Pět minut po dvanácté?

V minulém volebním období 2006-2010 si vedení města z iniciativy tehdejšího místostarosty Matěje Štětky nechalo vypracovat komunitní plán sociálních služeb. Jeho součástí byla i demografická studie. K 1. listopadu 2009 byla školka rozšířena o 23 míst na současnou kapacitu 117 míst.
Od začátku tohoto volebního období 2010 – 2014 bylo jasné, že i tato kapacita není dostatečná. Nejprve byly odmítány děti z okolních obcí, pak děti libčické, kterým byly 3 roky v průběhu školního roku, v loňském roce došlo na děti, které měly tu smůlu a třetí narozeniny oslavily jen pár dnů po začátku září …

Téma školky na jednáních zastupitelstva a rady města

Zasedání zastupitelstva 24. 2. 2011: Zastupitelstvo odmítlo projektový záměr „Třída pod otevřeným nebem“ zpracovaný opoziční zastupitelkou Terezou Nehasilovou ve spolupráci s pedagogy MŠ. Projekt byl předán k posouzení školské komisi. Další krok, kdy projekt měl být komisí předán radě města, již neproběhl.

Jednání rady města 13. 6. 2012: Starosta informoval o nepřijetí 14 dětí do MŠ z důvodu nesplnění požadovaných kritérií.

Jednání rady města 3. 9. 2012: Rada města obdržela žádosti rodičů dětí o finanční příspěvek na umístění dětí do soukromého zařízení. Rada města odmítla příspěvek poskytnout z důvodu omezených možností rozpočtu města.

Zasedání zastupitelstva 27. 6. 2012: Zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr firmy ACCON vybudovat v prostoru koupaliště dětskou skupinu a uložilo místostarostovi vypracovat materiál o demografickém vývoji dětí předškolního věku v Libčicích. Zastupitelé dosud tento materiál neobdrželi.

Zasedání zastupitelstva 11. 12. 2012: Opoziční zastupitelé zpracovali návrh na vyplácení příspěvků rodičům dětí, které nebyly pro nedostatek kapacity přijaty do MŠ. Návrh měl být projednán na dalším jednání zastupitelstva města. K tomu opět nedošlo.

Jednání rady města 7. 4. 2014: Při zápisu do MŠ bylo odmítnuto 13 dětí, které splnily požadovaná kritéria. Vedení města se rozhodlo nastalou situaci neprodleně řešit; výsledek zatím neznáme.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>