Libčické komunální volby: několik čísel

16. zastupitelstvo

Libčické zastupitelstvo

Současné zastupitelstvo naší obce je od roku 1990 již sedmým demokraticky zvoleným v řadě. V prvním porevolučním období mělo 27 členů, od roku 1994 se počet ustálil na 15. Za tuto dobu se v něm vystřídaly desítky osob za mnoho politických uskupení; v devadesátých letech převažovaly kandidátky politických stran (ODS, KSČM), od voleb v roce 2006 je patrný rostoucí význam občanské společnosti na úkor politické stranickosti – voleni jsou většinou nezávislí kandidáti.

Poznámka korektora: ostatně koho byste chtěli volit – jít v Libčicích do voleb bez štítu „nezávislých kandidátů“ si nikdo nedovolí. A tak u nás kandidují dvě „sdružení nezávislých kandidátů“ spojených s celostátní stranou a k tomu dva místní spolky LOS a Liběhrad…

Na rozdíl od jiných obcí v okolí Prahy v Libčicích není příliš patrný konflikt mezi starousedlíky a novými obyvateli. Je to možná dáno i tím, že významná „náplava“ do města přibyla v době průmyslového rozvoje, zatímco v období posledních dvou desetiletí se přistěhovalo relativně málo lidí, takže si město zachovalo venkovský charakter, byť tu máme sídliště a řadu bytovek. Vidět je spíše konflikt mezi zastánci občanských principů a zájmy ekonomických elit.

Letošní volby: věk, vzdělání, zastoupení žen

Jedenáct z patnácti současných zastupitelů obhajuje svůj mandát i v letošních volbách celkem ve čtyřech volebních uskupeních. Kdo by si chtěl kandidátky statisticky porovnat, zajímavý pohled nabízí obcím web Českého rozhlasu, kde je možné vidět průměrný věk kandidátů jednotlivých stran, úroveň dosaženého vzdělání a počet žen na kandidátce.

Jsme přesvědčeni, že kandidátka LOSu ve srovnání s ostatními obstojí. Věkově kopírujeme celostátní průměr (to znamená, že jsme v nejlepším věku!), 10 z našich kandidátů má vysokoškolské vzdělání. To jistě není na škodu vzhledem ke skutečnosti, že plnohodnotná příprava na jednání spočívá v nutnosti si nastudovat mnoho poměrně složitých materiálů. Na kandidátce máme 40 % žen a také naší jedničkou je žena. Věříme, že by práci starostky zvládala dobře, podobně jako několik starostek v obcích v našem bezprostředním okolí.
(Řež – Jana Münzbergerová, Úholičky – Terezie Kořínková, Velké Přílepy – Věra Čermáková, Máslovice – Vladimíra Sýkorová)

Účast ve volbách je spíše nízká

Na první pohled by se mohlo zdát, že zastupitelstva obcí je „vláda“ občanům nejbližší, řeší přece konkrétní místní problémy, má na starosti obecní peníze. O místa v místní samosprávě se ucházejí lidé, které můžeme potkat na ulici a mělo by být poměrně snadné se rozhodnout, zda k nim máte důvěru. Účast ve volbách do místních samospráv je však nižší než ve volbách parlamentních nebo prezidentských, jejichž kandidáty známe povětšinou jen z médií. Nejvyšší účast v komunálních volbách byla v porevolučních devadesátých letech, od roku 1998 se pak drží na celostátním průměru kolem 46 %. Může nás potěšit, že občany Libčic správa věcí veřejných zajímá nadprůměrně, k volbám jich chodí v posledních 12 letech více než polovina.

Volit mohou i cizinci

Letos je v naší obci přibližně 2600 oprávněných voličů – tedy občanů s trvalým pobytem. Specifikem komunálních voleb je, že k nim mohou přijít i cizinci – občané EU, kteří doloží svůj přechodný pobyt a do 3. října požádají na obecním úřadě o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volit lze jen v určené volební místnosti – není možné využít tzv. volební průkaz. Pokud tedy chcete spolurozhodovat o vašich zástupcích, zůstaňte první říjnový víkend doma a přijďte volit. Jedinou výjimkou, kdy nemusíte „přijít“,  je zdravotní indispozice – pokud o to předem požádáte, členové okrskové volební komise vás navštíví v místě bydliště s přenosnou volební schránkou.

Informace k libčickým komunálním volbám na stránkách Českého rozhlasu:

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>