Kde se ty děti vzaly?

Nejprve chci předeslat, že si cením snahy radních nenechat rodiče dětí nepřijatých do MŠ na holičkách. Bohužel kroky, které v tomto směru podnikají připomínají spíše tápání…
Pominu – li fakt, že byla radnice počtem nepřijatých dětí do MŠ zaskočena, zbývá ještě řada věcí, nad kterými se lze pozastavit.
V květnovém čísle libčických novin jste se mohli dočíst o debatě, která proběhla 16.4. v kulturním domě. Jejím výsledkem mělo být zadání socio – demografické studie, podle které by se přistoupilo k řešení dlouhodobému. ( Tento návrh Terezy Nehasilové odsouhlasil pan starosta Bartoš). Jako řešení krátkodobé se nabízely varianty čtyři:
dvě varianty, které by mohly být pod MŠMT

 • pronajmutí modulární školky na jeden školní rok
 • otevření nultého ročníku  ZŠ (již během debaty v KD ale bylo jasné, že tato varianta je nereálná )

a dvě varianty mimo MŠMT

 • dětský klub či skupina v ZŠ
 • lesní školka

Všichni rodiče byli vyzváni, aby posílali své náměty, připomínky a také své kontakty, pakliže chtějí být informováni o dalším vývoji situace.
A co se od té doby skutečně událo?  Město vyhlásilo anketu s pár otázkami a s datem uzavření 10.5. (Doufám, že anketa nenahrazuje tu slíbenou socio-demografickou studii).
Ovšem rodiče dětí  nepřijatých do MŠ obdrželi dopis datovaný také 10.5. (byla to sobota), ve kterém se dozvěděli, že se mají do 15.5. závazně přihlásit do dětského klubu v ZŠ, kde bude jejich dítě hlídáno od 1.9. 2014 do 30.6. 2015. Klub bude splňovat veškeré zákonné a hygienické požadavky a cena jeho provozu nepřesáhne 5000,-Kč za měsíc. Rada města uvažuje o tom, že by provoz této skupiny dotovala.
Jelikož to pro většinu rodičů bylo příliš málo informací na to, aby do takového klubu své dítě přihlásili, do 15.5. se mnoho přihlášek nesešlo. A tak obdrželo třináct rodičů dětí, které splnily všechny podmínky pro přijetí do MŠ další dopis s pozvánkou na informační schůzku k tomuto klubu na pátek 23.5. Na tuto schůzku nebyli pozváni žádní další zájemci o toto téma, ani rodiče dětí narozených na podzim. Za město se účastnil pan starosta Bartoš a místostarosta Čermák, za ZŠ paní ředitelka Raveane a rodičů se sešlo odhadem 10-12. Dozvěděli jsme se pouze to, že provozovatelem klubu bude město, že klub bude umístěn ve třídě, kde je teď třetí oddělení družiny, že stravování zajistí školní jídelna, že provoz se přizpůsobí potřebám rodičů (klidně prý od 6:30 do 17:00), že cena bude maximálně příznivá (ale co to konkrétně znamená, to řečeno nebylo ani po několikerém dotázání)  a že se jistě najde aprobovaná učitelka, která o takové místo bude mít zájem. Na připomínku, že takový provoz nemůže zajistit jedna učitelka, odpověděl pan místostarosta, že mají z MŠ přislíbenou výpomoc. (Jak taková výpomoc může při maximálně naplněné školce v praxi fungovat mi není jasné).
Ještě se posunul termín pro podání závazné přihlášky až do 30.6.  Novinek tedy mnoho nebylo. Na otázku, proč byly zavrženy všechny ostatní varianty, bylo řečeno zhruba toto:
Pronájem modulární školky je příliš drahý a byly by to vyhozené peníze (prý se jedná cca o jeden milion korun). Lesní školka je minoritní záležitost. Na můj dotaz, zda by nebylo jednodušší přispět všem rodičům nepřijatých dětí nějakou fixní částkou, aby si mohli nestátní zařízení vybrat podle svého založení jsem dostala odpověď, že to by byly opět vyhozené peníze.
Co se týká dlouhodobého řešení, dozvěděli jsme se, že do září 2015 by měl být přestaven objekt Ludvíka tak, že v něm vznikne prostor pro dvě školkové třídy, kavárnu a mateřské centrum.
Shrnu -li výsledek : pro nadcházející školní rok máme své děti přihlásit do velmi nekonkrétního klubu, který bude fungovat v ZŠ a to do konce června. Jsem zvědavá, kolik rodičů takto učiní a osobně doufám, že vznikne v Libčicích v dohledné době ještě nějaká alternativní varianta – třeba ta minoritní lesní školka.

Kateřina Judová

Komentářů: 6

 1. Petr Nehasil napsal:

  Přestavba (v zásadě na cokoliv) nebo i zbourání objektu “Ludvík” je jistě záslužné, ale výstavbě trvalé školky měla předcházet demografická studie, kterou před mnoha svědky pan starosta slíbil nechat zadat (viz zápis ze schůsky: Starosta zajistí zpracování studie, která poskytne odpovědi na základní otázky co, jak a kdy by město mělo zajistit k dlouhodobému vyřešení navýšení kapacity MŠ s přihlédnutím k ekonomickým, sociálním a demografickým aspektům.) A tady už se operuje s konkrétním datem přestavby a vytvořením dvou tříd..

 2. Kateřina Judová napsal:

  V tištěných novinách bohužel trochu zařádil šotek, zde je vše v pořádku a posloupnost událostí je správná.

 3. Kateřina Judová napsal:

  Zapoměla jsem uvést ještě jedno zajímavé číslo, které na schůzce dne 23.5. zaznělo : počet respondentů ankety vyhlášené městem – 17 osob.

 4. Martin napsal:

  Anketu zveřejněná na webu města nelze považovat za vypovídající v jakémkoli smyslu. Ze dvou důvodů:
  1) Předvolené odpovědi jsou pouhá hesla bez jasně vysvětleného obsahu. Nejde se někoho ptát na názor na věc, o které nemá informace. Uvedu analogii: který ze 4 nabízených bagrů je lepší? Také nevíte odpověď, když zrovna nejste bagrista z povolání.
  2) Způsob oslovení obyvatel považuji za nešťastný. Na webu mohl dotazník najít pouze někdo, kdo ho tam cíleně hledal. Tj. odpovědi stejně nelze brát vážně v potaz. Správnější by bylo oslovit všechny rodiče s dětmi ve věku X-Y let bydlící v Libčicích. Tyto informace samozřejmě město z matriky má, stačí je využívat.

 5. Kateřina Judová napsal:

  Na dnešním zastupitelstvu zazněly další zajímavé informace k dětskému klubu v ZŠ. Dvě pracovnice pro klub vybírala minulý týden komise ve složení: pan starosta P. Bartoš, pan místostarosta J. Čermák, paní ředitelka ZŠ D. Raveane a paní zástupkyně ředitelky ZŠ A. Pastorová. Uchazečů bylo 7 a ani jeden neměl pedagogické vzdělání, jedna vybraná uchazečka v září nastoupí studium nějaké školy s pedagogickým zaměřením. Kdo bude přímým nadřízeným těchto pracovnic není jasné (asi pan Čermák?).

 6. Kateřina K. napsal:

  Ačkoli naše dítě již odrostlo školkovému věku, situace kolem dětského klubu mne samozřejmě zajímá. Nemyslím si, že by volba umístit jej v ZŠ byla zrovna šťastná. Dle upozornění, které jsme v květnu ze školy obdrželi, se škole nedostává kapacity pro družinu, byli jsme informováni, že nárok na družinu mají děti z třídy 1. a 2. Snížením kapacity družiny o její dosavadní třetí oddělení snadno dojde k tomu, že například žáci třetí třídy se do družiny již nedostanou. Není to sice náš aktuální problém, ale čas rychle utíká a co nevidět budeme (a jistě nejen my) postaveni před dilema, co s dítětem ve věku 9 – 10 let. Druhou moji poznámkou k tomuto tématu je, že klub je určen pro děti předškolního věku a proto se domnívám, že do ZŠ spíše nepatří, že přístup by měl být komplexnější a systémový, tedy zařadit tuto věkovou skupinu dětí do řešení v rámci problematiky MŠ, aby nebyla příliš vytížena kapacita ZŠ vzhledem k vyššímu počtu prvních a druhých tříd. A poslední – domnívám se, že dětský klub by určitě měla vést osoba s pedagogickým vzděláním (je to pochopitelné očekávání, vždyť se vlastně jedná o jakousi náhradní školku). Pokud se tedy nemá jednat o pouhé odložení dítěte k “hodné tetě.”

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>