prosinec 2017

aktualizováno 21.2. 2018

4.12. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 23/2017

5.12. – obdrželi jsme materiály pro nadcházející ZM č. 20/2017, na programu bude mimo jiné návrh rozpočtu města pro příští rok nebo také novela vyhlášky o odpadech

6.12. – Tereza požádala o přítomnost koordinátorky Strategického plánu (SP) paní K. Hrachovcové na společném jednání zastupitelstva dne 13.12.2017 a o doplnění podkladů, zejména pak monitorovacích zpráv k projektu SP.

8.12. – obdrželi jsme doplňující materiály k jednání ZM, a to k rozpočtovému opatření č. 6/2017

8.12. – Petra navrhla doplnit program jednání ZM o bod „informace o developerských projektech na území města“

11.12. – K. Hrachovcová zaslala zastupitelům první monitorovací zprávu k projektu SP

13.12. – proběhlo poslední řádné jednání zastupitelstva v roce 2017, ZM č. 20/2017. Zastupitelé se mimo jiné shodli na tom, že chtějí být městskou radou pravidelně informováni o komunikaci s investory, kteří chystají výstavbu na území města. Na závěr jednání jsme navrhli, aby na další jednání ZM byli přizváni ředitelé škol. Byli bychom rádi, aby se setkání v polovině a na konci funkčního období ředitelů stalo pravidlem.

18.12.  zúčastnili jsme se jednání strategické komise (TN, PP). Hlavním tématem byl návrh zadání urbanistické studie, která bude součástí SP. Odbornou posilou nám byl architekt Lukáš Michek, který přijal naši výzvu spolupracovat na tvorbě SP.

21.12. – obdrželi jsme zápis z posledního jednání ZM č. 20/2017

22.12. – obdrželi jsme návrh zadání urbanistické studie k připomínkám

27.12. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 24/2017. Překvapilo nás, že městská rada se chystá znovu zadat demografickou studii, kterou už v červenci svěřila firmě AMMBRA Projekt s.r.o. a na jejíž zadání jsme se složitě dotazovali v režimu zákona o poskytování informacích v srpnu tohoto roku.

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>