Co se dělo v zastupitelstvu?

Tak jen krátce. Jeden zastupitel byl zvolen špatně a na nadřízený orgán byla podána stížnost. Rozhodnutí shůry přišlo jednoznačné. Volba neplatí. Do zastupitelstva musel nastoupit náhradník. Pak pár zastupitelů odešlo…

A teď podrobněji.

V Libčicích se v roce 1905 volilo dvanáct nových zastupitelů. U jednoho z nich byly pochyby, zda volba byla korektní. Byly podány námitky k vyššímu orgánu. Dne 18. srpna 1905 c.k. místodržitelstvo zrušilo volbu Václava Zrubeckého a nařídilo volby doplňovací. Ty se konaly 30. října téhož roku a zvolen byl tentokrát právoplatně Antonín König.

Problémy však neskončily. Již dříve odstoupil z funkce dosavadní starosta Antonín Nápravník. Ještě před ustavující schůzí oznámil svou rezignaci na zastupitelský mandát pan František Procháska z Chejnova. Dne 20. listopadu se konečně dostalo dvanáctičlenné zastupitelstvo k první schůzi a volbě čtyř obecních představených, dnes by se řeklo Rady. Starostou byl zvolen František Michalec a radními František Šimůnek, Josef Křivánek a Antonín König.

Místo abdikujícího pana Prochásky byl jak praví libčická Pamětní kniha „do výboru povolán Josef Steffany, který také volby představenstva se zúčastnil a jako nejstarší člen při volbě předsedal“.

Závěrem celé zastupitelské šarády byl slib zvoleného představenstva, který proběhl 2. ledna 1906 na Okresním hejtmanství Smíchov, kam Libčice spadaly.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>