Volební program pro komunální volby 2022

Milí sousedé, spoluobčané,

volební program jsme tvořili s vědomím, že naše město se bude v příštích letech zvětšovat. Tlak developerských skupin, ať už místních či nadnárodních, je citelný už několik let a využít této situace v prospěch nás všech považujeme za výzvu a zároveň povinnost, které se žádné vedení města nevyhne. K úspěchu jsou potřeba znalosti, zkušenosti, férový přístup, spolupráce i otevřená komunikace s občany.

Jsme si také vědomi toho, že potřeby nás, obyvatel, se mění a naše město v nabídce služeb bohužel zaostává. Poslední roky a měsíce nám všem přinesly řadu nejistot a tlak na domácnosti i jedince. Abychom náročné období před námi společně zvládli, je potřeba mít ve vedení města důvěru. Důvěru založenou na zásadách, ze kterých neuhneme.

Ctíme tyto zásady a neustoupíme z nich:

OTEVŘENOST

A to doslova. Otevřeme úřad všechny pracovní dny. Zjednodušíme komunikaci s úřadem. Povedeme město transparentně, veřejně a férově. Necháme vás koukat pod pokličku, zapojíme vás do rozhodování o podobě našeho města. A nezapomeneme na děti, město bude brzy jejich, proto vyslyšíme jejich potřeby, budou partnerem při plánování města.

SPOLUPRÁCE

Napříč všemi subjekty, spolky a institucemi v Libčicích. Věříme v energii místní komunity a spolků, které osvěžují život v Libčicích. Budeme v úzkém kontaktu se sousedními obcemi. Budeme partnerem kraji na projektech v okolí Libčic.

KONCEPCE

Chceme jasné směřování města opřené o analýzy a vedoucí k předem danému cíli, ne nahodilým akcím. Koncepce znamená plán. Projekty připravíme s rozmyslem, na podkladě podrobných vstupních údajů a v širších souvislostech Libčic a okolí. Plány rozvoje připravíme jako celky, které lze budovat postupně v logických etapách.

ROZUMNÉ INVESTOVÁNÍ

Nebojíme se investic. Najdeme zdroje financí pro rozvoj obce tak, aby občané měli z investic přímý užitek co nejdříve. Budeme aktivní v hledání dalších finančních zdrojů, které odlehčí městské kase a umožní uskutečnit více záměrů. Chceme rozvíjet sebevědomé město, které umí využít příležitosti.

STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Libčice jsou specifické svým tvarem, který je zároveň překážkou snadné dostupnosti služeb. Chceme, aby všechny části města – Libčice, Chýnov i Letky – dobře dosáhly na základní městskou vybavenost. Nebudeme dělat mezi obyvateli města rozdíly. Nebudeme rozhodovat bez znalosti vašich potřeb – budeme se vás ptát na názor.


Konkrétní plány ale netajíme. Nejsou nijak překvapivé, vychází z výzev, kterým naše město čelí a které má každý z nás na očích. S jejich řešením se bude muset zabývat vedení města, ať už bude v jakémkoliv složení.

Tři úkoly, na kterých budeme pracovat:

1/ ROZŠÍŘENÍ MĚSTA

 • Zavedeme PRAVIDLA transparentní a udržitelné spolupráce s developery, která bude mít pozitivní vliv na život v naší obci.
 • Zasadíme se o kvalitní a dostatečné PROSTORY PRO KULTURU A SPORT.
 • Zkvalitníme stav komunikací a infrastruktury.
 • Budeme nadále usilovat o rozvoj příměstské hromadné dopravy. Podpoříme snazší dostupnost sousedních obcí bez nutnosti jízdy autem.
 • Navážeme na rozpracované investiční projekty. VYUŽIJEME DOTACÍ a přebytku městského rozpočtu. Projekty s nejvyšší prioritou zrealizujeme.

2/ PÉČE O OBČANY

 • Zajistíme ROZVOJ kvalitních a dostupných ZDRAVOTNÍCHSOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Podpoříme děti a dospělé se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny, aby na péči doma nebyli sami.
 • Podpoříme ROZVOJ našich ŠKOL v souladu se současnými trendy. Chceme, aby děti získaly kvalitní a atraktivní vzdělání v blízkosti domova.
 • Podpoříme libčické spolky, které jsou základním kamenem společenského a sportovního života našeho města.
 • Postaráme se o BEZPEČÍ ve městě. Podpoříme modernizaci dobrovolného hasičského sboru. Budeme spolupracovat se státní policií.
 • Zajistíme bezbariérové byty a BYTY PRO UČITELE I LÉKAŘE.

3/ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zaměříme se na alternativní zdroje ENERGIE pro městské budovy a veřejné osvětlení. Ani vás, občany, nenecháme na holičkách a zajistíme konzultace a pomoc při podání žádostí o příspěvek na obnovu vašich zdrojů energie.
 • Vody v podzemí ubývá, té srážkové je občas příliš mnoho. Najdeme způsoby, jak umožnit vodě ve zdejší krajině zůstat a vsáknout se.
 • Postaráme se, aby veřejná zeleň byla opravdovou ozdobou a současně pomáhala městu i přírodě.
 • Navážeme na obnovu a budování stezek krajinou. Chceme bezpečnou CYKLOSTEZKU na Prahu. O projekt budeme společně s krajem usilovat a podporovat ho.
 • Zajistíme systematickou práci s odpady. Otevřeme SBĚRNÝ DVŮR. Budeme rozlišovat, co je odpad, a co surovina. Jen zbytkový směsný odpad skončí za obecní peníze na skládce. Ne černým skládkám.

Přijďte nás volit 23. a 24. září 2022. Váš hlas je důležitý. Děkujeme!

Komentářů: 4

 1. Václav Lněnička napsal:

  Ahoj, při minulých volbách jsme měli ve volebním programu obnovu obecních cest. Jak to vidíte nyní? Město vybudovalo okruh v Letkách směrem na Moráňské skály (vykácení náletu, srovnání terénu), slíbilo vysadit ovocné stromy, což se, pokud se nepletu, dosud nerealizovalo. Pokud byste byli po volbách u vesla, pokračovali byste v započatém projektu, vysadili byste stromy, nebo byste nechali okruh zarůst? A co pravidelná údržba. Chopili byste se toho ve stylu Dolanském, kde mají traktor s mulčovačem a obecní polní cesty nad obcí pravidelně udržují neseným mulčovačem? Půjdete podobnou cestou, tj. že si obec pořídí traktor s mulčovačem, nebo údržbu necháte provádět externí firmu?

  • Tereza Nehasilová napsal:

   Dobrý den Václave, prostupnost krajinou je naše srdcovka! Přišli jsme s tímto tématem už před 8 lety a letos jej ve volebním programu najdete také. A pokud se Libčice rozhodnou pro změnu, určitě v obnově cest budeme pokračovat. Těší mě, že radnice začala budovat polňačku v Letkách nad Moráněmi, jen mě překvapuje mě, že do tak zajímavého projektu nepřizvali místní (možná nějaká akce proběhla, ale uniklo mi to). K Moráním má myslím mnoho Leteckých vztah, já jsem tam strávila dětství, kudy vedly cesty, které tenkrát prošlapávaly ovce pana Janouška, si pamatuji dodnes. Odpověď je tedy jasná – ano!
   Údržba cest je nezbytná, jinak zaniknou. A je samozřejmě nutné s tím počítat i v městském rozpočtu a nastavit údržbu tak, aby byla efektivní a udržitelná. Jestli bychom šli cestou vlastní mechanizace nebo externí firmy, na to je předčasné odpovědět. V první kroku bychom určitě provedli interní audit péče o veřejnou zeleň, cesty krajinou by byly jeho součástí.

 2. Václav Lněnička napsal:

  Zaujal mě Váš záměr hledat zdroje energie, to je, myslím, dobrý směr, ze kterého by obec mohla profitovat. Např. Opatov (okres SY), ze kterého pocházím, má na svém území vybudovanou větrnou farmu (6 stožárů s turbínou), stavěla to externí firma, ale obci z toho i tak jdou peníze. Pak by možná také stálo za úvahu zalesnit ty obecní pozemky, kde roste pouze křoví (jsou li jaké). Dřevo má energetickou hodnotu a les i hodnotu estetickou.

  • Tereza Nehasilová napsal:

   Děkujeme za zajímavé podněty! Myslím, že dnes každý, ať už domácnost, tak radnice spravující obecní budovy, musí hledat nové zdroje. Dříve to byla možná prozíravost a chuť zmírnit negativní dopady na životní prostředí, ale dnes nutnost. Možností je více a my bychom řešení určitě nevymýšleli na koleni, ale poradili se s odborníky. V našich klimatických podmínkách je kromě vámi zmiňované biomasy možné počítat se sluncem nebo úspory energie řešit zateplením a rekuperací, třeba v kombinaci s tepelným čerpadlem. Zajímavým zdrojem pro obce může být i bioplyn.
   Jsem ráda, že máme v týmu dva dotační experty. Věřím, že Petra s Milanem by dokázali Libčicím poradit, jak tyto podněty proměnit ve skutečnost 😊

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>