Proměna náměstí startuje

Několik čísel úvodem:
5 let od usnesení zastupitelstva podmiňujícího změny budov na náměstí Svobody realizací architektonické soutěže
50 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva arch. soutěž uspořádat
27 týdnů od vyhlášení soutěže
38 počet přihlášených portfolií
5 vybraných uchazečů do užšího kola soutěže
3 ocenění účastníci
2 další účastníci


současný stav

Počet přihlášených uchazečů celou porotu mile překvapil. Výběr pěti portfolií, jejichž autoři dostanou šanci předložit svůj návrh v dalších kole, díky tomu nebyl snadný. Podobně složité bylo hodnocení soutěžních návrhů – srovnání navržených řešení s podmínkami zadání i představami zadavatele. Konečné rozhodnutí si nakonec vyžádalo prodloužení jednání poroty o další den pro urovnání priorit členů poroty před rozhodnutím o výherci soutěže. Musím velmi ocenit trpělivost organizátora soutěže a jeho snahu získat pro vítězný návrh co největší podporu poroty. Za důležitou považuji i skutečnost, že se na výherci soutěže shodli oba zástupci města.

Nabízíme Vám zde zkrácené náhledy na jednotlivé soutěžní návrhy, jejich kompletní podobu si můžete prohlédnout na webových stránkách organizátora soutěže společnosti CCEA MOBA a snad konečně i na stránkách České komory architektů.


návrh č. 1
Návrh porotu zaujal naprosto odlišným řešením hmoty obou budov, velkorysým společenským sálem přes tři podlaží, atriem v budově radnice i propojením interiéru s veřejným prostorem. Záporně byl hodnocen přílišný individualismus návrhu, který nezohledňuje okolní zástavbu, působí jako solitér i přílišná dominance jedné funkce městského domu nad ostatními.


návrh č. 2
Porota nenašla v návrhu propojující myšlenku, která by sjednocovala vnější vzhled budov. Zároveň jak budova městského domu tak nový kabát přestavby radnice působí výrazně dominantně až nepatřičně v centru malého města, v těsné blízkosti kostela. Významný přínos nenašla ani v návrhu nového uspořádání přilehlého veřejného prostranství.


návrh č. 3
Spolu s návrhem č. 4 byl od počátku hodnocení předložených studií jedním z favoritů. Ceněna byla snaha výrazně zklidnit křižovatku před městským úřadem, přidat zeleň. Obě budovy jsou nepřehlédnutelné přitom však respektují okolní zástavbu, netlačí se násilně do popředí zájmu. Jako mínus působila skutečnost, že společenský sál nemá v objektu adekvátní zázemí na potřebný mobiliář, vyžadoval by náročnější technologii pro větrání i to, že knihovna umístěná v patře, uvolnila část svého prostoru otevřené terase a současně nemůže být provozně propojená s kavárnou.


návrh č. 4
Po dlouhých diskuzích vybrán za vítěze soutěže. Rozdíl oproti předchozímu návrhu je v opačném umístění hlavních funkcí městského domu. Knihovna umožňuje propojení s kavárnou i veřejných prostranstvím na náměstí. Sál v patře s dostatečným zázemím umožňující variabilní využití. Obdobně jako u návrhu č.3 je navržena změna vedení hlavního směru na silnicích s upřednostněním směru Letecká – Chýnovská. Směr průjezdu do ul. 5.Května je navrhován ke zklidnění. Těsný souboj návrh nakonec vyhrál zejména díky provozně výhodnějšímu členění vnitřních prostor městského domu a vzdušnému, dobře prosvětlenému sálu.


návrh č. 5
Tento návrh se jako jediný využil v návrhu fasády zaoblení připodobňující se k nároží stávajícího domu s prodejnou potravin. Avšak tvar budovy nenavazuje na sousední domy, fasádě chybí větší prosklené plochy a tím i kontakt interiéru s veřejným prostorem. Vnitřní dispozice městského domu s točitým schodištěm byla vyhodnocena jako nepraktické řešení pro běžný provoz budovy bránící propojení sálu v přízemí s kavárnou.


Věřím, že byl výběr vítěze proveden zodpovědně a s vědomím, jak velké dopady na centrální část města bude případná realizace mít. Pro vyhotovení dalšího stupně dokumentace proto obdrží výherce soutěže od poroty pokyny, jakým směrem se má při zpřesňování projektu ubírat, jaké prvky má naopak potlačit. Doufám, že se veřejnost bude smět seznámit i s finální podobou projektu.

 

Ing. Petra Pelešková
členka poroty soutěže

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>