březen 2017

1.3. – Tajemník úřadu konečně zasílá korespondenci s Policií ČR, z níž je zřejmé kdy se město o požadovaných změnách projektu a jejich rozsahu dozvědělo. Proč se s těmito údaji dělají před zastupiteli (opozičními) takové tajnosti zůstává záhadou. I nadále má jít o neveřejnou informaci.

7. 3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 5/2017, v němž je uvedeno usnesení o výsledku hodnocení a přidělení dotací z rozpočtu města. O dotacích psala Tereza podrobněji zde.

12. 3. – Tereza žádá radu města o vysvětlení, proč oproti doporučení dotační komise u některých žadatelů snížila přidělenou částku a u jiných ji naopak zvýšila.

14. 3. – Petra se byla na městském úřadě seznámit s materiály týkajícími se dosavadního projednání změny územního plánu č.6 i již schválené změny č.5. Veškerý materiál k prostudování poskytl tajemník úřadu.

16. 3. – dostáváme pozvánku na jednání ZM č.16

18. 3. – Ing. Hromada, PhD. oznamuje ostatním zastupitelům, že se  vzdává svého mandátu zastupitele. Na jednání ZM č.16 tedy bude skládat slib nový člen zastupitelstva z řad Liběhradu

20. 3. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 6/2017

20.3. – Tereza se zúčastnila schůzky řídící skupiny k tvorbě strategického plánu. Mluvilo se o dotaci na strategické dokumenty města, kterou město získalo od MMR, nutnosti upravit původní harmonogram prací, výběrovém řízení na koordinátora (0,5 úvazek, zaměstnanec MěÚ na 2 roky) a soutěži na dodavatele SP. Na schůzku byl pozván ateliér Foglar Architects. Řešilo se dokončení studie „Městského domu“. Tereza navrhla svolat na téma „Náměstí“ veřejnou diskuzi.

21.3. – Rada města nám vysvětlila, proč rozhodla ve věci přidělení městských dotací tak, jak rozhodla.

21.3. – obdrželi jsme podrobnější informace k dotaci na strategické dokumenty města, znění žádostirozhodnutí o přidělení dotace

22. 3. – Tereza obdržela na vyžádání od tajemníka úřadu seznam budov ve vlastnictví města

29.3. – navrhujeme doplnit program následujícího jednání ZM o body „Revitalizace náměstí Svobody“ a „Libčické noviny“

 

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>