Lesní mateřská školka – alternativa ke školkám kamenným

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školky existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. U nás zatím stále nelze kvůli vyhlášce ministerstva zdravotnictví provozovat lesní školku pod MŠMT, ale dětských klubů hlásících se k myšlenkám lesních školek existuje v České republice zhruba sedmdesát.  O výměnu zkušeností a neustálé vzdělávání se stará Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ). V okolí našeho města je v provozu Dětský klub V lese (www.esedra.cz), který působí v Roztokách – Žalově a v Řeži a Kulíšek (www.kulisek.netluk.cz) v Kralupech nad Vltavou.
(Pokračování textu…)

O jednom zapomenutém usnesení rady města

Ač jsem se šel podívat na poslední zasedání zastupitelstva především kvůli jednání o bodu Řešení nedostatečné kapacity školky, odcházel jsem plný dojmů z jiných otázek a odpovědí, které na zasedání zazněly. V souvislosti s dřívějším odmítnutím „Etického kodexu zastupitele“ zástupci Liběhradu na zasedání zastupitelstva 29.2.2012 mne zaujala informace, na kterou poukázal zastupitel Jiří Sochor. A sice že rada města ve složení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Tomáš Hykeš přijala dne 14.5.2012 usnesení doporučující zastupitelstvu uhradit firmě Stavby Libčice s.r.o. (František Hudek, Ing. Petr Kosík, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Antonín Hořínek) 1.600.000,- Kč za vynaložené náklady na stavbu komunikace Ke Studánkám II. Hlasování o tomto doporučení rady města dosud na zasedání zastupitelstva neproběhlo. A jelikož rada města toto své doporučení zatím na žádném svém dalším jednání nerevokovala, je stále platné.
(Pokračování textu…)

Zveřejňujeme program

Vážení občané Libčic,

dovolujeme si Vám představit náš volební program. Zavrhli jsme zbytečné taktizování ve smyslu – pozor, aby vám ho někdo neopsal, ještě ho neukazujte,  tak nám radili jedni. Jiní zase říkali – máte v něm věci, které jiné nenapadnou, honem s ním ven, ať jste první.  Vždyť  je to nakonec jedno. Rádi budeme jiné strany a spolky inspirovat.  Ale nejdůležitější  jste Vy, obyvatelé Libčic.  Komentujte náš program, přicházejte se svými nápady a návrhy. Budou-li dobré a rozumné, nezapadnou.
(Pokračování textu…)

Podpořte naši účast ve volbách !

Vážení spoluobčané,

Libčický občanský spolek LOS se rozhodl účastnit podzimních komunálních voleb.

Protože nejsme politickou stranou ani hnutím, potřebujeme pro naši účast získat souhlas přibližně sedmi procent obyvatel Libčic formou podpisu na petičním archu. Tímto podpisem pouze vyjadřujete souhlas s tím, že se spolek LOS může účastnit voleb.
(Pokračování textu…)

Libčická Plovárna – rozhovor s jednatelem firmy ACCON Drahomírem Mejzrem

Ve vedení města jsme ztratili důvěru“. To jsou slova Drahomíra Mejzra, jednatele firmy ACCON, který spolu s dalšími zaměstnanci pod hlavičkou Libčická plovárna až do požáru v roce 2013 úspěšně provozoval libčické koupaliště. Začátkem května tohoto roku však společnost ACCON dlouhodobou nájemní smlouvu vypověděla. Protože se na toto téma v informačních kanálech ovládaných Liběhradem objevily krajně kritické názory, považujeme za vhodné dát prostor i druhé straně. Drahomír Mejzr nám na to téma poskytnul rozhovor. (Pokračování textu…)

1 51 52 53 54