Baví nás organizovat kulturní akce

V minulém roce získal Libčický občanský spolek LOS z městského „Fondu na podporu občansky prospěšných činností, projektů a aktivit“ celkem 46 tisíc Kč. Díky tomu jsme mohli uspořádat jarní výtvarné dílny, Expediční kameru a Snow Film Fest, koncerty Václava Koubka a Xaviera Baumaxy na Plovárně, promítnout pět filmů v rámci Letního kina Libčice na zahradě ZUŠ a před koncem roku připravit Rybovu vánoční mši. Děkujeme tímto městu za finanční podporu! Další akce, Libčickou Hašlerku či Adventní dílnu a jarmark se nám podařilo zorganizovat, aniž bychom zatížili rozpočet města.

Jsme rádi, že systém dotační podpory spolků, který byl zaveden už před 10 lety na návrh tehdejších radních Martina SekeryMatěje Štětky (dnes členové LOS), funguje a je využíván téměř všemi u nás aktivními spolky a sportovními sdruženími. Do městského rozpočtu připlouvají každým rokem vyšší částky (zejména změnou přerozdělení státního příspěvku mezi malými a velkými obcemi) a vedení města si tak může dovolit z našich společných peněz vyhradit rok od roku větší balík na podporu spolkové činnosti.

Protože již nejde o rozdělování tisícikorun, ale spíše desetitisícových částek, jsme rádi, že byla na podnět zastupitelů za LOS vypracována podrobná pravidla, která tento systém řídí. Pravidla, formuláře a další související dokumenty, s nimiž si komise v čele s panem Penížkem dala velkou práci, jsou zveřejňována na městském webu. Přestože přibylo kolonek k vyplňování, zvýšila se přehlednost a korektnost při rozdělování městských peněz. Dotační komise pravidla každoročně upravuje a bude s nimi dle sdělení předsedy komise i nadále pracovat. Je tedy žádoucí, aby ti, kteří dotační titul využívají, zaslali komisi své postřehy.

Letos poprvé budou mít spolky, sportovní sdružení i jednotliví občané příležitost požádat o příspěvek pouze jedenkrát, a to na aktivity celého roku 2017. Termín pro podání žádostí je 17. února! Přejeme všem aktivním trpělivost při vyplňování formulářů a nám všem občanům Libčic kulturou a sportem naditý rok!

Jeden komentář

  1. Tereza Nehasilová napsal:

    Článek „Baví nás organizovat kulturní akce“ byl určen zejména pro Libčické noviny. Diskuze na webu města, kde jsou LN zveřejněny, není možná, proto vkládám vysvětlivku k oblíbenému formátu žlutého rámečku z tištěných LN sem. V žluté „poznámce dotační komise“ se píše, že „pravidla nevznikla na podnět LOSu, ale na základě vlastního rozhodnutí komise…“. Už v předchozím volebním období jsem s tehdejšími kolegy zastupiteli upozorňovala na netransparentnost při přidělování dotací města a na neexistující pravidla. V tomto volebním období jsme hned na druhém jednání zastupitelstva navrhli jednak transformovat dotační komisi na výbor podřízený zastupitelstvu a jednak vypracovat podrobná pravidla pro rozdělování dotací. Náš návrh byl sice zamítnut, ale pravidla byla následně vypracována. Neskromně si tedy dovolím trvat na tom, že určitou zásluhu máme. Úplný návrh si můžete přečíst zde. Každopádně jsem ráda, že dotační komise funguje a že pravidla, která nastavila, vytvořila jasný rámec pro přidělování městských peněz spolkům a dalším organizacím.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>