Zřizovatel musí jasně formulovat své potřeby a být pro školu pevnou oporou

Škola je u nás v Libčicích dlouhodobé téma. Obzvláště v posledních dvou letech hýbaly školou velké události, přesto je situace v ní stále neutěšená. Aktuálním tématem je na září plánované vypsání výběrového řízení na nové vedení školy. Krok sice nutný, ale učiněný nešťastně bez předchozí přípravy, plánování a diskusí. Více se ke konkurzu dočtete zde.

Zuzana Mošovská, psycholožka a psychoterapeutka, maminka dvou dětí, bývalá školní psycholožka ZŠ Libčice a zejména naše kandidátka na zastupitele nastínila, jakým způsobem je podle ní možné dosáhnout v naší škole změny k lepšímu.

Často slyším dotaz, co s tou naší školou? Odpovídám, se vší úctou k současnému panu řediteli, že potřebujeme člověka se zkušeností s vedením školy. Naše škola je totiž zralá na to, začít ji budovat takříkajíc od nuly. Nedostatky jsou od chybějící celkové koncepce školy, přes nedostatek kvalifikovaných pedagogů, po věci materiální.

Provádět změny materiální je v tomto výčtu to nejsnazší. Těžší je získat nové pedagogy. Jak také chcete získat nové pedagogy do školy, ze které učitelé naopak odcházejí a jejíž pověst je špatná v širokém okolí? Jedině tak, že vytvoříte novou koncepci, pro kterou nadchnete stávající i nové zaměstnance. Ředitel by měl být schopen jasně komunikovat směr, kterým se chce ubírat a měl by dokázat pro svůj záměr lidi nadchnout. Toto ale dokáže jen člověk se zkušeností, který ví, jak škola funguje, člověk, který se pohybuje léta v základním školství a má tak také koho oslovit.

Ráda bych zde ocitovala slova starosty obce Psáry, pana Milana Váchy, který mimo jiné dostal ocenění České školní inspekce za zásluhy o kvalitní vzdělávání, s jehož vizí obce a sepjetí se školou souzním. Vácha si také pokládá otázku, jaká by tedy měla být ideální role zřizovatele školy v našem vzdělávacím systému?

“Za nás jako obce, které se mají a chtějí starat o uspokojování potřeb svých obyvatel, je tou nejlepší volbou rescholarizace – hledání nového určení školy, nových cílů vzdělávání a nových forem této veřejné služby. Naše obce jsou komunitami, jsou společenstvími lidí, kteří, ač velmi různí, spolu sdílejí prostor své obce, společně prožívají významné svátky a výročí i starosti všedního dne, společně se rozvíjejí a angažují a hledají své místo uprostřed ostatních. Tento model je nám blízký a takové bychom chtěli i školy pro naše děti. Otevřené školy, které jsou nedílnou součástí komunity. Školy, kde se všem dětem bez rozdílu dostává kvalitního vzdělání a individuální podpory. Školy, které jsou srdcem komunity, centrem vzdělávání pro všechny generace, místem, kde se děti učí převzít zodpovědnost za své vzdělávání, svůj život i život své komunity, ve které žijí. A pro takovou školu potřebujeme skutečného lídra. Jako zřizovatelé se umíme postarat o budovy, o zázemí, umíme pomoci s administrativou, ekonomikou, legislativou. Je pro nás to nejmenší pomáhat s provozními věcmi, posekat trávu, zajistit údržbu. Ale potřebujeme ředitele – pedagogického lídra, který klasickou školu promění právě v učící se komunitu, o které hovoří dokument OECD.”

Pak ale přichází otázka, kde takového člověka najít. A zde se vracíme k výběrovému řízení. Město je zřizovatelem školy a je také tím, kdo ředitele vybírá, jmenuje a kdo s ním spolupracuje během jeho funkce ve vedení školy. Proto vedení města musí dát jasně najevo, že má zájem ve svém městě vybudovat kvalitní školu, s novým přístupem a oslovit cíleně lidi, kteří by mohli mít dané schopnosti a potenciální zájem.

Proč by měl někdo chtít opustit své místo a jít řídit školu, kde je neskutečné množství práce a neskutečná zodpovědnost? Snad proto, že má rád svou práci, nové výzvy a vítá příležitost budovat něco nového. Musí ale vědět, že město opravdu hledá takového člověka a že mu vytvoří prostor k jeho práci a bude ho v ní podporovat. Toto je jediný způsob, jak školu posunout do 21. století.

Chtěla bych, aby město bylo pro školu opravdovým partnerem, který umí jasně formulovat své požadavky a potřeby, a pevnou oporou pro dobu postupné proměny. Tomuto procesu vyžadujícímu trpělivou práci bych se chtěla v příštích letech v roli zastupitele věnovat.

 

Věřím, že si zasloužíme fungující město.

Zdroj citace: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/co-z-muze-zrizovatel.a-5886.html

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>