Pavel Jurkovič (*18. 8. 1933 – ✝4. 2. 2015)

Osud lidsky

Tohle byla jedna z oblíbených lidových písní Pavla Jurkoviče a takhle ji zapsal do jednoho z řady zpěvníčků „Písničky pro celou rodinu“. Ve středu 11. 2. se i pro něj pravdivě naplnila a sborově zazněla na pražském břevnovském hřbitově, kam jej po obřadu plném hudby v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře přišly vyprovodit stovky lidí.

Pavel Jurkovič byl nejen výborným zpěvákem, instrumentalistou, hudebním skladatelem, básníkem, ale i nevšedním hudebním pedagogem. Po studiu na Orffově institutu v Salzburgu se zasloužil o šíření myšlenek Orff Schulwerku v Čechách – spolupracoval na České Orffově škole Petra Ebena a Ilji Hurníka, odučil stovky kurzů a seminářů pro učitele i širokou veřejnost a zasloužil se o vznik výuky s rozšířenou hudební výchovou na ZŠ Umělecká v Praze 7 a o vznik České Orffovy společnosti.

S Pavlem Jurkovičem a jeho vztahem ke Carlu Orffovi se měli možnost seznámit i návštěvníci 2. ročníku libčického sborového festivalu „Otevřená zahrada“ v roce 2010, kdy měl v evangelickém kostele krásné povídání o tomto skladateli. S tvorbou Pavla Jurkoviče se ale libčické děti potkávají stále – řada jeho písniček pro děti je součástí učebnic hudební výchovy (za všechny jmenujme alespoň „Máme doma místo psa kytku masožravou“), v ZUŠ hrajeme jeho úpravy renesančních skladeb v hodinách kytarové komorní hry, v letošním roce se Kulíšci naučili jména měsíců v roce právě díky jeho krásné písni. Malí muzikanti se právě učí jeho „Písničku o Sněhurce“ s poetickým textem Františka Halase a nejmenší děti, které chodí s rodiči na zpívání v MC Malina si užívají jeho tříhlasý pozdrav „Dobrý den“ stejně jako „Písničku pro houpací koně“ či kánon „Já mám tetu“…..

Měla jsem to štěstí potkávat se s Pavlem Jurkovičem od svých šesti let – nejdřív jsem jako malá obdivovala ty parádní hudební průvody naší základní školou v čase předvánočním, masopustním či velikonočním, na druhém stupni jsem se jich už mohla aktivně účastnit. Letní brněnská setkání na hudební škole v duchu idejí C. Orffa pro mě byla mnohem zásadnější než všechny hodiny pedagogiky a metodiky výuky na konzervatoři. Proto jsem se v závěru studia rozhodla zpracovat písemnou absolventskou práci právě o něm a mohla se tak s jeho osobností seznámit ještě blíž. Za všechna ta setkání jsem opravdu vděčná!

 

Pozvánka na koncert

A tak kromě tohoto vzpomenutí přijměte pozvání na koncert učitelů ZUŠ 16. 3. od 18:00 v sále základní umělecké školy.
Zde
si Pavla Jurkoviče připomeneme ještě několika jeho písněmi.

Pavel Jurkovič ve Viole

Fotografie z představení v pražské Viole „Písně milostné, zbožné a darebné“, kde spolu s Alfrédem Strejčkem a Jitkou Molavcovou přednášeli poezii a hudbu středověku. Premiéru mělo toto představení v roce 1994.

 

 

Ohlédnutí za odkazem Pavla Jurkoviče z pera Rafaely Drgáčové si můžete přečíst zde.

Životopis

Více o životě Pavla Jurkoviče si také můžete přečíst v kapitole „Životopis“ z mé absolventské práce „Pavel Jurkovič – setkání a přátelství s Carlem Orffem“. Úvodní báseň je ze sbírky Pavla Jurkoviče „Po dávných stopách“.

Život můj, jen můj se započal

…na pláč svůj vzpomínám.
Leoš Janáček

Před každým z nás se jednou otevřou dveře.
A nebude to pokyn,
bude to otázka, položená tak nezvykle.
V kratičkém boji strachu s touhou
v průzoru otevřených dveří
řekneš své ano
jak zmámená panna
Na broskve v kufru se vypláčeš
a s poslední broskví odejde
tvůj první veliký stesk
Jak dlouhé dvě řady formanských vozů
je příkrá ulice na konci města,
zůstaly tu jen lucerny
a já,
první chodec špinavého rána,
chodec,
který se nevrátí,
jenom se ohlédne k zavřeným dveřím,
aby od nich až k dnešku
změřil svou cestu.
Čí pes to zaštěkal?
Tam kdesi za městem zařehtal kůň
na první tramvaji nad číslem
stál kohout
a zpíval.

Pavel Jurkovič se narodil 18. 8. 1933 ve Starém Poddvorově a zpěv ho provázel už od kolébky. Jak sám říká, mamička byla výborná zpěvačka s přirozeným pedagogickým nadáním. Díky tomu patřili sourozenci Jurkovičovi1 k nejoblíbenějším koledníkům v dědině. Pro svůj pěkný tříhlasý zpěv byli všude vítaní. Od osmi let chodil Pavel Jurkovič na hodiny houslí do sousední vesnice. Když mu bylo dvanáct, přijeli do Poddvorova „páni z Prahy“ vybírat zpěváčky pro Scholu cantorum. Tu vedl Miroslav Venhoda2, důležitá osoba pro Jurkovičův další hudební vývoj.

Schola cantorum – hudební instituce pro chlapce založená roku 1939 M.Venhodou. Stěžejní činností byl sborový zpěv. Repertoire tvořila duchovní hudba historická (gregoriánský chorál, hudba gotiky, renesance a baroka), lidové písně, vánoční a velikonoční hry, legendy… Nebyla však opomíjena ani soudobá duchovní hudba. Zázemí Schole poskytl nejprve Břevnovský, pak Strahovský klášter, kde měli chlapci neustálou možnost zpívat při bohoslužbách. Vedle zpěvu se zde věnovali také klavíru, hudební teorii, intonaci, nauce o harmonii a kompozici.

Protože byl vybrán jako nadaný zpěvák, ocitl se v roce 1945 Pavel Jurkovič v Praze. Zároveň se Scholou cantorum navštěvoval gymnázium v Dejvicích. Když byla Schola cantorum v roce 1950 zrušena, přešel na pedagogické gymnázium. Po maturitě v roce 1952 nastoupil na své první učitelské místo do školy na Norbertově. V té době také studoval soukromě zpěv u Egona Fuchse3Emy Matouškové4. Pak začal studovat pedagogickou fakultu, ale musel absolvovat dvouletou vojenskou službu v Janovicích nad Úhlavou. Po vojně už se na fakultu nevrátil.

V letech 1956 – 65 vyučoval na základní škole na Bílé Hoře a současně se věnoval praktickému provozování hudby. Stal se členem souboru „Noví pěvci madrigalů a komorní hudby“5, který založil Miroslav Venhoda. Se souborem natočil Jurkovič řadu gramofonových desek a absolvoval řadu koncertních turné doma i v zahraničí.

Setkání

Pavel Jurkovič s Carlem Orffem.

 

 

Když mu bylo v roce 1965 nabídnuto studium na Orffově institutu v Salzburgu, neváhal a strávil tam dva roky. Protože je to pro Jurkoviče velmi důležité životní období, je mu věnována samostatná kapitola. S Carlem Orffem6 zůstává totiž spjat po celý svůj život.

Po návratu z Rakouska se Jurkovič stal členem již profesionálního souboru Miroslava Venhody „Pražští madrigalisté“7. Jako zpěvák a vedoucí instrumentální skupiny tu působil deset let. Práce s madrigalisty znamenala kromě jiného také tři až čtyři měsíce ročně na cestách mimo Prahu.V roce 1974 se Jurkovič oženil s Ivou Rybákovou8 a v roce 1975 se jim narodila dcera Barbora. Pro rodinný život byla práce u madrigalistů příliš časově náročná, a tak v roce 1977 Jurkovič odešel.

V letech 1977 až 1997 učil na základní škole v Umělecké ulici. Tam jeho zásluhou vznikla roku 1987 vždy z jedné třídy v ročníku třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pro děti z takové třídy to znamenalo tři hodiny hudební výchovy a dvě hodiny sborového zpěvu a instrumetální hry týdně. Od první třídy se všechny učily hře na zobcovou flétnu a měly možnost navštěvovat LŠU v Šimáčkově ulici, která je od ulice Umělecké vzdálená asi osm minut chůze. Instrumentální dovednosti nabyté v LŠU využily děti v souborové hře ve škole.

Ovšem ani během působení u Pražských madrigalistů neztratil Pavel Jurkovič kontakt s pedagogickou praxí. Od roku 1966 pořádal denní i víkendové semináře pro učitele, letní kurzy modernizace hudební výchovy, týdenní „letní kurz hudebně pohybové výchovy v duchu ideí Carla Orffa“, a také setkání rodičů s dětmi a písničkou (lidovou i umělou) v Pelhřimově pod názvem „Rodina zpívá, hraje a tancuje“ . Domácí muzicírování je podle Jurkoviče nesmírně důležité pro hudební vývoj dětí. Však také kdykoliv má možnost, nabádá maminky: „Zpívejte svým dětem a s dětmi! Žádná profesionální zpěvačka z desky nenahradí živý maminčin zpěv.“

Tím aktivity Pavla Jurkoviče zdaleka nekončí. Mimo to se věnuje skladbě, překladům (zejména básní a písňových textů), autorsky a interpretačně se podílí na pořadech ve Viole, spolupracuje s Českým rozhlasem i televizí, mezi lety 1995 až 2000 byl předsedou České Orffovy společnosti9

1 Josef Jurkovič (1941 – 2001) – stavební technik; Jenovéfa Jurkovičová (*1930) – v domácnosti

2 Miroslav Venhoda (1915 – 1987) – muzikolog, zakladatel Scholy cantorum, umělecký vedoucí souborů „Noví pěvci madrigalů a komorní hudby“ a „Pražští madrigalisté“, autor publikace „Úvod do studia gregoriánského chorálu“, vydavatel časopisu Praporec (časopis pro duchovní hudbu)

3 Egon Fuchs (1886 – 1958) – operní a písňový pěvec, profesor zpěvu na pražské konzervatoři a AMU.

4 Ema Matoušková – sólová zpěvačka; zpěv vyučovala soukromě, pak na pražské konzervatoři. Životopisná data se mi nepodařilo zjistit.

5 Noví pěvci madrigalů a komorní hudby – soubor založený roku 1957 byl složen z profesionálních hudebníků, ale institucionálně byl tělesem amatérským. Pod Venhodovým vedením natočil soubor řadu desek, z nichž Requiem J. Ockhegema (Valois, 1965) získalo nejvyšší mezinárodní ocenění v oblasti gramofonové produkce (Grand Prix akademie Ch. Crose v Paříži v roce 1966 a belgickou Grand Prix v roce 1967).

6 Carl Orff (1895 – 1982) – německý skladatel a hudební pedagog. Více o jeho životě v příloze III.

7 Pražští madrigalisté – profesionální soubor založený roku 1967. Byl součástí hudebního oddělení Národního muzea. Instrumentální část souboru hrála na nástroje (či jejich kopie) z muzejních sbírek.Od roku 1976 patřili pod Českou filharmonii. Jejich nahrávky získaly řadu ocenění. Mnozí skladatelé věnovali souboru své skladby (např. P. Bořkovec, P. Eben, V. Kučera, B. Martinů, J. Rychlík, K. Slavický a další).

8 Iva Jurkovičová (*1936) – v mládí se věnovala gymnastice, studovala FTVS, pak léta pracovala jako ředitelka domu dětí a mládeže.

9 Česká Orffova společnost – byla založena v roce 1995 při příležitosti stého výročí narození C. Orffa. Je součástí České hudební společnosti. Předsedou ČOS byl v letech 1995 – 2000 Pavel Jurkovič, od roku 2000 je předsedkyní PhDr. Jarmila Kotůlková. K programové náplni společnosti patří pořádání národních i mezinárodních seminářů, setkání apod. v návaznosti na kurzy probíhající od roku 1966. Kromě toho shromažďuje společnost materiály týkající se C. Orffa a jeho pokračovatelů v oblasti pedagogiky.

Kateřina Judová
Katerina Judova

Jeden komentář

  1. Zuzana Šimková napsal:

    Dekuji za tento krasny clanek. Jsem jedna z byvalych zakyn Pavla Jurkovice(byli jsme ta prvni hudebni trida v ZS Umelecka

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>