září 2020

3. 9. – Správa města žádá finanční výbor o doporučení ke koupi nového vozu. Starý z roku 2005 se definitivně rozsypal. Nemáme nic proti. Marek požádal o souhrnnou přehlednou informaci o stávajícím městském vozovém parku. Abychom jeho obměnu mohli případně zařadit do přípravy rozpočtu na další roky. Požadovanou informaci dostane příslíbenu, nic víc se ale nestane.

7. 9. – Z důvodu nemoci předsedkyně výboru (a s ohledem na celkovou situaci), proběhne jednání finančního výboru pouze korespondenčně. Členům výboru je předložen zápis, který nijak nereflektuje aktuální finanční situaci. Z důvodů očekávaných výpadků v příjmech města, doporučuje Marek šetřit. V rozpočtovém opatření č. 3 navrhuje zrušit vyčleněné peníze na některé ne zcela potřebné projekty (zasíťování projektů nad plovárnou, parkoviště Letecká, demolice domů na náměstí). Finanční výbor upravuje na základě podnětu částečně své doporučení pro zastupitelstvo.

8. 9. – Obdrželi jsme zápis z RM č. 16/2020 – z obsahu: výběr zhotovitele parkovacích míst Letecká, konkurz na ředitele ZŠ – kdy konkurzní komise konstatovala, že žádný z kandidátů nebyl shledán vhodným, dále Architektonická soutěž.

16. 9. – Proběhlo 13. jednání zastupitelstva města (videozáznam zde) – za odstoupivšího Vladimíra Urbánka skládal slib zastupitele Vladimír Douša. Programem jednání bylo krom schvalování rozpočtu také zadání architektonické soutěže na nové centrum Libčic (tedy křižovatku Nám. Svobody) a snažili jsme se znovu doplnit program jednání o téma ZÁKLADNÍ ŠKOLA, avšak neúspěšně.

30. 9. – obdrželi jsme zápis z 13. jednání ZM včetně příloh – tj. koalicí nezařazeného bodu k problematice ZŠ a vyjádření starosty k závěrům Kontrolního výboru o zadání několika zakázek starostou bez vědomí rady města.

30. 9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17./2020 – koupě nového pracovního automobilu, jmenování kulturního referenta.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>