Rada města navrhuje zrušit architektonickou soutěž ještě dřív, než začala

komunitní centrum

V pondělí 4. září chtějí koaliční radní na mimořádném jednání zastupitelstva prosadit zrušení architektonické soutěže na náměstí Svobody. Chystají se tak odvolat své dva měsíce staré sliby. To samo o sobě není hezké.

Ale pojďme se podívat na suchá fakta a do čeho se vlastně koalice pouští. V zápisu 15/2017 z jednání rady města se v bodě 2/15 dočtete, že město cílí na dotační výzvu č. 74 v rámci Operačního programu 06, Integrovaný regionální operační program. Výzvu si sami můžete prostudovat zde.

Shrnutí dostupných informací o vypsaném dotačním titulu

Celkem se bude rozdělovat 165 mil. Kč

 • Z fondů EU je připraveno 140 miliónů, Česko dosype dalších 24,7 miliónu korun. Celkem se tedy mezi žadatele bude rozdělovat 164,7 miliónu korun. Chtěl bych mít tolik na účtě, ale na danou věc je to spíš málo peněz.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 10 miliónů, maximum na úspěšný projekt 20 miliónů.
  Co na to matematika? Zjednodušeně, při 90% dotaci si peníze rozdělí zhruba 10 žadatelů.
 • V tuhle chvíli už je v rámci výzvy podaných 12 žádostí. Velká většina dalších bude podána těsně před termínem. Podívejte se třeba na výzvu č. 57 – ta skončila v dubnu 2017 a počet žádostí významně překročil číslo 100.
  Co na to říká logika? Projekt šitý horkou jehlou od poloviny srpna bude soutěžit s desítkami dalších projektů… že by se nenašlo deset opravdu dobře připravených a užitečných?

Honíme rozjetý vlak

 • Ještě na minulém řádném zastupitelstvu, těsně před začátkem prázdnin, ujišťoval starosta všechny přítomné, že žádná vhodná dotace k dispozici není…
 • V rámci výzvy číslo 74 jsou žádosti o podporu přijímány od 19. května 2017 do 16. listopadu 2017. Město výzvu objevilo v polovině srpna – 3 měsíce po začátku, v polovině běhu lhůty!
 • Výzva byla navíc zveřejněna ještě dřív (28. dubna). A ti, kdo se o daný dotační titul seriózně zajímali, připravovali podklady ještě mnohem dřív.
 •  A teď si srovnejte různé přístupy, pro příklad nemusíme chodit daleko: Sokolové chtějí stavět halu a chtějí využít dotace. Připravují si podklady, protože mají zprávy, že se chystá vypsání vhodného dotačního titulu. Připravují se dopředu a až bude titu vypsán, v klidu doladí detaily a připraví si tak šanci uspět. Nereagují jako masařka, co narazila do okenní tabulky.
 • Stíháme svou žádost připravit? Správná otázka. Odpoví nám zápis z jednání rady, bod 5/15:
  „Je třeba mít vydáno platné územní rozhodnutí a podanou žádost o stavební povolení včetně projektu pro stavební povolení.“ Před měsícem ještě nikdo z radních nevěděl, co se s náměstím stane. A za další dva měsíce už budou mít vyřízenu část potřebných úkonů k zahájení stavby? Odpověď na otázku, jestli se to dá stihnout, napadne každého, kdo ví něco o zákonných lhůtách.

Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu

 • Tohle je podstatné. Protože pokud náhodou dotaci dostaneme, budeme muset postavit něco, co nepotřebujeme. Nebo švindlovat, což je v případě dotací trestný čin. A nebo dotaci vrátit… Cituji zadání: „V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby a environmentální služby.“
 • Cílové skupiny dle zadání? Sociálně vyloučené osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

  Sociální služby? OK, to se užije. Ale tady, na náměstí, kde před vchodem nepůjde zastavit autem?
  A enviromentální služby? Tuší někdo ze zastupitelů k čemu se město vlastně zaváže a jakou to pro něj bude mít užitečnost?
  V popisu výzvy týkající se účelu vzniklé budovy se používají výrazy jako „sociální inkluze“, „snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav“, „podpora sociálního začlenění“ – vidíte tam někde sál na plesy? Protože teď je vhodné si připomenout, že městští radní chtějí podle svých předchozích prohlášení především stavět sál pro pořádání plesů, přesunout knihovnu a dole otevřít kavárnu. K tomu klubovny pro spolky… Jenomže to má háček: „Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.“ A to je podmínka výzvy číslo 74…

 • Ergo, pakliže město v dotačním řízení uspěje, vyzkoušíme si v praxi význam sousloví „Danajský dar.“ Buď budeme mít v pořádku dotace a barák, co nepotřebujeme, nebo budeme mít možná potřebný barák a problémy s plněním podmínek dotace.

Co je na tom nejhorší? Hrozně se přehání!

 • Hlavní argument pro urychlenou výstavbu je „potřeba sálu na plesy“ Jenomže taková potřeba tu není! I kdyby Kulturní dům Libčice zavřel třeba hned, během podzimu otevře zrekonstruovaná Kotelna vedle Uhelného mlýna (projekt architekta Hoffmana) – velký a podle všeho nádherný sál s potřebným zázemím. Zástupci města o něm ví. A městská šuškanda jasně říká – nabídku na pořádání plesů v tomto prostoru město dostalo.
  Tedy škrtněte si, „potřeba sálu na plesy“ není.
  Snad jen na okraj zmiňme, že popularita plesů s postupem času klesá. A připomeňme si, že v Libčicích to došlo už tak daleko, že poslední městský ples proběhl bez vstupného. Tak velká byla obava městských pořadatelů z nedůstojné účasti. A kolik plesů se každý rok od ledna do dubna v Libčicích koná? Jestli dobře počítám, tak 4 nebo 5.
 • Proč se vykupovaly domy na křižovatce Svobody? Aby by celý prostor k dispozici pro velkorysé a nadčasové řešení. Aby byl prostor pro různé návrhy a řešení, pro diskusi, abychom Libčice zvelebili. Proto se navrhla architektonická soutěž.
  Ale o co chcete soutěžit, pokud potenciální prostor zaplácnete „nějakým  barákem“? O barvu truhlíků? O vzor zámkové dlažby?
 • Připomeňme si projekty z poslední doby, které byly pojaty stejně, tedy ve spěchu, bez řádné přípravy, bez předchozího ujasnění, co je třeba:
  • Rekonstrukce vyhořelé plovárny (pietně zachovávající nevyhovující uspořádání a náplň a odrazující od jakékoliv další investice)
  • Přistavěný pavilon školky (nesmyslná chodbička blokující vstup do tříd, ta samá chodbička tahající děti kolem kuchyně, letní horka k nevydržení – ale jen v novém pavilonu, okna do svahu, co hrozí úrazem…)

Zase tu máme „jedinečnou příležitost“ a „časovou nouzi“

Nikdo z radních není tak hloupý, aby investoval tolik peněz (byť cizích) do tak nejistého projektu jako je snaha získat dotaci na budovu, pro kterou ve městě nebude využití. Aby utratil peníze za projekt, který  naplní zadání dotační výzvy, ale k ničemu nebude.

Pokud souhlasíte s prvním tvrzením, pak celá šaráda s „dotací z výzvy 74“ slouží k jedinému – k vytvoření tlaku na zbývající zastupitele. Aby zvedli ruku a zrušili soutěž. Aby se začalo „budovat“. Aby tím dovolili panu Urbánkovi postavit si to, co chce. Což on tedy evidentně v tuhle chvíli ani neví, ale až to bude stát, tak se to nějak domyslí. Ale celé to bude  pravděpodobně bez dotace a „po svém“.

Není to poprvé, kdy se v Libčicích bude mluvit o „jedinečné příležitosti“, „časové nouzi“, kdy se tahle dvě zaklínadla použijí k prosazení špatného řešení.
A motivace pro takové jednání? Zaspekulujte si sami: Pomníček? Slib kamarádům? Protislužba? Malá domů? Pouhá omezenost myšlenkových obzorů?

Hlavně pěknou fasádu

Za vše hovoří úryvek ze zápisu z jednání rady města 15/2017, bod 3/15, kde se zdůvodňuje nepotřebnost architektonické soutěže. Tohle jsou schopni použít jako argument lidé, kteří mají řídit město: „Vnější plášť budovy je zpracován ve variantách, ze kterých je možno vybrat, případně upravovat.“ 

Co to říká? Že není důležité, jestli si postavíme něco, co potřebujeme, jak bude výsledek snažení funkční, jak pozvedne okolí. Není důležitý účel a využitelnost budovy.

Důležitá je možnost vybrat si fasádu!

Amen.

komentářů 5

 1. Martin Šimon napsal:

  Mimochodem, Libčice jsou podle první (2006; https://www.esfcr.cz/mapa/) i druhé „Gabalovy zprávy“ (2015; https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index.html) evidovány jako sociálně-vyloučená lokalita. Takže pro případnou investici do infrastruktury sloužící pro „snižování nerovností, podporu sociálního začlenění“ lze v žádosti dobře a bohužel i oprávněně argumentovat. Jsme jedinou takovou obcí na Praze západ, ale zatím se tímto svým „úspěchem“ nikdo v úvodníku novin nechlubil.

  Při hodnocení jakýchkoli projektových žádostí posuzuje poskytovatel potřebnost dané investice. Aby měla investice z veřejných peněz (MMR, Kraj) smysl, musí v dané obci dosáhnout prokazatelné změny v té oblasti, na kterou je zacílena. Proto má například MMR program, kde podporuje budování škol v obcích v okolí Prahy, kde rapidně (= o vyšší desítky procent) narostl počet obyvatel stěhováním. Některé obce se mění tak dynamicky, že potřebují vnější pomoc ze zajištěním služeb a infrastruktury pro občany. To ale rozhodně není případ Libčic. V Libčicích žádný zásadní populační růst není = nejsou v tomto ohledu prioritní obcí pro budování nové infrastruktury financované z vnějších zdrojů. Pro obyčejný běžný provoz obce slouží peníze z rozpočtového určení daní.

  Ze stejného důvodu je nesmyslné budovat další „barák na křižovatce“. V Libčicích je naopak infrastruktury příliš! A něco bude potřeba časem spíše zbořit. Potřebujeme existující infrastrukturu přizpůsobit současným a reálným potřebám, tj. zkvalitnit poskytování infrastuktrury, podporovat multi-funkčnost infrastruktur. Pro „nové a velkolepé projekty“ tady jednoduše nejsou uživatelé. V Libčicích potřebujeme nové vedení obce, které bude schopné kriticky analyzovat současný stav a využití infrastrukury, které bude umět vytvořit dlouhodobý plán optimalizace infrastruktury v Libčicích, a které bude mít politickou odvahu tento plán realizovat. Do té doby budeme oprašovat a zalepovat to, co již máme.

  Doposud jsem viděl spíše sérii promarněných příležitostí, která vyplývá z nedostatku koncepčního uvažování, popřípadě zcela nereálné a neudržitelné projekty. Například:
  – promarněná příležitost rekonstrukce budovy na plovárně, chybí jiné nosné funkce
  – Policie v „ludvíku“ a umrtvení centrálního prostoru obce
  – prodej pozemku seřadiště, zarůstá plevelem
  – nedomyšlená přístavba školky
  – šaráda s koupí Kulturáku a „divné“ cenové odhady
  – hala pro házenkáře, co hrají zápasy v Kralupech

  Do kategorie „rozvoj obce“ zcela vědomě nezahrnuji běžné a rutinní opravy a drobné úpravy městských budov, které se průběžně dějí. To zvládne jeden pracovník, který (s nadsázkou) umí vyvěsit výběrko na nástěnku a pak zkontrolovat podobnost reality s projektem.

 2. Petr Schönfeld napsal:

  Souhlas s výše uvedenými fakty.
  Házenkáři pokud vim hraji v Hostivicich. Hala je snahou dostat hazenkarske dění zpet do obce a přitáhnout k tomuto tradičnímu zdejšímu sportu novou generaci ..,,

 3. Jana Kejmarova napsal:

  Hala neni jen pro hazenkare, ale pro vsechny oddily sokola + pro ostatni sportovce a organizace, ktere bohuzel nemuzeme uspokojit v ramci volnych hodin v sokolovne. Tam se mnohdy s akcemi konanych nad ramec hodin pravidelnych nevejdeme. Takze si myslim, ze by stavba haly byla ku prospechu vsem obyvatelum.

 4. Jan Branč napsal:

  Jako nově příchozí vnímáme, že infrastuktura zejména v oblasti služeb je na velikost našeho města tristní. Chybí obyčejná samoobsluha, dobrá restaurace, kam jít na kafe, cukrárna, maloobchody typu ovoce zelenina, řeznictví, drobní prodejci a poskytovatelé služeb, oprav a podobně. Je nám jasné, že to zde bylo a zaniklo na úbytě. Ale je pravděpodobné, že ze závěrů každé architektonické soutěže by vyplývalo, že rozvoj právě této drobné infrastruktury by pomohl příjemnějšímu životu ve městě. Ve chvíli, kdy se nákupy nebudou dít někde v OC, ale u nás, tak se centrum zalidní. A v tu chvíli si i další případní drobní podnikatelé mohou říci, že by se svým obchůdkem uspěli… Ono by i ubylo zbytečných cest autem někam, tedy i provozu…Jen aby někdo neřekl. přijdou a stěžujou si… to vůbec ne, pokud by to tak vyznělo, tak se omlouvám. Nekritizujeme, snažíme se jen přispět k debatě o architektonické soutěži o podobu města….Možná by v novém objektu (pokud bude stavěn) mohlo být klidně i s podporou města právě nějaké komunitní centrum s kavárnou. Chytrá města právě takové multifunkční prostory podporují a nějací hipsteři by se určitě našli i tady 🙂 Jeden den v týdnu prodej výpěstků ze zahrádek (aby se nezapomělo například na starší sousedy, další den dětské centrum, jedna neděle v měsíci blešák, nějaká drobnější kultura typu veřejné čtení, přednáška, výstava, promítání filmu, poslech něčeho o čem by se pak dalo debatovat…. Města nedělají jen baráky, ale prostor mezi nimi a hlavně lidé. Soutěž by určitě byla ku prospěchu věci….

 5. Martin Šimon napsal:

  Nemalujte nám tu vzdušné zámky, ty budou na řadě až před komunálními volbami. 🙂

  Vzhledem k počtu obyvatel a uživatelů města je infrastruktura v oblasti služeb naddimenzovaná, těží z institucionální a věcné setrvačnosti a místních zvyklostí (z dob, kdy nikdo neměl auto a všichni šroubovali). Nejpravděpodobnější scénář vývoje je status quo, popřípadě mírný pokles. Masivní vyjížďka za prací do Prahy, konkurence v okolí a výrazný nárůst dovážkových služeb činí představy o místním boomu maloobchodu naivními.

  Mějte prosím na paměti, že architektonická soutěž jen kreslí to, co se lidem líbí, potažmo co zadavatel naznačí v zadání. Je věcí urbanistického posouzení, popřípadě analýzy tržního potenciálu, zdali jsou určité funkce v území vhodné a udržitelné. Oblíbenou chybou všech populistů na radnicích i mimo ně je udělat jen to první a to druhé buď nedělat nebo lidem raději neukazovat. Každá nová funkce neznamená nutně něco navíc, je docela pravděpodobné, že bude na úkor těch stávajících.

  Řada aktivit a služeb, nad kterými žehráte, se v Libčicích děje a existuje. Možná by stačilo trochu změnit koordinaci, trochu redefinovat některé funkce (knihovna nejen pro knihy, sokolovna nejen pro sokoly, zasedačka nejen pro zasedání, atd.), popřípadě se víc poptat. Čekám, že dobře provedená analýza současných a budoucích potřeb občanů Libčic v rámci zpracování strategického plánu do toho vnese trochu jasno, zatím je ta debata spíš o „síle hlasu“ než o věcné analýze.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>