Dvojí metr pana Urbánka: vyjádření redakční rady

dvojí metrJak jsem psal v původním článku, požádal jsem o vyjádření k „Dvojímu metru…“ při zveřejňování profilových fotek u příspěvků v Libčických novinách (někdo ji mít smí, jiný ne) redakční radu a šéfredaktorku Libčických novin. Tady jsou reakce.

V nekrácené podobě – a i když se to nabízí a je to velmi lákávé – tak bez žlutých „vysvětlujících“ a dehonestujících rámečků s červeným okrajem, tolik oblíbeným nástrojem používaným v Libčických novinách. Takže vám, čtenářům, nezbývá, než se s odpověďmi „poprat“ jen s použitím vlastního rozumu. Tečka za celou kauzou.

Jak jsem je oslovil

…dopředu se omlouvám za komplikace, ale v tuto chvíli vás tímto mailem žádám o oficiální vyjádření, jakožto … (budeme ho publikovat na našich webovývh stránkách).

Článek, ve kterém bychom vaši odpověď a odpovědi členů redakční rady rádi publikovali, je naplánován na čtvrtek příštího týdne (16.3.). Pokud se k celé věci chcete vyjádřit, prosím tedy o odpověď do tohoto termínu (po tomto termínu budeme předpokládat, že se vyjádřit nechcete).

Dne 21. února 2017 od vás dostala naše zastupitelka Ilona Ptáčková oficiální zdůvodnění, proč u jejího článku (stejně jako o měsíc dříve u článku Terezy Nehasilové) pro březnové číslo Libčických novin nelze otisknout přiloženou profilovou fotografii.

Zde je znění zdůvodnění:

——– Přeposlaná zpráva ——–
Předmět: Schůze red. rady.
Datum: Tue, 21 Feb 2017 09:16:46 +0100
Od: urbanekv@quick.cz

Redakční rada LN projednala na své schůzi 20. 2. 2017 požadavek umísťování fotografií pisatelů společně s články a rozhodla, že v současné době používaném grafickém systému toto není vhodné.

S pozdravem
VU.

V tom samém čísle LN byl ovšem na straně č. 4 publikován článek „Jak poznat padělanou bankovku“, který je ilustrován profilovou fotkou autora příspěvku Ondřeje Veszeleie. A to způsobem, který je ve zdůvodnění vydaném panem Urbánkem popsán jako nevhodný pro „stávající grafický systém LN.“

Naše dotazy:

 1. Umíte vysvětlit rozpor mezi zdůvodněním pana Urbánka a finálním provedením článku „Jak poznat padělanou bankovku“ v tom samém vydání Libčických novin?
 2. Jak byste našim čtenářům vysvětlila, že rozhodnutí prezentované panem Urbánkem není čistě účelové, namířené proti zastupitelům opozice?
 3. Jak byste vyvrátila náš předpoklad, že Libčické noviny se tímto krokem pouze snaží obejít svou zákonnou povinnost zveřejňovat materiály zaslané volenými zastupiteli?
 4. Jak moc vám vadí, že Libčické noviny dlouhodobě porušují svůj vlastní status, konkrétně ustanovení „…Členové RR jsou zástupci všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu…?“ Zástupce LOS nebyl do RR vpuštěn, ač jsme jej nominovali.

Předem díky za odpovědi.

S pozdravem
Marek Coufal

Odpověď  šéfredaktorky Libčických novin Hannah Bartíkové

…dle slibu Vám níže zasílám odpovědi na Vaše otázky, na kterých se shodli všichni členové redakční rady, s výjímkou pana Sochora, který Vám prý odpověděl sám za sebe.
Byla bych ráda, kdyby tímto byla úplně zbytečná kauza „portréty autorů“ uzavřená a mohli jsme se v klidu věnovat své práci.
Mrzí mě, že Vaše otázky obsahují zbytečná podezření a spekulace, na které se lidem ani nechce odpovídat.
Nicméně, zde jsou naše odpovědi a věřím, že s nimi naložíte čestně.

 • Umíte vysvětlit rozpor mezi zdůvodněním pana Urbánka a finálním provedením článku „Jak poznat padělanou bankovku“ v tom samém vydání Libčických novin?

  O žádný rozpor se nejedná.  Portrétní fotografie je publikována při představení respondenta rozhovoru, při představení nové rubriky, ve vzpomínkách a gratulacích, při vítání občánků. Shodou všech náhod jsme v posledních LN zavedli novou rubriku „Rady a tipy pro vaši peněženku“, a tím pádem i s fotkou představili finančního poradce, který se touto rubrikou bude zabývat. Z výše uvedeného vyplývá, že v LN neuveřejňujeme portrétní fotografie autorů článků, s výjimkou úvodníku Slovo starosty.

 • Jak byste našim čtenářům vysvětlili, že rozhodnutí prezentované panem Urbánkem není čistě účelové, namířené proti zastupitelům opozice?

  To, že neuveřejňujeme portréty autorů, rozhodně není mířeno na nikoho z opozice. Prolistujete-li jednotlivá čísla novin, tak zjistíte, že tam žádný autor článku portrét nemá.

 • Jak byste vyvrátili náš předpoklad, že Libčické noviny se tímto krokem pouze snaží obejít svou zákonnou povinnost zveřejňovat materiály zaslané volenými zastupiteli?

  Neotištěním portrétů autorů článků Libčické noviny neporušují žádnou svou zákonnou povinnost. Tiskový zákon § 4a jasně ukládá povinnost „poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku“. Výběr obrazového materiálu je plně v kompetenci šéfredaktora.

 • Jak moc vám vadí, že Libčické noviny dlouhodobě porušují svůj vlastní status, konkrétně ustanovení „…Členové RR jsou zástupci všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu…“? Zástupce LOS nebyl do RR vpuštěn, ač jsme jej nominovali.

  Tuto otázku směrujte prosím na radu města, která schvaluje členy RR.

Odpověď  členky redakční rady Libčických novin Jany Chalupové

…je s podivem, jak se tato „kauza“ rozvíjí…. a to podle mého názoru naprosto zbytečně.
Na Vámi připravené otázky Vám nemohu odpovědět, jelikož výstup z nich plánovaný nemůže vyznít jinak, než naprostá groteska.
Jediné, co může celou situaci již definitivně ukončit, je objasňující vyjádření redakční rady, které v následujících hodinách od paní Bartíkové obdržíte.
Věřím, že pak už se všichni budeme moci opět věnovat v klidu i další práci…

člen redakční rady Vladimír Urbánek

Na žádost žádným způsobem nereagoval.

člen redakční rady Jiří Slanina

Na žádost žádným způsobem nereagoval.

Odpověď  člena redakční rady Libčických novin Jiřího Sochora

Nejprv prosím dovolte dvě poznámky:

a) Libčické noviny mají už hodně letitou grafiku, která by si zasloužila inovovat. Mimochodem, měla by s tím být spojena i úprava rubrik. V rámci stávajícího grafického řešení je umísťování fotek autorů složité. Prostě se tam moc nehodí. Aktuální trend je umísťovat fotku každého autora ke každému článku. Po inovování grafiky, což jsem navrhoval už vícekrát, jak je vidět tak zatím bezúspěšně, předpokládám, že bude fotka vždy u každého článku, respektive teprve na výslovnou žádost se fotka nepoužije – tedy opačně, než je tomu teď

b) Nevidím důvod k tomu, aby fotka na požádání nebyla k článku umístěna už nyní. Takto jsem to říkal i na redakční radě, kde se to probíralo. Většinové rozhodnutí bylo jiné.

 • Umíte vysvětlit rozpor mezi zdůvodněním pana Urbánka a finálním provedením článku „Jak poznat padělanou bankovku“ v tom samém vydání Libčických novin?

  Viz má odpověď b. Nevidím problém v tom, aby fotka autorky / autora byla na požádání u jakéhokoli článku.

 • Jak byste našim čtenářům vysvětlil, že rozhodnutí prezentované panem Urbánkem není čistě účelové, namířené proti zastupitelům opozice?

  To je otázka na pana Urbánka. Můj názor viz bod b)

 • Jak byste vyvrátila náš předpoklad, že Libčické noviny se tímto krokem pouze snaží obejít svou zákonnou povinnost zveřejňovat materiály zaslané volenými zastupiteli?

  Zákon mluví o tom, že vydavatel je povinen poskytnout prostor pro sdělení. Můžeme se dohadovat o tom, jestli je portrétová fotka autorky „sdělení“ nebo není. Můj upřímný názor je, že není. Na druhou stranu – viz moje poznámka bod b) – pokud je tu požadavek o uveřejnění fotky, nevidím důvod, proč ji nezveřejnit.

 • Jak moc vám vadí, že Libčické noviny dlouhodobě porušují svůj vlastní status, konkrétně ustanovení „…Členové RR jsou zástupci všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu…“? Zástupce LOS nebyl do RR vpuštěn, ač jsme jej nominovali.

  Nuže, vzhledem k tomu, že jsem to na zastupitelstvu i mimo něj už párkrát připomínal, že by se rada měla rozšířit o všechny, byl bych rád, aby tomu tak bylo.

.. když to tak čtu, tak možná ještě

c) Je neštěstím Libčic, že je spolupráce v zastupitelstvu taková, jaká je – to jest dominantní Liběhrad nemá potřebu ohlížet se na názory dalších. Trošku mám obavu, že tu funguje dojem z televizní velké politiky – že je normální, že se všichni nesnášejí a nikdo si nedá ani milimetr. Zaprvé to není pravda ani na té celostátní úrovni – je dost zásadní rozdíl mezi skutečností a jejím odrazem v novinách – a za druhé, a to hlavně, pro menší město je to neštěstí. Ten problém nepřijde hned, ale postupně už se začíná projevovat – nic zásadně koncepčního se v Libčicích za poslední léta nestalo.

A kdo neinovuje, ten je odsouzený k tomu, aby sledoval, jak ho ostatní předbíhají. A právě to se Libčicím děje. Líbeznice, Roztoky, Dolní Břežany, Dobřichovice, samozřejmě Kralupy – tam všude je vidět obrovský skok dopředu. My máme dlažbu na chodnících… To je přeci normální péče o město. Asi jako kdybych doma považoval za historický úspěch, že čas od času uklidím v kuchyni, vyměním prasklé žárovky nebo vyperu prádlo. To je přece ale běžná údržba. Mnohem důležitější je, že zasadím kytku na zahradu, postavím terasu, udělám se sklepa hezkou místnost.

Stav Libčických novin je jedním ze symptomů. Oblastí, se kterými je potřeba pohnout, je ale podstatně víc (strategické plánování, spolupráce se sousedními obcemi, aktivní role Libčic pro při přípravě infrastrukturních projektů v okolí, spolupráce v rámci kraje, péče o školu, příprava projektů se žádostmi o finanční granty (sportovní hala, tělocvična ve škole, náplavka; školku jsme měli mít připravenou, koupaliště jsme měli mít připravené, ZUŠku jsme měli mít připravenou), tlak na cyklostezku do Řeže, dohoda o stezkách směrem na Tursko, parkovací plochy u obou nádraží a spousta dalšího. Kohokoli v zastupitelstvu čeká spousta práce a je nesmysl být zaseknutý na tom, že Pepa nemá rád Káju, protože kdysi něco.

Poznámka

Zaslané odpovědi jsou kompletní, bez úprav vyjma překlepů, pokráceny pouze o oslovení a podpis.

komentáře 2

 1. PeS napsal:

  Klid na práci? To uz jsem nekde slyšel….

 2. zrcadlo napsal:

  Nechtěl bych být spojován s packaly. A zavírat oči před špatnostmi? To bych vůbec nechtěl mít na svědomí.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>