Kandidáti LOSu o sobě II.

Petr Schönfeld, Ilona Ptáčková, Petr Musil

Druhá trojice našich kandidátů o sobě.

LOS - LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK

Petr Schonfeld

Petr Schönfeld, kandiduje za LOS na 8. místě

“Moje rodina žije v Libčicích už skoro sto let. Mnozí jistě pamatují mého dědečka Františka Krtičku, který byl místním lékařem, a jeho stejnojmenného syna, který po otci zdědil nejen povolání, ale i vzácně laskavou a přátelskou povahu. Mne do Libčic přivezli ve věku čtyř dnů z pražské porodnice. Od té doby tu bydlím a shodou okolností v den letošních voleb oslavím 65 let. Co jsem v životě stačil? Především být novinářem, šéfredaktorem a ředitelem různých deníků a týdeníků. Předsedat Unii vydavatelů a řídit velkou tiskárnu. Provozovat vlastní firmu obchodující s papírem. Také jsem, spíše pro vlastní potěchu, byl nějakou dobu zaměstnancem pražské ZOO. Do všech těchto zaměstnání jsem pokud možno jezdil na kole. V tom hodlám pokračovat i nyní, v dojezdu, promiňte v důchodu.”

PROČ  jsi přijal své místo na kandidátce?
Zdá se mi, že ve městě je několik skupin, které přestaly mít schopnost spolu rozumně mluvit. Dokážu jim dělat „překladatele“. V mém věku a po komplexní pracovní kariéře mne určitě nikdo nepodezírá, že mi jde o nějakou pozici či funkci.

JAK  chceš městu a jeho lidem prospět?
Viz předchozí odpověď. Umím s lidmi hovořit, ale také lidem naslouchat. Taková obousměrná komunikace je v Libčicích, kde žiju celý život, hodně zapotřebí.

CO  tomu řekli doma?
Obyčejně se v televizi takové výrazy přehluší pípnutím….

 LOS - LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK

Ilona Ptackova

Ilona Ptáčková, kandiduje za LOS na 5. místě

“Pocházím z Prahy. Do Libčic jsem začala jezdit v roce 1989 za svou láskou, jako studentka oděvní průmyslovky. Za stejnou lásku jsem se v roce 1994 provdala a přistěhovala natrvalo k Ptáčkovým do Letek. Ale až s příchodem prvního syna v roce 2001 jsem začala opravdu podrobně poznávat celé Libčice, protože teprve mateřská dovolená mi dovolila poznat svět Libčic mezi Letkami a ulicí Na Vrchách nebo jezem.
Když poporostlo i naše třetí dítko, přišla mi do cesty nabídka práce v libčické mateřské škole a v roce 2010 jsem do ní nastoupila jako vedoucí školní jídelny. Práce je to příjemná a tvůrčí a jak se překvapivě ukázalo, i velice přínosná pro poznávání Libčic, jejich dětí, rodičů ale i představitelů našeho zřizovatele, radnice.”

CO  tomu řekli doma?
Manžel se k mé kandidatuře staví rezervovaně. Ví dobře, kolik času nám bralo mé docházení na schůze zastupitelstva jen v roli pouhého diváka. Kolik energie stojí sepisování názorů a dotazů, kolik slovní boxování, aby byly uveřejněny. Na druhou stranu si již zvykl, že ve svých rozhodnutích občas ztrácím pud sebezáchovy.

PROČ  jsi přijal své místo na kandidátce?
Jednoduše nelze jen něco kritizovat, a jinak se nepokusit o nějakou změnu. Teď je příležitost změnit poměry v zastupitelstvu.

JAK  chceš městu a jeho lidem prospět?
Ve školní jídelně dohlížím na to, aby se strava dětem nešidila a byla správně sestavená. Jde většinou o velký kompromis mezi dodržováním norem, přáním rodičů, jednotlivců a hlavně dětí, jako koncových uživatelů služby.  Jde také v nemalé míře o prosazování změn zažitých stereotypů mezi zaměstnanci. O stejné zásady by mi šlo v zastupitelstvu: aby nebyli obyvatelé Libčic vystaveni jednostrannému  prospěchu jednotlivců nebo skupin, které mají zištné zájmy. Chci se zasadit o vstřícnější a otevřenější tvář vedení města. Z našeho programu mám nejblíže k věcem, které se týkají škol a sociální problematiky. V Libčicích pracuji, a to je, myslím, pro zastupitele výhoda.

 LOS - LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK

Petr Musil

Petr Musil, kandiduje za LOS na 9. místě

“Pocházím z centra Prahy. Do Libčic jsem se za svou budoucí ženou odstěhoval v roce 2001. V letech 2004 a 2008 se nám narodily dcery Karolína a Aneta. V roce 2012 jsme začali konečně uskutečňovat svůj sen o bydlení. Protože všichni máme rádi přírodní materiály, rozhodli jsme se pro dřevostavbu, z které je nádherný výhled na podstatnou část Libčic. Vystudoval jsem zoologii a ekologii a dnes podobné obory učím i na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity a na Přírodovědecké fakultě UK. Mou profesní snahou je porozumět vztahům ovlivňujícím mokřadní biotopy a umožnit jejich rozumné využití. Mokřadem přitom není jen nějaké divné podmáčené území, ale je jím i řeka. Právě Libčice mají úžasnou polohu na nejkrásnější české řece Vltavě. Chtěl bych napomoci využít tuto výhodu a zároveň pomoci prosadit rozumné záměry zpřístupňující okolí Libčic a Vltavský kaňon obyvatelům i návštěvníkům Libčic. Zároveň bych byl rád, aby se v libčické občanské společnosti výrazněji prosadila slušnost a tolerance včetně respektu k rozdílným názorům. Rozdílné úhly pohledu nemusí obyvatele rozdělovat, ale naopak obohacovat.”

PROČ  jsi přijal své místo na kandidátce?
Rád bych pomohl k tomu, aby se Libčice staly otevřeným městem atraktivním pro obyvatele i pro návštěvníky. Otevřenost se týká i kvality a rozsahu informovanosti o Libčicích a jejich okolí. To by se mělo zlepšit. Libčické noviny nemohou být jen hlásnou troubou radnice, ať bude mít v budoucnu jakékoliv složení.

JAK  chceš městu a jeho lidem prospět?
Chtěl bych využít své zkušenosti z pedagogické činnosti na vysokých školách k prosazování tolerance a otevřené výměny názorů. Chtěl bych se zaměřit na okruhy uvedené ve volebním programu LOS, které jsou mi blízké, a to především na oblast školství, občanské společnosti a životního prostředí.

CO  tomu řekli doma?
Doma se často bavíme o různých otázkách společnosti i politiky a moje rozhodnutí kandidovat za LOS v letošních komunálních volbách je jen logickým vyústěním těchto debat.

 

 

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>