březen 2018

1.3. – Petra se zúčastnila první seznamovací schůzky s jedním ze zpracovatelů urbanistické studie Ing.arch. Bartůškem

5.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 6/2018.

5.3. – proběhlo veřejné jednání k přípravě zpracování strategických dokumentů města. Setkání se konalo na plovárně za účasti zhotovitelů strategického plánu a urbanistické studie, zástupců pracovních skupin a supervizorského týmu. Všichni zúčastnění byli seznámeni s plánovaným postupem práce, s jednotlivými zpracovateli i odborníky, kteří budou dohlížet na kvalitu zpracování

8.3. – v rámci skupiny pro developerské záměry je sestavováno stanovisko města k předloženému projektu společnosti Skanska v prostoru za ZUŠ.

12.3. – Tajemník zasílá další informace o postupu vlastníka na odstranění skládky na pozemku u rodinného domu pod tratí v sousedství náplavky (pozemek ve vlastnictví Povodí Vltavy)

19.3. – dotazujeme se, zda na městě někdo pracuje s aplikací Zmapujto.cz, která umožňuje občanům posílat podněty úřadům o černých skládkách a jiných nežádoucích jevech na veřejných prostranstvích prostřednictvím fotek a lokalizace GPS souřadnicemi. Tajemník obratem odpovídá, že se aplikace nepoužívá.

19.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č.7/2018

22.3. – obdrželi jsme pozvánku na jednání zastupitelstva v plánovaném termínu 4.4.

26.3. – Petra si vyžádala smlouvu se společností Veřejné zakázky na organizaci výběrových řízení na zakázku zpracování strategických dokumentů v rámci dotace z MPSV. Tajemník kopii smlouvy v průběhu dne zasílá.

26.3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č.8/2018

29.3. – dostali jsme materiály na jednání ZM č. 22/2018, které se koná příští středu

30.3. – předseda školské a sportovní komise, pan Tomáš Hykeš, se ujal naší výzvy, aby se zastupitelé pravidelně setkávali s řediteli našich škol. Nejbližší jednání komise, 9. dubna, bude mít tedy tuto formu.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>