PROHLÁŠENÍ

k průběhu zasedání zastupitelstva č. 14 ze dne 21. října 2020

My, zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS, důrazně odmítáme porušování demokratických principů, na kterých stojí právní řád České republiky, a protestujeme proti hrubému porušení ústavních zákonů.

Distancujeme se od způsobů, které na jednání zastupitelstva zavádí starosta Ing. Pavel Bartoš, MBA, a pod jeho vedením celá koalice spolku Liběhrad a TOP09.

Protestujeme proti způsobu, jakým proběhlo zasedání zastupitelstva města č.14, konané dne 21. října 2020 na libčické plovárně, na němž bylo zastupiteli za Liběhrad a TOP09 na návrh starosty Ing. Pavla Bartoše, MBA odhlasováno, že schůze proběhne bez rozpravy k jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva. Tímto krokem zastupitelé za Liběhrad a TOP09 úplně znemožnili ostatním přítomným zastupitelům i veřejnosti vyjádřit se k navrženým tématům během schůze zastupitelstva.

My, zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS, odmítáme porušování právních předpisů, zejména pak Základní listiny práv a svobod a vyzýváme zastupitele za Liběhrad a TOP09, aby neohrožovali demokracii, neporušovali zákony ČR a zdrželi se provždy takového jednání.

Z důvodů, které jsou popsány výše, jsme se odmítli podílet na tak flagrantním porušení zákona, a proto jsme jednání zastupitelstva, konané dne 21. října 2020 pod širým nebem na libčické plovárně, opustili.

Ministerstvu vnitra byl jménem všech opozičních zastupitelů předán podnět k přezkoumání průběhu jednání zastupitelstva č. 14.

Zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS
Ing. Marek Coufal
JUDr. Jana Márová
Ing. Petra Pelešková
Ilona Ptáčková
PhDr. Petr Schönfeld
Ing. Roman Šebl

Komentářů: 2

  1. Roman Šebl napsal:

    Záznam ze zastupitelstva č. 14:
    https://www.youtube.com/watch?v=E59_baCHgtQ&t=524s

  2. […] vnitra se svým důrazným upozorněním a apelem na město připojilo k našemu prohlášení ze dne 29.10.2020. V něm jsme odmítli porušování právních předpisů, zejména pak Základní listiny […]

Odpovědět na Roman Šebl

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>