Otevřený dopis starostovi

Město Libčice nad Vltavou
k rukám starosty Ing. Pavla Bartoše
Nám. Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI

Vážený pane starosto,

podle § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. je člen zastupitelstva obce povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Tím, že jste svolal  7. veřejné zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou v náhradním termínu na středu 18. září 2019 od 15.00 hodin do obřadní síně MěÚ, je znemožněno členům zastupitelstva obce, kteří jsou v pracovním poměru – což je většina, splnit  jednu ze základních povinností zastupitele, a to zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce. Současně jste však ohrozil i vážnost své funkce starosty, když jste jednání zastupitelstva proti všem dosavadním zvyklostem bezdůvodně svolal na 15. hodinu (vždy bylo svoláváno na 18. hodinu). Tím bylo značné části veřejnosti odejmuto právo zúčastnit se jednání zastupitelstva a to ze stejných důvodů.

Kdybyste se, pane starosto, zúčastnil oficiálně svolaného jednání zastupitelstva města č.7, které se mělo uskutečnit 4.9.2019 od 18 hodin, ze kterého se však všech 8 zastupitelů TOP09 a spolku Liběhrad omluvilo, viděl byste, že o jednání byl zájem i ze strany libčické veřejnosti. Někteří bohužel z důvodu velmi rychlého ukončení jednání nestihli od vlaku ani přijít, a tázali se, co se dělo, až zpětně.

Způsob, jakým koaliční zastupitelé v čele s Vámi přistoupili k řešení aktuální situace kolem Libčických novin a její redakční rady spolu se stanovením času náhradního jednání zastupitelstva od 15 hodin, považujeme především za neúctu ke všem občanům našeho města, kteří se zajímají o zdejší dění, a kterým se tímto způsobem v podstatě vysmíváte a dáváte jim najevo, že s nimi nemáte zájem diskutovat.

Žádáme Vás proto, abyste přehodnotil své rozhodnutí a 7. veřejné zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou v náhradním termínu svolal na obvyklou hodinu, tedy od 18.00 hodin, na středu 18. září 2019 do obřadní síně MěÚ.

Zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS

Ing. Marek Coufal
JUDr. Jana Márová
Ing. Petra Pelešková
Ilona Ptáčková
PhDr. Petr Schönfeld
Ing. Roman Šebl

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>