říjen 2020

5. 10. – zaslali jsme radě města a současně na Ministerstvo vnitra námitku k průběhu jednání ZM 13/2020 – ohledně nesprávného složení slibu nového zastupitele a nepřijetí žádného usnesení v některých bodech

6. 10. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18/2020 – výběr zhotovitele finančního auditu v ZŠ

7. 10. – byla rozeslána naše námitka k průběhu jednání 13. ZM na všechny zastupitele a současně jsme obdrželi pozvánku na konání 14. ZM se zcela totožným programem, jako bylo jednání ZM 12/2020.

7. 10. – zaslali jsme návrh na doplnění programu 14. jednání ZM o bod ZÁKLADNÍ ŠKOLA – stejné doplnění programu, jaké bylo koalicí odmítnuto na jednání č. 13 (tehdy prý kvůli pozdnímu dodání před jednáním ZM).

7. 10. – obdrželi jsme pozvání na jednání Komise pro školství, které svolal její předseda, pan Slanina, do budovy ZŠ na den 13.10.2020. Jednání se nakonec neuskutečnilo.

15. 10. – obdrželi jsme zápis z Komise pro sport, která se konala dne 7.10.2020.

20. 10. – Petra upozornila na nesrovnalost ve schvalovaných dokumentech k plánované Architektonické soutěži na 14. jednání ZM.

21. 10. – obdrželi jsme na žádost Petry opravené a doplněné materiály k Architektonické soutěži na centrum Libčic.

21. 10. – obdrželi jsme zápis z RM 19/2020 – kde rada mimo jiné projednala náš návrh k obnovení Výboru rozvoje města a k návrhu na způsobu spolupráce nad přípravou nového Územního plánu.

21. 10. – konalo se 14. jednání ZM, které bylo tři hodiny před jeho zahájením avizováno jako přesunuté do venkovních prostor koupaliště, se zdůvodněním v souvislosti s epidemiologickou situací. V 18h začalo jednání ZM na dřevěných lavicích před restaurací Na plovárně, s velmi mizerným osvětlením.

Starosta Pavel Bartoš po úvodních nutných technikáliích přednesl návrh na hlasování u všech bodů bez rozpravy a tento návrh byl také poměrem 8/15 schválen. Po tomto zcela nestandardním a z našeho pohledu nezákonném jednání ze strany celé koalice jsme jednání zastupitelstva opustili. (videozáznam zde).

26. 10. – zasíláme na Ministerstvo vnitra návrh na přezkoumání průběhu 14. ZM a současně na radu města naše prohlášení k proběhlému 14. jednání ZM.

28.10. – radě města a na vědomí všem ostatním zastupitelům zasíláme upozornění, že jsme podali podnět na Ministerstvo vnitra k přezkoumání průběhu 14. ZM.

30.10. – o průběh 14. jednání zastupitelstva se zajímá i Mělnický deník.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>