Ministerstvo vnitra potvrdilo porušení zákona během jednání zastupitelstva

Jak jste již zřejmě koncem října zaznamenali, neproběhlo jednání zastupitelstva, které se konalo dne 21. 10. 2020 na plovárně v Libčicích nad Vltavou, dle našeho názoru v souladu s postupem podle zákona o obcích.

K porušení zákona došlo tím, že po schválení programu zasedání zastupitelstva zastupitelé za Liběhrad a TOP09 většinou svých 8 hlasů odhlasovali zrušení rozpravy u všech bodů programu jednání zastupitelstva, aniž by byla tato rozprava vůbec zahájena. Nepřipustili tak projednání jednotlivých témat, která byla předem ohlášena. Na tak flagrantním porušení zákona jsme se odmítli spolupodílet, a proto jsme jednání zastupitelstva, konané pod širým nebem na libčické plovárně, opustili.

Takový průběh jednání nám, jako zastupitelům města, není lhostejný, avšak ani nás nikterak netěší. V souladu se složeným slibem zastupitele jsme povinni dbát na dodržování zákonů, a proto jsme spolu se zastupitelem za ODS podali podnět na přezkum tohoto postupu na Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra po analýze skutkových okolností daného případu zaslalo 26.11.2020 vyrozumění o výsledku šetření, které podstatné shrnuje takto:

 • postup města při tomto zasedání, kdy i přes zjevně projevenou vůli části členů zastupitelstva města se na zasedání vyjadřovat nebyly v důsledku přijetí usnesení vést jednání bez rozpravy reálně vytvořeny podmínky umožňující adekvátní realizaci daného práva, neodpovídá § 16 odst. 2 písm. c), resp. d) zákona o obcích a může být oprávněně vnímáno jako porušení zákonem stanoveného práva občana, resp. člena zastupitelstva města vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
 • usnesení zastupitelstva, jímž bylo schváleno vést toto jednání bez rozpravy, je tak v kontextu konkrétní situace nutno považovat za usnesení, jež je v rozporu s § 16 odst. 2 písm. c), popř. d) zákona o obcích,
 • město bylo Ministerstvem vnitra na zjištěné porušení zákona důrazně upozorněno a bylo apelováno do budoucna postupovat striktně v souladu s § 16 odst. 2 písm. c) a d) zákona o obcích,
 • osoba, jež má za to, že byla zkrácena na svém právu daném § 16 odst. 2 písm. c), příp. d) zákona o obcích, může se proti tomuto zásahu, za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním, bránit ve správním soudnictví podáním žaloby příslušnému správnímu soudu,
 • přijetí usnesení o konání jednání bez rozpravy, které bylo vyhodnoceno jako rozporné se zákonem, nemá po posouzení všech okolností tohoto konkrétního případu vliv na platnost zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. října 2020 a zákonnost na něm přijatých usnesení.

Úplné znění vyrozumění o výsledku šetření Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra se svým důrazným upozorněním a apelem na město připojilo k našemu prohlášení ze dne 29.10.2020. V něm jsme odmítli porušování právních předpisů, zejména pak Základní listiny práv a svobod a vyzvali zastupitele za Liběhrad a TOP09, aby neohrožovali demokracii, neporušovali zákony ČR a zdrželi se provždy takového jednání.

Nyní je na koalici Liběhradu a TOP09, aby se k situaci postavili čelem. Je na zvážení každého zastupitele, který hlasoval pro toto usnesení porušující zákony ČR, aby z daného vyvodil osobní odpovědnost. Slušností by byla minimálně omluva ostatním zastupitelům a hlavně občanům Libčic, které toto nezákonné usnesení zkrátilo na právech.

Jeden komentář

 1. Martin Š. napsal:

  Tři (funkce) města

  Některá města vidí svoji roli řádného hospodáře primárně v tom, aby zajistila poskytování základních služeb, jako je svoz odpadků či údržba silnic.Občane, plať řádně daně a dostaneš za ně základní služby.

  Jiná města se soustředí na ekonomický rozvoj. Podporují podnikatelské prostředí, lákají inverstory a poskytují služby a podmínky pro podnikání. To v konečném důsledku přinese ekonomické přínosy i pro obyvatele.

  A pak existují ještě města, pro která je prioritou široce vnímaná kvalita života všech obyvatel. Aby předali svým následovníkům město se spokojenějšími obyvateli, než když ho dostali k opatrování. K tomu je potřeba vstřícný a otevřený přístup k ostatním.

  (nějakej Singr to psal jinde, ale myslím, že je to k zamyšlení i pro všechny v Libčicích)

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>