3 názory: Proč volit LOS

Libčické křižovatky č.3/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 3 / 2018.

3 lidé, 3 názory. Třeba nebudete souhlasit, ale přečíst si je můžete…

Velmi mě potěšilo, když jsem se dozvěděla o tom, že Petra Pelešková je v čele kandidátky spolku LOS pro volby do zastupitelstva města. Považuji ji za člověka, který se dlouhodobě zajímá o fungování našeho města, o občany v něm žijící a aktivně se podílí na organizaci akcí, které velmi ráda i s rodinou navštěvuji.

Patří mezi mé kamarádky a jsem za to velmi ráda. Je to totiž člověk milý a vstřícný a můžu se na ni kdykoliv a s čímkoliv obrátit.

Jana Kejmarová,
náčelnice Sokola Libčice, družinářka
a aktivní členka několika libčických spolků

Kandidátku Libčického občanského spolku LOS tvoří 15 našich spoluobčanů s bohatými životními zkušenostmi a  profesní kvalifikací napříč důležitými pracovními specializacemi. Jsou systematičtí a znalí zákonů a předpisů, to napovídá nejen práce současných zastupitelů, ale i „losích“ organizátorů spolkových akcí. Opírají se o zkušenosti z opozičních lavic, kde se naučili prosazovat racionální argumenty proti většině, a pokud by je volební výsledek vřadil na radnici, budou moc dobře rozumět významu kolegů v opozici, kvalifikované kritice a kontrole.

Vzhledem k jejich převažujícímu mladšímu střednímu věku dobře vědí, jak prozíravě připravit a vyjednat zázemí města pro odhadovaný několikasethlavý přírůstek plánované bytové výstavby. Lidé z Libčického občanského spolku žijí perspektivy mladých a už vidí i perspektivy starých. Jsou zralí převzít zodpovědnost za vedení města.

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.,
ředitel knihovny Národního muzea,
bývalý zastupitel města Libčice nad Vltavou

Moje volební preference ve třech bodech

  1. Aniž bych členy spolku LOS nějak blíž znala, je mi velmi sympatická jejich snaha „suplovat“ neexistující kulturní středisko, aktivně se podílet na kulturním životě Libčic pořádáním samostatných a zajímavých akcí.
  1. Jdou do voleb sami za sebe, nekryjí jim záda žádné politické strany, které se v Libčicích před minulými volbami zničehonic objevily.
  2. Většina z nich jsou mladí lidé a většina z nich má menší či větší děti. To je pro mě záruka toho, že budou dbát na rozvoj města pro své potomky a ne na osobní prospěch.

V souvislosti s volebním bojem dvou hlavních rivalů mě napadají dvě moudrosti našich předků, a to: Starého psa novým kouskům nenaučíš a Nové koště dobře mete.

Tak že bychom vyzkoušeli to nové koště?

Ing. Milada Kropáčková,
působila jako vedoucí kulturního střediska při MěÚ Libčice,
byla redaktorkou Libčických novin a dlouholetou zastupitelkou města

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>