Pozvánka: Veřejná debata k záměru navýšení kapacity MŠ v Libčicích

Oranžové hřiště

Zajímá vás rozvoj Mateřské školy v Libčicích? Chcete zachovat Oranžové hřiště přístupné pro veřejnost? Preferujete jednou velkou centrální MŠ, nebo novou samostatnou školku třeba blíže Letkám? Pak si udělejte ve středu 22. 6. čas, protože právě v těchto měsících se rozhoduje o podobě libčické MŠ na dlouhé roky dopředu! Přijďte si poslechnout záměry vedení města, návrhy opozice a přidat váš pohled na věc. Přijďte na veřejnou debatu.

Dovolujeme si vás pozvat na veřejné debatu k záměru navýšení kapacity Mateřské školy v Libčicích nad Vltavou, která se uskuteční:

Kdy: středa 22/6/2022

Kde: sál restaurace na koupališti

V kolik: 18:00

Potřebnost debaty vnímáme velmi silně. Dosud byla radou města přijata dvě usnesení, která již dokonce ukládají zadávat projektovou dokumentaci rozšíření MŠ na stávajícím objektu MŠ a v prostorách č.p. 735 s využitím Oranžového hřiště a propojením obou areálů a zdá se, že je o celé věci de facto rozhodnuto. Na posledním jednání zastupitelstva se zástupci rady města k přijatým usnesením příliš neměli a daný bod s ohledem na “mlhu” nebyl nijak dál blíže rozebírán.

Vaší osobní účastí na debatě, svými poznámkami a otázkami můžete přispět k řešení, které se vám jeví jako správné nebo se vymezit vůči řešení, které vám jako vhodné nepřipadá.

Co dosud víme?

Přijaté usnesení rady města č. 1

Poprvé se téma rozšíření kapacity MŠ objevilo v zápisy z jednání Rady města ze dne 30.3.2022, během kterého bylo přijato následující usnesení a s tímto odůvodněním:

Odůvodnění: 
V souvislosti s developerskými aktivitami ve městě je nutné řešit rozšíření kapacity MŠ. K tomuto účelu je zpracována studii proveditelnosti záměru a autorem je Ing. Tomáš Novotný. Jako nejvýhodnější se jeví rozšíření kapacity MŠ ve stávajícím areálu formou nástavby na stávajícím objektu a současná přestavba nebytových prostor v č.p. 735-výrobny knedlíků.

Usnesení: 
“Rada města bere na vědomí studii rozšíření MŠ a souhlasí s variantou formou nástavby na stávajícím objektu a přestavby nebytových prostor v č.p. 735-výrobny knedlíků. Rada města souhlasí s vypracováním projektové dokumentace rozšíření MŠ na stávajícím objektu MŠ a v prostorách č.p. 735 s využitím Oranžového hřiště a propojením obou areálů. Rada města pověřuje starostu jednáním s ČEZ o vybudování nového Oranžového hřiště.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní radní: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Petr Kosík, Lukáš Reichel, Ing. Zuzana Bělohradská


Reakce zastupitelů LOS na přijaté usnesení RM

Po prostudování zmíněné “studii proveditelnosti záměru” (kterou mimochodem hned z několika důvodů za plnohodnotnou studii proveditelnosti nelze považovat) jsme vypravili na kolegy v zastupitelstvu města následující dopis:

S odkazem na obdržený zápis z jednání č. 7 rady města z 30.3.2022, bod 12/7 žádáme:

1. o setkání zastupitelů k diskuzi na téma varianty rozšíření MŠ a k doložení podrobné dokumentace a informací o tom:
a) jak byly jednotlivé varianty pro umístění rozšíření mateřské školy hodnoceny
b) kým byly hodnoceny
c) podle jakých kritérií byly zvoleny varianty jmenované v usnesení RM k bodu 12/7

2. aby se vedení města zdrželo všech kroků vedoucích k zadání a případné úhradě projektové dokumentace a všech dalších kroků v usnesení RM vyjmenovaných.

Pro setkání zastupitelů navrhujeme středu 11.5. od 18:00 v obřadní síni MěÚ Libčice s délkou jednání, která by neměla přesáhnout jednu hodinu či v jiném termínu v následujících 14 dnech, na kterém se zastupitelé města společně dohodnou.

V Libčicích nad Vltavou, 3.5.2022

zastupitelé města Libčice nad Vltavou
Roman Šebl
Marek Coufal
Petra Pelešková
Jan Menšík
Ilona Ptáčková
Jana Márová


Přijaté usnesení rady města č. 2

Podruhé v krátké době se téma rozšíření kapacity MŠ objevilo v zápisy z jednání Rady města ze dne 4.5.2022, během kterého bylo přijato následující usnesení a s tímto odůvodněním:

Odůvodnění: 
Rada města provedla dne 20.4.2022 šetření v mateřské škole za účelem zvážení možností a variant navýšení kapacity. Jednání se účastnili představitelé MŠ. Starosta navrhuje jedinou rozumnou cestou k rychlému navýšení kapacity MŠ – rekonstruovat části (více jak ½) prostoru Ludvík.

Usnesení: 
Rada města ukládá starostovi dopracovat variantní řešení navýšení kapacity MŠ v části areálu Ludvík a nad Koupalištěm.


Na webu města není ani k 20/6/22 v 10:45 pozvánka k veřejné debatě zveřejněna.

Jeden komentář

 1. Martin aus Bartošov napsal:

  Tohle je fakt už legrace, ne? Tohle se mělo správně řešit: 1) podle průběžných demografických dat (volně dostupné) a 2) podle toho, kolik ploch na bydlení si zastupitelstvo schválilo v územním plánu obce. Kolik si naplánuji bydlení, tak úměrně k tomu musím mít připravené prostory pro související služby a základní infrastrukturu. Když nemám, tak to dělám blbě, respektive proti veřejnému zájmu. Vždycky mne fascinuje, že místní “skrytí či viditelní” developeři přesně vědí, kolik kde vytěží parcel a bytů k prodeji, ale pak na druhé židli už zase nevědí, že se jim na tu parcelu a do bytu nastěhují i lidé i s dětmi.

  Pamatuji si, jak se to řešilo před X lety, když přišly dva silnější ročníky dětí a nebylo je kam dát. Taky byla schůze s rodiči. Starosta sliboval hory doly … a pak dodal hlídárnu bez zázemí. Starej Čermák tam dělal jen křoví, o tématu nevěděl vůbec nic. Ani jednoho to zjevně příliš nezajímalo. Pat a Mat.
  Pak se připlácla třída Medvídků, i když bylo zcela jasné, že vymezené stavební plochy ve městě (CRT – později Skanska, a další menší zástavbové projekty byly už v běhu – včetně těch, na kterých se lidé z tehdejší radnice podíleli) vyvolají další tlak na kapacitu školky. Přistavit už tehdy více prostorů a dát je dočasně/flexibilně k dispozici spolkům (něco jako Dům Dětí a Mládeže) bylo zjevně nad myšlenkové kapacity, všichni měli erekci buď z majáku nebo ze sportovní haly.

  Řešení, že se prostor školky včetně hřišť zastaví dalšími budovami je poněkud hloupé, děti ten prostor intenzivně využívají pro svůj rozvoj. I ty vaše. Stejně tak podstatné je Oranžové hřiště, jako komunitní prostor pro setkávání v centru obce a blízko školy, v jehož okolí se děti a mládež mohou pohybovat pěšky a bezpečně. Když tuto možnost zrušíte, projeví se to negativní formou v jíném místě. Zeptejte se jakéhokoli preventisty.

  Minule jsem kritizoval, že na obci nemají demografickou studii (https://libcickekrizovatky.cz/?p=9261#comment-699). No, tak už ji mají, ale evidentně ji neumí správně používat. Možná by bylo nejlepší, když otázky plánování nechalo vedení obce na někoho jiného, kdo se na to umí podívat objektivně. Jeden příklad za všechny: V Bratrské přibylo 80 metrů nového chodníku. Šedý beton místo travnatého pásu. Nikam nevede. Žádné nebezpečné místo pro přecházení chodců neřeší. Město si odškatlo investici. Vyhozené peníze. Myslím, že každý, kdo někdy šel po Libčicích pěšky, by našel místo, které by to potřebovalo více. A ne jedno. Ale vzhledem k tomu, že páni z radnice parkují na Chýnovské v zákazu, na trávníku a někdy i napříč přechodu pro chodce, usuzuji, že je tato problematika vůbec nezajímá.

  Pro jistotu připomenu, že všechny libčické školky fungují parádně!

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>