duben 2019

3.4. – zúčastnili jsme se zasedání zastupitelstva č. 4/2019:

  • Petra doplnila program o opravu usnesení z minulého jednání, kterým jsme odhlasovali pořízení nového územního plánu města. Oprava se týká formální správnosti usnesení a souladu s platným stavebním zákonem. Petra se ve stavebním zákoně pohybuje jako ryba ve vodě, zastupitelstvo její návrh přijalo jednohlasně.
  • Radě města jsme navrhli podat žádost o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na záměr „Oprava asfaltového povrchu Pod Saharou 705“. Bod byl zařazen do jednání zastupitelstva a byl jednohlasně odhlasován.
  • Podpořili jsme návrh zavést odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou zároveň zastupiteli.
  • Roman ostatním zastupitelům zdůvodnil, proč jako člen kontrolního výboru nemohl souhlasit ve věci kontroly investice do polopodzemních kontejnerů realizovaných na podzim 2018 se závěrem KV. Nabídl také zastupitelům osobní setkání nad tímto tématem.
  • Petr požádal, aby posudky hodnotící rozhodnutí Rady města byly zadávány nezávislým právníkům, a ne bývalým zastupitelům z řad Liběhradu, jako tomu bylo u kontroly postupu rady při rozdělení zakázky na polopodzemní kontejnery.
  • Ilona se dotázala na plnění usnesení ve věci zpracování dopravní koncepce a koncepce škol, nesouhlasila se závěrem KV ve věci splnění usnesení vyhotovení dopravní koncepce pro město Libčice nad Vltavou.
  • Tereza připomněla, že předsedové pracovních komisí města mají dle jednacího řádu povinnost informovat všechny zastupitele o plánovaných termínech schůzí prac. komisí. Dále se dotázala na opravu povrchu ulice Pod Viničkou a vyslovila požadavek na odstranění retardérů, které jsou nebezpečné zejména pro cyklisty.

25.4. – na webu jsme zveřejnili analýzu Libčických novin, kterou vypracoval spolek Oživení o.s. a pozvali jsme veřejnost, vedení obce, zastupitele i zástupce spolků k veřejné besedě nad touto analýzou, kterou nám bude spolek Oživení o.s. prezentovat. Debata proběhne 20.5.2019 v 18:00 v restauraci Na Plovárně.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>