Pozvánka na zastupitelstvo a materiály k němu

Ve středu 16.6.2021 od 18:00 v Sokolovně proběhne 18. jednání zastupitelstva (pozvánka). Jako novinku sdílíme za náš spolek dostupné materiály, které před jednáním zastupitelstva máme k dispozici. Veřejnost tak bude mít před jednáním zastupitelstva více informací k projednávaným bodům.

Dosavadní praxe města se sdílením informací s veřejností nabízí před jednáním jen návrh programu jednání, přičemž právě tímto sdílením podkladů k jednání s veřejností lze dosáhnout vyšší informovanosti veřejnosti, která je tedy alespoň z našeho pohledu na vhodný směr správy města v zájmu všech. Věříme, že nasdílené podklady oceníte, ať už se na zastupitelstvo chystáte nebo ne.

Návrh programu jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2021 (příjmy, výdaje)
2. Zrušení účtů
3. Žádost Tomáše Pletichy o koupi pozemku (geometrický plán)
4. Zpráva finančního výboru
5. Zpráva místostarosty o dotacích
6. Strategický plán – vyhodnocení plnění SP a příprava akčního plánu 2021-2022 (návrh LOS)
7. Vznik bodu “Dotazy a připomínky veřejnosti” v rámci programu jednání zastupitelstva (návrh LOS)
8. Zpráva o postupu veřejnoprávního vypořádání pozemku p.č. 328 pod knihovnou (návrh LOS)
9. Různé

Souhrnný materiál s návrhy usnesení a odůvodněním.

Poznámky k podkladům k jednání ZM:

Zpráva o strategické komisi a o plnění akčního plánu let 2019-2020 a tvorbě akčního plánu na roky 2021-2022, která má být dle návrhu usnesení (bod 6) vzata zastupitelstvem na vědomí, není v současné době zastupitelům předložena.

Stejně tak jako zpráva o stavu přípravy majetkoprávního vypořádání pozemku p.č. 328 v k.ú. Libčice, na němž se nachází část objektu knihovny (bod 8).

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>