Jak a kdy podat připomínky k územnímu plánu!

Během minulého týdne se v libčických poštovních schránkách objevil arch se stručnou informací. Že se rozběhly práce na přípravě zadání nového územního plánu. A že rada města vybrala pořizovatele, kterým se stal ing. arch. Boček.

Bohužel jste se nedozvěděli, do kdy může každý připomínku podat.

Tedy vězte, že:

Nejzazším datem je středa 16.  října 2019

Pořizovatel v letáku občany nabádá, aby připomínky psali tzv. stručně, jasně a výstižně. Žádáte-li o konkrétní změny v regulaci určené aktuálně platným územním plánem, svůj podnět co nejvíce konkretizujte (např. jaký maximální počet pater má mít dle vás možná výstavba v dotčeném území atp.). Pokud se chcete soustředit jen na svou nemovitost (pozemek), popište vaši představu o úpravě podmínek využití tohoto pozemku.

Obdobně se můžete vyjádřit i k abstraktnějším tématům, jakými jsou koncepce krajiny, koncepce dopravy, veřejné technické a občanské infrastruktury, k požadavkům na veřejná prostranství, prostupnost krajiny, t. j. o cestách v krajině, podél řeky, k sousedům. Toto všechno by mělo být v zadání územního plánu zohledněno. Proto se pokuste zamyslet, co vás ve vašem okolí trápí, co si myslíte, že je potřeba regulovat jinak.

Na co určitě nezapomeňte:

  • uvést své jméno a bydliště
  • označte pozemek, u kterého žádáte o změnu, parcelním číslem
  • podejte své připomínky písemně na podatelnu města nejpozději 16. 10. 2019

(osobně, poštou, datovou schránkou, emailem se zaručeným elektronickým podpisem)

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>