Pomoc dívce

Doputoval  mi do schránky mail informující o veřejné sbírce pro čtrnáctiletou dívku, Australanku, jejíž rodiče jsou zaměstnanci Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dívka má nádorové onemocnění, pojištění pro cizince ze zemí mimo EU už je na léčbu vyčerpané, rodiče to platí sami, převoz do Austrálie by ohrozil její život. Naději na vyléčení zvyšuje i co největší rozšíření informace o této sbírce.

Všechny podrobnosti  jsou zde, včetně novinového článku o té situaci. Tím jsem si také ověřil, že nejde o podvod. Oznámení o sbírce na stránkách ústavu jsem zkopíroval  také – viz níže.  Dotklo se mě to, protože mám rovněž čtrnáctiletou dceru a australské děvče má taky celý život před sebou, jen to teď není tak jisté. Veřejných sbírek je spousta, člověk by se leckdy z jejich účelů zbláznil, ale tohle je pomoc na místě, i když jde o cizince. Jsou v objektivní nouzi, pracují pro náš ústav v oboru, který je pro nás všechny důležitý, proto to zveřejňuji na našem webu a dávám do „závorek“ jako  mimořádné sdělení, které je svou důležitostí nad obsahem všeho, co zde publikujeme.

Martin Sekera

Oznámení o sbírce

Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která trpí závažnou formou nádorového onemocnění. Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV. Jelikož Katareeya pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemá nárok na veřejné zdravotní pojištění.

Náklady na intenzivní léčbu během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč. Léčba pro Katareeyu bude ještě dlouhá a finančně náročná a veškeré náklady na ni hradí pouze Katareeyni rodiče z vlastních zdrojů. Současný doplatek činí podle rodičů téměř jeden milion Kč a každým dnem léčby narůstá.

Z prostředků vybraných v této sbírce budou hrazeny veškeré léčebné výlohy, které pomohou Katareeye vrátit se zpět do normálního života.

Peněžní dary lze:

 • Převést na účet veřejné sbírky – číslo účtu: 107 – 786 128 0237 / 0100
  Bankovní účet vedený u Komerční banky a. s.
  Adresa: U Průhonu 38, 170 04 Praha 7
  IBAN: CZ46010000001077861280237
  SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • Vložit do pokladničky umístěné v kavárně ÚMG
 • Složit na pokladně ÚMG u paní Štorchové – od 18. 8. 2014

Dar ve výši 1000 Kč a vyšší poskytnutý pro tento účel je odčitatelný od základu daně při ročním zúčtování daně. Pro tento účel vám bude automaticky vystaveno potvrzení o poskytnutí daru (peněžní obnos musí být uhrazen do pokladny nebo na k tomu určený bankovní účet).

Za poskytnuté finanční prostředky dárcům srdečně děkujeme.

Rodiče Katareeyi Epp a ředitel ÚMG AV ČR, v. v. i.

 

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>