednání zúčastnit, nás mimo jiné utvrdila v tom, že se danému tématu záměrně vyhýbají a jsou pro to dokonce ochotni porušit i jednu z povinností zastupitele.

Neochota o některých veřejných věcech jednat, nemůže být sama o sobě za žádných okolností důvodem, proč na jednání zastupitelstva masově nepřijít.

A nebo snad chce koalice právě tímto stylem vést město?

Záznam ze 7. zasedání Zastupitelstva města

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>