PROHLÁŠENÍ

k průběhu zasedání zastupitelstva č. 14 ze dne 21. října 2020

My, zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS, důrazně odmítáme porušování demokratických principů, na kterých stojí právní řád České republiky, a protestujeme proti hrubému porušení ústavních zákonů.

Distancujeme se od způsobů, které na jednání zastupitelstva zavádí starosta Ing. Pavel Bartoš, MBA, a pod jeho vedením celá koalice spolku Liběhrad a TOP09.

Protestujeme proti způsobu, jakým proběhlo zasedání zastupitelstva města č.14, konané dne 21. října 2020 na libčické plovárně, na němž bylo zastupiteli za Liběhrad a TOP09 na návrh starosty Ing. Pavla Bartoše, MBA odhlasováno, že schůze proběhne bez rozpravy k jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva. Tímto krokem zastupitelé za Liběhrad a TOP09 úplně znemožnili ostatním přítomným zastupitelům i veřejnosti vyjádřit se k navrženým tématům během schůze zastupitelstva.

My, zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS, odmítáme porušování právních předpisů, zejména pak Základní listiny práv a svobod a vyzýváme zastupitele za Liběhrad a TOP09, aby neohrožovali demokracii, neporušovali zákony ČR a zdrželi se provždy takového jednání.

Z důvodů, které jsou popsány výše, jsme se odmítli podílet na tak flagrantním porušení zákona, a proto jsme jednání zastupitelstva, konané dne 21. října 2020 pod širým nebem na libčické plovárně, opustili.

Ministerstvu vnitra byl jménem všech opozičních zastupitelů předán podnět k přezkoumání průběhu jednání zastupitelstva č. 14.

Zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS
Ing. Marek Coufal
JUDr. Jana Márová
Ing. Petra Pelešková
Ilona Ptáčková
PhDr. Petr Schönfeld
Ing. Roman Šebl

Jeden komentář

  1. Roman Šebl napsal:

    Záznam ze zastupitelstva č. 14:
    https://www.youtube.com/watch?v=E59_baCHgtQ&t=524s

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>