Zastupitelstvo v zahalení

Ve středu, desátého dne letošního června, se konalo po dlouhé době jednání zastupitelstva našeho města. Bylo zvláštní. V mnoha směrech. Předně kvůli rouškám a rozestupům muselo proběhnout v sále kulturního domu. Roušky a strašlivá akustika způsobily, že lidé si často téměř nerozuměli. Jedinou výhodou tak byl větší prostor, neboť na jednání dorazila veřejnost v hojném počtu. Napočítali jsme přes sedm desítek občanů.

Co bylo důvodem nebývalého zájmu? Jednoznačně dva body, které do programu jednání prosadil Libčický občanský spolek a jež se týkaly situace v základní škole. Opakujeme ještě jednou. Nebýt opozice, o situaci ve škole by se na zastupitelstvu nejednalo. V původním návrhu, který rozeslala a na plakátovacích plochách nechala vylepit Rada města, nebylo o škole nic.

Pozvaná ředitelka ZŠ se na zasedání nedostavila

Logika i slušnost by velely, aby se body, kvůli kterým množství lidí přišlo, projednaly přednostně. Snad by i koaliční zastupitelé nebyli proti. Proč k tomu nedošlo? Důvodem byla neúčast paní ředitelky školy, která před jednáním oznámila, že je u lékaře a pravděpodobně bude nemocná. Ředitelka za sebe na jednání neposlala ani svého zástupce. Její partner doručil ředitelčino písemné prohlášení. Mělo zhruba čtyři stránky a přečetl jej starosta. Obsahovalo pokus o obhajobu kroků, které byly ve škole učiněny do současné doby, náhled paní ředitelky na neutuchající aktivitu rodičů a na komunikaci s nimi, dále víceméně bagatelizaci nálezů různých inspekcí ve škole a dehonestaci důvodů, proč k těmto inspekcím došlo.

O budoucím vývoji školy se prohlášení zmiňovalo jen skoupě. Jak posléze vysvitlo, ředitelka na jednání (konalo se v předvečer jednání zastupitelstva) Školské rady předložila materiál obsahující její vizi do budoucnosti. Ten nebyl zastupitelům před jednáním předložen. Místostarosta, který je zároveň předsedou Školské rady, připustil zveřejnění až poté, co členové rady odsouhlasí zápis z jejího jednání. Těžko hledat zdůvodnění tohoto postupu. Materiál je hotový, byl oficiálně předložen a lze říci, že by eminentně zajímal nejen desítky rodičů přítomných v sále, ale celou rodičovskou veřejnost. Tak jako často v Libčicích, transparentnost kroků vedení obce nahradil nepochopitelný mlžný závoj.

Zástupci města ve Školské radě nebyli odvoláni

Následoval další „školní“ bod – návrh LOSu na odvolání zástupců města ve Školské radě, tedy pana Penížka a paní Mračkové. Zdůvodněním byla jejich neochota řešit situaci, věčné oddalování kroků, které jako zástupci zřizovatele měli již dávno iniciovat. V tomto smyslu také zastupitelé za LOS na jednání vystoupili. Odpovědí byly jako v předešlém bodě omluvy a výmluvy, zdůrazňování situace vzniklé karanténou atd. Obraz, který si z toho bylo možno udělat, byl přehlídkou odkládání řešení, výmluv a svalování viny jinam, neschopnosti nebo i neochotě řešit věc, která už dávno nazrála k rázným krokům zřizovatele, tedy vedení města. Argumenty opozice na jednání zastupitelstva však byly tím známým hrachem házeným na zeď neochoty koaličního vedení.

O obou bodech se hlasovalo.

Návrh LOSu na odvolání ředitelky podpořilo všech 7 opozičních zastupitelů (LOS a ODS). Z koalice bylo proti 6 zastupitelů a 2 se zdrželi hlasování.

Pokud šlo o odvolání členů nominovaných za město do Školské rady, dopadlo to podobně. Pro bylo 7 opozičních zastupitelů. Proti 4 a zdrželi se 4.

Co dělá Školská komise?

Vedle školské rady, zřizované ze zákona při škole, disponuje město vlastním poradním orgánem, školskou komisí (v Libčicích „Komise školská a kulturní“). Jak tato komise funguje?
To ilustruje nejlépe střípek z následující diskuse na červnovém zastupitelstvu: Bývalá starostka za ODS, paní Chrtová, se zeptala na složení a činnost školské komise. Místostarosta pan Penížek nebyl schopen odpovědi, protože nevěděl, kdo komisi vede. Z veřejnosti mu bylo napovězeno, že to je pan Slanina (TOP 09), který podle pana Musila, člena téže komise, nevyvíjí žádnou činnost, nekomunikuje, komisi nesvolává a chybí veřejně dostupné zápisy.

Koncepce školy je pravděpodobně plagiát

Z veřejnosti vystoupil například pan Menšík, který poukázal na neuvěřitelnou skutečnost, že dosavadní koncepce školy v Libčicích je z více jak z poloviny zkopírována ze školy v Miličíně. V údivu zůstali opoziční zastupitelé i rodičové podruhé, když na toto zjištění vedení města nijak nereagovalo.

Tolik asi ke školnímu problému, který je ovšem souběžně velkým problémem zřizovatele, tedy vedení města. Veřejnost vytýká ředitelce slabé manažerské schopnosti. To se v plné míře dá říci o vedení města, které situaci nechalo neřízeně dojít do stavu, kdy pět učitelů odchází a další o tom uvažují. Odnesou to děti.

Jeden komentář

  1. Martin Š. napsal:

    Mám pocit, že rozhodování rodičů o volbě libčické školy vůbec nesouvisí se způsobem či kvalitou výuky na škole, ani jejím vedením. Většina rodičů ve přímo výuce nebyla, nejsou didaktici a o základním školství mají cca 30 let starou představu.

    Je špatně, když rodiče mající oprávněnou nejistotu o vzdělání svých dětí, narazí na nezájem a nefunkčnost zřizovatele, namísto otevřeného přístupu a snahy o hledání konsenzu. Bohužel je to právě tento arogantní přístup, který ilustruje špatné fungování kontrolních mechanismů, tím, co rodiče odrazuje a nutí je hledat alternativy. Není to o kvalitě výuky a školy, ale o obavách, že když bude potřeba něco závažného ve škole řešit, tak se není kde domoci. Tímto přístupem zřizovatel dlouhodobě sabotuje práci učitelů a znevažuje je v očích rodičů.

    Stejně tak je ale špatně, že si někteří rodiče udělají mentální zkratku mezi disfunkčností zřizovatele a kvalitou školy. Kvalitu výuky dělá primárně učitel, fungování třídního kolektivu a komunity rodičů, nikoli nekompetenní radnice, komise a rady. Sami pak vyčleněním svého dítěte z kolektivu tento kolektiv oslabují a realizují tak sebenaplňující se proroctví o pověsti školy. Namísto přijmutí možného rizika nějakého budoucího problému (které je beztak všude), tak volí současnou jistotu oslabení třídního kolektivu s negativními důsledky pro sebe, ale i všechny ostatní.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>