Kandidáti LOSu o sobě III.

Kateřina Judová, Martin Sekera, Tereza Nehasilová
Třetí trojice našich kandidátů o sobě.

LOS - LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK

Kateřina Judová

Kateřina Judová, kandiduje za LOS na 12. místě

“Do Libčic jsme se přestěhovali v roce 2007 z Klánovic. Atmosféra těchto dvou míst je diametrálně odlišná; nám ta libčická „sedla“ mnohem lépe. Se dvěma malými dětmi jsem u nás silně pociťovala absenci jiného programu než bylo cvičení pro rodiče s dětmi předškolkového věku, a tak jsem v ZUŠ v roce 2009 začala vést tvořivé hudební dílny. Pokračuji v nich pod hlavičkou MC Malina stále. Od roku 2008 zpívám ve zdejší Scandule a spolu s dalšími jejími členy pořádáme už sedm let sborový festival „Otevřená zahrada“. Od loňského roku učím v libčické ZUŠ klasickou kytaru, kterou jsem vystudovala u prof. Milana Tesaře na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Protože naše třetí dítě nebylo letos při zápise do MŠ přijato kvůli nedostatečné kapacitě, iniciovala jsem vznik libčické pobočky lesní mateřské školky Kulíšek. (To potvrzuje úsloví, že všechno zlé je pro něco dobré. Pracuji také v Roztokách ve sdružení Roztoč a v obou místech vidím, co všechno lze uskutečnit, když se chce. A dovedu si představit, jaké další projekty by bylo možné uskutečňovat s otevřenou a podporující radnicí.”

PROČ  jsi přijala své místo na kandidátce?
Stejně jako před čtyřmi lety – abych veřejně vyjádřila podporu skupině lidí, o kterých si myslím, že by mohli Libčice dál posouvat směrem, který považuji za správný. Tedy směrem k tomu, aby se o Libčicích mohlo mluvit jako o městě, kde se toho spousta děje, kde se nestaví jen chodníky…

JAK chceš městu a jeho lidem prospět?
Ráda bych přispěla k lepší spolupráci mezi našimi třemi školami. Alespoň co se týká koordinace akcí jednotlivých škol – aby se v našem malém městě už nestávalo, že v den závěrečného koncertu ZUŠ s vystoupením školního orchestru bude současně školní fotbalový turnaj ZŠ apod.
Samozřejmě budu bez ohledu na výsledek voleb dále pokračovat v dobrovolné organizaci dnes už tradičních kulturních akcí Scanduly – festivalu Otevřená zahrada a Svatomartinského průvodu, při kterém s námi spolupracuje i MC Malina, mateřská školka a ochotnické divadlo LOĎ, stejně jako dalších kulturních akcí v našem městě.

CO tomu řekli doma?
Doma už jsou zvyklí, že se věnuji nejen rodině a práci, ale i věcem „navíc”. Takže mě v mém rozhodnutí podpořili.

LOS - LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK

Martin Sekera

Martin Sekera, kandiduje za LOS na 6. místě

“Pocházím z Kralup a do Libčic jsme se ženou přišli v roce 1996. Ženě se tehdy líbily malé věci a prostory, takže jsme tu koupili domeček postavený v roce 1939 jako prádelna. Když se narodily děti, tak poznala užitečnost prostor větších a dvakrát jsme domek přestavovali. Objevil jsem kouzlo řemeslných prací a kdybych mohl vrátit čas, vyučil bych se zedníkem nebo tesařem. Ale jsem spokojený, komu se dnes, když vystuduje češtinu a dějepis, podaří zůstat v oboru? Učím dějiny na Fakultě sociálních věd UK, vedu Knihovnu Národního muzea a zastupuju jeho generálního ředitele. A to s sebou nese především organizační zodpovědnost. V letech 2006 – 10 jsem jako radní pro kulturu a školství poznal libčickou společnost více, v jejích dobrých a trochu i špatných stránkách. Zastupitelstvo má umět zdůrazňovat ty první, lepší.”

PROČ  jsi přijal své místo na kandidátce?
Abych pomohl nejpřipravenějšímu kandidátovi na místo starosty, kterého zde znám, Matěji Štětkovi. Zásluhu o integraci zakládající skupiny Liběhradu v roce 2006 má především Pavel Bartoš. Matěj jí dodal řád a systematické myšlení. Totéž po vítězných volbách vtiskl jako místostarosta do způsobu práce rady města, bez něj by byly ty impozantní výsledky prvního liběhradského období  jen snem. Kromě komunikací.  Na rozdíl od nás ostatních v radě věděl „jak“ na klíčové rozvojové projekty. Např. jak postupovat při získání a ochraně dotací na zateplení škol, jeho dítětem je Oranžové hřiště (opět dotace) i taková „maličkost“ – bankomat. Doba po roce 2010, kdy zastupoval v opozici, byla luxusní ztráta pro město, ale ne pro něj.  Zažil, jaké to je, když se na člověka kydá hnůj jen proto, že vidí proces řízení města jinak než ti, kteří umí mluvit a jednat populisticky. Když ve volbách neobstojí, doporučím mu, aby šel uplatnit své schopnosti tam, kde je rádi využijí.

JAK   chceš městu a jeho lidem prospět?
Bude-li ta možnost, lidí – a dobrých – kandiduje letos opravdu hodně, tak tím, co umím ze svých profesí. Jedna z nich je řídící funkcí, a právě to je předpoklad, aby byl člověk k dispozici těm, kteří ve městě ponesou řídící zodpovědnost a potřebují servis. Prací, radou, zkušenostmi, známostmi, zpětnou vazbou. Ale musím jim důvěřovat a vážit si jich.

CO tomu řekli doma?
Moje žena je zdejší knihovnice. A zaměstnankyně městského úřadu, pokud ji práce naplňuje a dělá ji dobře,  má být ke svým představeným loajální, ať  je to kdokoli. Takže jsme témata zdejší politiky programově vytěsnili z rodinných hovorů. Přináší to nadhled a radost ze života.

 LOS - LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK

Tereza Nehasilová

Tereza Nehasilová, kandiduje za LOS na 2. místě

“V Libčicích bydlím od dětství. Zatímco cestování mám ráda, stěhování zvládám jen na kratší vzdálenosti, Letky – Chýnov a zpět. Po studiu na České zemědělské univerzitě jsem pracovala jako projektantka v oblasti životního prostředí. Od projektů jsem se po mateřské dovolené přesunula k realizacím, od velkých akcí k rodinným zahradám. Se svým mužem Michalem mám dvě děti. Také kvůli nim jsem se před 6 lety začala aktivně podílet na dění ve městě. Nejdřív poradním hlasem při správě zeleně, organizací a podporou drobných občanských aktivit, později v zastupitelstvu města.”

PROČ  jsi přijala své místo na kandidátce?
Protože cítím spoluzodpovědnost za naše město, protože mě práce pro město i přes čtyřletou zkušenost z opozice naplňuje, protože cítím podporu od mého okolí a protože mi je v komunitě lidí kolem spolku LOS dobře.

JAK chceš městu a jeho lidem prospět?
Na podzim 2010 jsem šla do voleb s tím, že bychom chtěli připravené a započaté projekty dotáhnout do zdárného konce. To se bohužel nepovedlo. Dnes mám v podstatě stejnou vizi, ale jinou startovní pozici – obohacenou o čtyřletou zkušenost s fungováním města.

CO tomu řekli doma?
Ti mladší: „Mami, pořád ty schůze …..“  A abych se na těch schůzích cítila víc jako doma, rodinu jsem do této aktivity kolem našeho města zapojila ….

 

 

 

 

Komentářů: 2

  1. Pavel Štros napsal:

    Lepší koordinaci akcí ve městě, nejen mezi školami, bych také přivítal. Nějaký dobrovolný centrální registr na webu města? Asi to ale nikdy nebude úplně dokonalé, protože i ve výše uvedeném příkladu byl školní fotbalový turnaj posunut ze středy na úterý 17.6. kvůli extrémním vedrům a jiný termín nebyl možný – hřiště bylo obsazené a ve středu 18.6. se měl strhávat trávník …

  2. Petr Nehasil napsal:

    Bohužel nikdo asi nezvládne zařídit ideální stav, kdy se v Libčicích bude každý den něco zajímavého dít a nic se nebude překrývat, ale snaha o optimalizaci myslím není naškodu..

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>