červen 2020

3. 6. – Proběhlo pracovní setkání zastupitelů k architektonické soutěži Nové centrum Libčic, tedy k architektonické soutěži na rekonstrukci MěÚ a stavbu nového spolkového domu na hlavní křižovatce. Byla vyjednána dohoda na kompromisu v zadání a to možnost prohození funkcí nové a stávající budovy.

4. 6. – Obdrželi jsme pozvánku na valnou hromadu TJ Sokol na den 24.6.2020.

5. 6. – Doručena zpráva ohledně architektonické soutěže, která konstatuje, že se k tomuto bodu nepodařilo dokončit potřebné dokumenty pro jednání zastupitelstva města plánované na 10. 6. 2020.

9. 6. – Tajemník informoval o plánovaném stažení bodu “Architektonická soutěž” z jednání ZM č. 12 následujícího dne.

10. 6. – Proběhlo 12. jednání ZM (videozáznam zde), na které se z řad občanů dostavilo více jak 70 rodičů, které zajímalo projednávání bodu „Informace k situaci v ZŠ”. Ten byl zařazen na program jednání po našem návrhu na doplnění programu. Na základě pozvání zastupiteli se měla dostavit i ředitelka ZŠ. Paní Raveane se ze zdrav. důvodů omluvila a na jednání zastupitelstva prostřednictvím soukromé osoby doručila jen své prohlášení. Na jednání zastupitelstva se nedostavil ani zástupce ředitele ZŠ pan Michalíček.

22. 6. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 12/2020 – výběr zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ a výběr zhotovitele projektové dokumentace na adaptaci budovy č. p. 54 pro ZŠ a výběr zhotovitele inženýrských sítí v ulici Hašlerova.

23. 6. – Zaslali jsme podnět radě města a starostovi, ve znění :
Ze zápisu Rady Města Libčice nad Vltavou č. 12/2020 jsme zjistili, že Rada města na zasedání dne 17. 6. 2020 usnesením č. 2/20 rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Projekt inženýrských sítí Hašlerova“ firmě AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 453 06 605 a to i přes to, že Výběrová komise Rady města na svém jednání dne 26.5.2020 doporučila zrušení této veřejné zakázky a stejné stanovisko zaujal i Finanční výbor na svém zasedání dne 1. 6. 2020.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou na zasedání dne 10. 6. 2020 uložilo usnesením 9/12-2020 kontrolnímu výboru provést mimo jiné kontrolu zadávací dokumentace k výběrovému řízení na projekt inženýrských sítí v lokalitě Hašlerova, žádáme, aby nejméně do doby prověření kontrolním výborem nebyla s firmou AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 453 06 605 uzavírána smlouva o dílo a aby rada města pozastavila plnění tohoto svého usnesení.

24. 6. – valná hromada TJ Sokol za účasti Romana, Marka a Petra.

26. 6. – Byl nám zaslán zápis ze schůze Komise pro sport, která se konala dne 17. 6. 2020

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>