Zasedání zastupitelstva města: Bude repete!

“Aneb magická síla osmého hlasu”

Pokud sledujete místní politiku a pokud tak činíte opravdu bedlivě, pak jste možná zaznamenali tu zvláštní událost. Měsíc po zářijovém 13. zasedání zastupitelstva je svoláno zasedání 14.  A v čem je ta zvláštnost? Spočívá ve skutečnosti, že program je prakticky stejný… Co se tedy vlastně stalo?

Pozvánky na 13. a 14. zasedání

Změna na postu zastupitele

Protože na svůj post rezignoval dlouholetý libčický zastupitel Vladimír Urbánek, měl na začátku jednání zastupitelstva složit svůj slib jeho náhradník, pan Vladimír Douša. Podle našeho názoru a po dodatečném důkladném prostudování svůj slib ale nesložil v souladu se zákonem. Složení slibu má některé formální náležitosti a je třeba je dodržet.

Poznámka: Zde je nutné rovnou zmínit – své pochybnosti o korektnosti složení slibu jsme marně ústy Petry Peleškové prezentovali hned na místě v momentě, kdy to šlo snadno napravit.

Aby bylo jasné co a jak, odcitujme si přesně zákon a přehrajme si pořízený video záznam z průběhu jednání (stačí ho pustit níže, je nastavený na 1:16, moment, skládání slibu).

Jak si sami můžete porovnat, slib nebyl v první řadě panem starostou ani doslovně citován tak, jak to vyžaduje zákon. Navíc pan Douša odvětil “ano”, místo vyžadovaného “slibuji”. Což se nezměnilo ani po přímém dotazu Petry Peleškové.

 

Proč se to musí řešit

Je jasné, že každého napadne, proč se tím zabývat, “vždyť je to JEN formalita,” snaha tu byla, tak o co jde, že? Ale bohužel to není “jen formalita”, je to potenciálně velmi nebezpečná věc.

Proč je to nebezpečné

Jak je v Libčicích zvykem koalice si své představy opozicí nenechá nijak korigovat a usnesení si dlouhodobě prosazuje právě tou nejmenší možnou většinou jednoho hlasu. Férově přiznáváme, hlas navíc mají, je to jejich právo (jen kdyby u toho neustále neplakali, jak jim to svými sedmi zbylými pravidelně přehlasovanými hlasy kazíme). I když si upřímně myslíme, že v některých důležitých bodech by pro budoucnost Libčic byla určitě vhodnější vstřícnost, ochota naslouchat jiným názorům a snaha hledat názorovou shodu.

Potenciální tikající bomba v podobě architektonické soutěže

Model “máme 8 hlasů, a tak bude po našem” koalice aplikovala i během 13. zasedání. Odhlasovali si osmi hlasy program celého jednání. Důvod? Nechtěli připustit bod, o jehož zařazení jsme žádali my, t. j. projednání záležitostí kolem libčické základní školy. A tady máme první potenciální důsledek: pokud tedy ve skutečnosti osmý hlas neměli, nebyl schválen program jednání a celé veřejné zasedání se neuskutečnilo.

Navíc sílu osmého hlasu (potenciálního nového zastupitele) využila koalice i k tomu, aby si prohlasovala pro sebe důležitý bod “zadání a podmínky architektonické soutěže na centrum města”. A tady nastává problém na druhou, pokud by kdokoliv kdykoliv v budoucnu (třeba v době, kdy už Liběhrad v Libčicích dávno vládnout nebude) chtěl celou soutěž smést ze stolu, měl by nabito. Stačilo by zpochybnit její zadání.

Pokud bychom na možnou chybu neupozornili my teď a rovnou, mohl by to udělat kdokoliv jiný později. Třeba až by se mu nelíbil výsledek zmíněné architektonické soutěže. Pak by to ovšem nejspíš stálo velkou spoustu peněz.
Poznámka k mechanismům hlasování v zastupitelstvu: 8 z 13ti vypadá bezpečně. Nejde ale o počet přítomných zastupitelů. Většina se vždy počítá z celkového počtu zastupitelů města. Tzn. 8 “pro návrh” (z 15ti) je minimální počet zastupitelů, který je potřeba k přijetí návrhu.

Dodatek k architektonické soutěži

Až vám budou chtít namluvit, že jsme proti soutěži jako takové, není to pravda. Sami jsme ji v minulém volebním období iniciovali a Liběhrad se jí opakovaně snažil zabránit.

 1. Pro aktuální zadání jsme nemohli hlasovat, protože se nám zdá pro řešitele zbytečně svazující – předem přesně stanovuje funkce jednotlivých budov. S tím nesouhlasíme, dlouhodobě to říkáme a dlouhodobě jsme nevyslyšeni. Rádi bychom plně využili potenciálu soutěžících architektů a jejich kreativity (chcete-li vědět víc, ptejte se v diskusi pod článkem). A to předložený zadávací dokument neumožnil.
  Koalice na náš návrh volnějšího zadání nepřistoupila, proto nedostala naše hlasy pro vyhlášení soutěže v dané podobě. Snažíme se, a i nadále se budeme snažit striktnost zadání zmírnit. Třeba na jednání hodnotící komise, v níž máme svého zástupce.
 2. Navíc přiznáváme, že nechápeme spěch s vyhlášením soutěže. Během přípravných prací se zjistilo, že část budovy a pozemku městského úřadu, který má být součástí zadání, je ve vlastnictví třetích osob. Byla by škoda tuto část ze soutěže vynechat. Jsme však pevně přesvědčeni, že by bylo mnohem lepší počkat a soutěž vyhlásit teprve poté, co budou majetkové problémy (nevlastnictví pozemků) odstraněny.
Nejsme proti soutěži, jen bychom ji chtěli vyhlásit pořádně. Svazující podmínky soutěže jsou hlavním důvodem, proč jsme pro ni nehlasovali.
 
A tak vyhlášení soutěže podpořilo jen 8 zastupitelů koalice a nikdo navíc. Proto je teď zadání soutěže tolik ohrožené pochybnostmi o korektním složení slibu nového koaličního zastupitele.

Dodatek k vyhlášení nového veřejného zasedání

Sami jsme mile překvapeni, jak bez odporu koalice na naši námitku zareagovala, ihned svolala “repete” a uznala tak oprávněnost naší námitky. Třeba na 14. zasedání vyslyší i některé naše další připomínky. Bylo by to fajn.

Plné znění námitky ke složení slibu

Jeden komentář

 1. Martin Š. napsal:

  No to je materiál!

  Číst neumí.

  Zákon o obcích nezná.

  S rouškou na bradě akorát prská viry na ostatní.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>