Střípky ze zářijového zastupitelstva

Pohledem pozorovatele bylo poslední jednání zastupitelstva (15.9.2021) zajímavé v několika aspektech. Především však tím, jak bylo vedení obce málo připravené a jak jeho viditelnou snahou bylo formálně projít body jednání bez větších diskusí.

Nejpozoruhodnější v tomto smyslu bylo projednávání bodu, v němž se mělo hodnotit plnění Strategického plánu obce za roky 2019 – 2020. Již i zběžným pohledem bylo patrné, že absolutní většina úkolů ze sekce souhrnně označených jako “Strategické aktivity a projekty” nebyla splněna v zadaném termínu a byla označena poznámkou, že dál jejich plnění probíhá. K hodnocení plánu dochází v době, jak správně namítla zastupitelka za LOS Petra Pelešková, kdy už se měl rekapitulovat plán na rok letošní a jasno by rovněž mělo být o strategických akcích na rozvoj města v letech 2023 a 2024.

Na dotazy zastupitele LOS Marka Coufala, jak je to s výstavbou rozhledového místa, které po peripetiích s „Kyselinou“ bylo nalezeno v katastru obce Tursko, přišlo pouze slovní ujištění, že vše je po právní stránce v pořádku. Přesto, že zastupitelé za LOS v uplynulé době opakovaně žádali zaslání smlouvy s Turskem a dalších souvisejících dokumentů, na které mají jako zastupitelé právo, nic z toho dosud neobdrželi. Rýsuje se tedy paradoxní situace, že pokud tyto materiály obdrží, stane se tak až po slavnostním otevření „Rozhleden“.

Do koloritu jednání zastupitelstva pak zapadá fakt, že jeden z materiálů, se kterým by se zastupitelé měli důkladně a fundovaně seznámit obdrželi zástupci opozice vytištěné na stůl, přičemž originál tohoto dokumentu dorazil e-mailem v čase 17.17 hodin v den, přičemž se od 18.00 hodin zastupitelstvo konalo.


Libčický občanský spolek LOS navrhoval v rámci jednání zastupitelstva bod č. 6 – Strategický plán následující usnesení:

Zastupitelstvo města (ZM) se seznámilo s konceptem vyhodnocení plnění Akčního plánu 2019 – 2020 a bere s výhradami na vědomí postup při plnění Strategického plánu. Zastupitelstvo města konstatuje, že vyhodnocení plnění Akčního plánu neprovedla strategická komise a dále, že v rámci akcí označených souhrnně jako Strategické aktivity a projekty nebyla dokončena ani jediná ze 14 naplánovaných investičních akcí.

V rámci předloženého konceptu Akčního plánu 2021 – 2022 pak ZM ukládá strategické komisi, aby k jednotlivým akcím doplnila prioritu akce, předpokládanou finanční náročnost, odpovědnou osobu, indikátory pro ověření plnění, a aby došlo ke sjednoceni terminologie i názvů záměrů tak, jak je uvádí schválený Strategický plán.


Materiály ze ZM: vyhodnocení akčního plánu 2019-2020 a koncept akčního plánu 2021-2022

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>