květen 2017

aktualizováno 21.8.

15. 5. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 10/2017

24.5. – poslali jsme radě města připomínky k opakovaně zveřejněnému zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou (ÚPnSU). Dokument zveřejněný začátkem roku obsahoval mimo jiné formální chyby a byl stažen. Některé naše původní připomínky byly vzaty v úvahu a zadání přepracováno. Další připomínky jsou stále aktuální. Navrhujeme doplnit lokality o křižovatku Na Zabitém a dopravními otázkami vůbec se zabývat hlouběji; řešit kvalitu veřejných prostranství a zadržování srážkových vod, a to nejen v nových rozvojových lokalitách; zabývat se kapacitou ČOV. Zásadně nesouhlasíme se zrušením povinnosti pořídit v rozvojové lokalitě Nad koupalištěm regulační plán. K čemu regulační plán slouží se můžete dočíst zde.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>