Příprava územního plánu: předešli jsme problémům

Musíme se pochlubit: včera jsme na zastupitelstvu zabránili potenciálnímu průšvihu. Přispěl k tomu i předchozí příspěvek na našich stránkách. Jak a v čem?

Nejdůležitějším bodem jednání zastupitelstva ve středu 13.11.2019 bylo schválení „Návrhu zadání územního plánu”. Význam dokumentu podtrhla i hojná účast veřejnosti na zasedání. Díky dobré informovanosti celé široké libčické obce (o níž jsme usilovali i my) se sešlo několik desítek podnětů k tomu, co vše by měl nově vypracovaný územní plán obsahovat a zohlednit. Přišly podněty obecného charakteru i konkrétní požadavky jednotlivých vlastníků pozemků. To je dobře (a zpracovatel dokumentu k tomu opakovaně vyzýval), protože jen s dostatkem konkrétních podnětů může vzniknout kvalitní územní plán – dokument závazný pro naši obec na dlouhá léta.

Na základě sesbíraných požadavků vznikla v kanceláři zpracovatele, pana architekta Bočka, nová verze dokumentu určená ke schválení zastupitelstvem obce a závazná pro zpracovatele. Dokument se rozrostl o několik stránek zvýrazněného textu s jednotlivými připomínkami občanů a doporučeními, jak s nimi budoucí řešitel územního plánu má nejlépe naložit (VYHOVĚT/NEVYHOVĚT/PROVĚŘIT).

Vlastně nevíme proč, ale město odmítlo připravovaný návrh zveřejnit (ptali jsme se, zda ho vyvěsí). A proto jsme ho 8. 11. zveřejnili my – právě v předchozím článku. Tak se k němu mohli dostat všichni a ještě před jednáním zastupitelstva si zkontrolovat, jak byly v dokumentu jimi zaslané návrhy a připomínky zapracovány.

Zveřejnění vůbec nebyl špatný nápad

Zveřejnění dokumentu vedlo k odhalení chyb, ukázalo se, že některé z připomínek vůbec nebyly zaneseny a vypořádány. A protože jsme to byli my, kdo dokument zveřejnil, autoři nevypořádaných připomínek se obrátili na nás. Iniciativy se chytila Petra Pelešková a vyžádala si na městě úplnou sadu podaných a předaných připomínek. Prošli jsme je, porovnali s dokumentem a na zastupitelstvo dorazili připraveni (zkrátka jsme si udělali naše zastupitelské domácí úkoly).

Nevypořádání podnětu je pro tento dokument zásadní problém, což po ověření situace potvrdil i přítomný pan architekt Boček. Proto jsme navrhli, aby se schválení zadávacího dokumentu odročilo na další zasedání, které je naplánované na 11. prosince tak, aby byl dostatek času znovu zkontrolovat a vypořádat opravdu všechny došlé podněty. Koaliční zastupitelé se tomu nejdřív bránili, nejspíš podcenili závažnost situace. Nakonec ale došli ke stejnému závěru, jen k tomu potřebovali půlhodinovou přestávku v jednání.

Měsíční odložení odsouhlasení zadání neznamená žádnou tragédii. Celý proces přijetí nového územního plánu má trvat rok a půl, možná dva. Nyní jsme ztratili měsíc, přičemž jsme shodou příznivých okolností na jiném místě ušetřili údajně půl roku, protože po nás (Libčicích) nadřízený orgán nepožaduje vypracování jedné z možných rozsáhlých doplňkových studií.

Takže happy-end – ke kterému by ale nedošlo, kdyby v Libčicích fungovala ona široká nemyslící národní fronta zvedačů ruk/hlasovačů, po které tolik volá pan starosta v úvodnících Libčických novin.

Alternativní scénář (co by bylo kdyby)

A co by se stalo, kdybychom nejednali vůči svým sousedům otevřeně, nezapojili vás v maximální možné míře (nezveřejnili jsme dopředu návrh dokumentu) a neudělali si řádně „své domácí úkoly”?

 1. Nic netušící zastupitelé (včetně nás) by chybný návrh odsouhlasili.
 2. Dál už můžeme jen spekulovat, ale nastaly by opravdové problémy.
  1. Byl by pak odsouhlasený chybný návrh zveřejněn? Pokud ano, chvíli poté by se ozvali jednotlivci, jejichž podněty se v dokumentu neobjevily. A muselo by se opravovat stejně. Jen by to bylo s daleko komplikovanější procedurou, novým schvalováním / hlasováním. A nejspíš by to trvalo výrazně déle. Jenomže to je stále ta lepší varianta.
  2. Také by se mohlo stát, že by se na chybu přišlo až mnohem (mnohem) později, třeba až na konci procesu. Ztratili bychom rok nebo víc? Po městě by rostly další stavební uzávěry? A nebo naopak přibývaly by stavby, které by s novým územním plánem nebyly v souladu? Přišli bychom o spoustu peněz za vypracování nepoužitelného dokumentu? Došlo by na soudní spory?

Naštěstí toto nenastane a na svém příštím jednání v prosinci zastupitelstvo schválí korektní zadávací dokument.

Dovětek – dva přístupy ke stejné věci

Po oznámení chyby jsme byli víceméně automaticky osočeni „proč jsme s tím přišli až na jednání zastupitelstva”. Odpověď je jednoduchá – i nám chvíli trvá, než některé věci zpracujeme, dřív jsme to zkrátka dohromady s jistotou nedali.

Oč profesionálněji v tomto ohledu vyzní přístup pana architekta Bočka, který chybu přiznal, vzal ji na svou kancelář a za její odhalení upřímně poděkoval.

komentáře 2

 1. Martin Š. napsal:

  Prosím o separátní zveřejnění těch připomínek, které návrh na projednání na zastupitelstvo neobsahoval.

  „Opomenutí“ přípomínek/námitek k návrhu zadání ÚP je závažná chyba, která v krajním případě může vést ke zrušení navazujících kroků pořízení ÚP včetně jejich návazností, což ve svém důsledku poškozuje zájmy občanů a ekonomický rozvoj města. Stojí to čas a peníze. Proto by mne zajímalo, který úřední lempl měl na starosti kontrolu úplnosti připomínek/námitek došlých na podatelnu v návrhu zadání ÚP. Kdo to měl na starosti v rámci úřadu? Kdo to měl na starosti v rámci radniční koalice? Opozice to zjevně kontrolovala.

  • Marek Coufal napsal:

   Ano Martine,
   proto jsme o návrhu nakonec ani nehlasovali a vrátili ho k dopracování. A nestalo se to na podatelně – to jsme zkontrolovali. Chybu udělal nějaký koncipient ve zpracovatelské kanceláři a bylo to nepříjemné překvapení pro všechny zúčastněné.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>